Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 22.04.2015

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse tegevjuht Tõnu Tuppits tutvustas Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020.

Kaitseministeeriumi kaitseplaneeringute asekantsler Jonatan Vseviov tutvustas kaitseministeeriumi keskpolügooni täiendavate harjutusalade vajadusi.

Taotleti Kuusalu vallas Kuusalu külas asuv riigivara Kuusalu staadion (objekti kood KV39858, maaüksuse pindala 22957 m², maa kasutamise sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) tasuta üleandmist Kuusalu vallale.

Otsustati võtta laenu Kiiu mõisa (vallamaja) renoveerimiseks summas kuni 1 000 000 (üks miljon) eurot.

Kinnitati Kuusalu valla 2015. aasta teede investeeringute kava.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012 otsust nr 41 „Põhja küla Uuekadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine ” ning pikendati esmakordselt detailplaneeringu vastuvõtmiseks esitamise tähtaega ja lähteülesande kehtivusaega kuni 22.04.2017.a.


Kehtestati:
Turbuneeme küla Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneering;
Tapurla küla Mäe-Sameli kinnistu detailplaneering;
Pedaspea küla Mere-Eskani kinnistu detailplaneering.

Otsustati võõrandada sõiduauto Fiat Doblo riikliku registreerimismärgiga 311MKA ja liisida uus sõiduauto.

Otsustati võõrandada sõiduauto Nissan Tiida riikliku registreerimismärgiga 546 MLS ja võtta kasutusrendile 48 kuuks uus sõiduauto.

Toimus "Üldhariduskoolide õpilaste koolisõidu kulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas" - I lugemine.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määrust nr 29 "Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord".

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 27.04.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee