Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Muinsuskaitseameti pressiteade

28. aprill 2015

Muinsuskaitseamet kutsub inimesi üles teavitama kultuuriväärtuslikest leidudest

Muinsuskaitsekuu raames kutsub Muinsuskaitseamet pöörama inimesi tähelepanu ajaloopärandile ning üle andma kultuuriväärtuslike leide, mis on nende kätte sattunud maastikul kõndides, põllutöödel või detektoriga otsimise käigus.

Kultuuriväärtust omavad leiud on meie mineviku uurimise olulised allikad ning seetõttu kuuluvad riigile. Selliste leidude ilmnemisel tuleb koheselt teavitada Muinsuskaitseametit.

Konserveerimata arheoloogilisi esemeid võib erialakaugel inimesel olla raske ära tunda, seega vaadataksegi Muinsuskaitsekuul üheskoos üle, kas tegemist on ajaloo jaoks olulise leiuga. Nii mõnigi kord võivad pronksist ja vasest mündid välja näha lihtsate ümmarguste seibidena, rauast odaots või kirves võib meenutada murdunud mootorijuppi, sulanud pronksikatkeid ei osata seostada ehete ja matusepaikadega. Koostöös arheoloogidega antakse leidudest teavitajaile ka tagasisidet, mis eseme ja millise ajastuga on tegemist.

Lisaks leidudele palume edastada leiukoha info, sest vanad esemed võivad juhatada arheolooge sadade või tuhandete aastate taguste elupaikade, kalmete, kauplemiskohtade ja teiste inimtegevuste jälgedeni.

Muinsuskaitseametile võib infot saata:

1) e-kirjaga aadressil info@muinas.ee
2) täites meie koduleheküljel ära leiuteate http://muinas.ee/sinule/huvilisele/leiuteade,
3) helistades maakonnainspektorile.

Hoia pärandit ja teata leiust!

Autor: 
Kuupäev: 06.05.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee