Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 30.04.2015

30. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Uuri küla Toominga ja Pähkli kinnistutele üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Virve küla Aarte kinnistule suvila ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Kuusalu aleviku Metsa tn 17 a kinnistule üksikelamu ja Hara küla Raimiku kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Kõnnu küla Tihniku kinnistule abihoone ehitamiseks.

Üks korraldus anti Kalme küla Laane katastriüksuse jagamiseks.

Reservfondist eraldati raha MTÜ-le Viinistu Külaselts.

Luba anti Sigula küla külapäeva korraldamiseks ja Kuusalu 2. Rattamaratoni korraldamiseks.

Kursi külavanemaks kinnitati Kairi Loit.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 05.05.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee