Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 23.04.2015

23. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Ehitusluba väljastati Kolga aleviku Nõlvaku tee 2 kinnistule ridaelamu, Põhja küla Kadakanõmme kinnistule abihoone ja Kupu küla Sassu kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Leesi küla Lääne-Viive kinnistul ehitatud abihoonele.

Kirjalik nõusolek väljastati Kolgaküla Palanselja kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Kolm korraldust anti Vanaküla Salumetsa, Hara küla Haagi ja Kolga-Aabla küla Luite katastriüksuste jagamiseks.

Luba anti Harju Ära 2015 orienteerumissarja osavõistluse korraldamiseks ja Kuusalu 22. Rattaralli korraldamiseks.

Kinnitati 2015.a. suvine vallateede hooldamine ja niitmisteenuse korraldamine.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 27.04.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee