Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


KKuusalu Vallavolikogu 22. istung toimub kolmapäeval, 27. mail 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Haridusvaldkonna arengukava 2015-2020 kinnitamine – I lugemine
2. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
3. Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine - I lugemine
4. Kupu küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Sõitme küla Vahtra ja Kadaka kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
6. Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11a ja Vana-Narva mnt 11b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
7. Tõreska ja Suru küla Kaitseväe keskpolügooni osalise territooriumi detailplaneeringu kehtestamine
8. Valkla küla Rannametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
9. Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine – II lugemine
10. Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine Salmistu sadama ja Kotka sõida pargi parkla ehituseks
11. Kuusalu valla teede arengukava koostamise algatamine
12. Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine” muutmine – I lugemine
13. Üldhariduskoolide õpilaste koolisõidu kulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas- II lugemine
14. Info
o Ülevaade VOLIS’e arenduse hetkeseisust
o Arengukavade täitmise aruanne


Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.05.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee