Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

ÕHUVÄGI ÕPPUSEL SABER STRIKE 2015

Ajavahemikus 1.-19. juuni toimub Balti riikides iga-aastane õppus Saber Strike. Suurem osa sellest õppusest toimub Adaži harjutusalal Lätis. Kuigi tegemist on maaväe õppusega on ka õhuväel oma roll. Sellega seoses baseerub Ämari lennubaasis 8 ründelennukit A-10 koos umbes 130 õhuväelasega. Neli ründelennukit saabusid Ämarisse 4. juunil ning ülejäänud neli tulevad 5. juunil. Eesti õhuväe ülesandeks õppusel on osutada siin baseeruvatele lennuüksustele vastuvõtva riigi toetust. Meie õhuväe ülesandeks on ka läbi viia kogu militaarlennutegevuse juhtimist ja kontrolli ning selleks vajalikku õhuseiret Eesti vabariigi õhuruumis.
Õppusega seotud lennutegevus toimub ajavahemikus 8. juunist kuni 18. juunini, kusjuures nädalavahetuseks – 13. ja 14. juunil – reeglina lennutegevust ei ole planeeritud. Igapäevased harjutuslennud toimuvad hommikuti, orienteeruvalt ajavahemikus 09.00 kuni 12.30 ning pärast lõunat orienteeruvalt ajavahemikus 13.00 kuni 16.00. Enamus lende toimub Ämarist Läti ja Leedu polügoonidele. Iga tööpäeva ennelõunal ja pärastlõunal lendavad siiski kaks ründelennukit A-10 Tapa lähedal paiknevale Eesti Kaitseväe keskpolügoonile, kus kasutatakse õppemoona. Lennud polügoonidele võivad toimuda madallendudena. Samuti toimub madallende Kaitseväe keskpolügoonil ja selle ümbruses.
Teistest Eesti õhuruumis toimuvatest lendudest tuleks nimetada Lielvarde lennubaasis Lätis paiknevate transpordilennukite C-130J lende ja lasti heitmist Nurmsi lennuvälja kohal ning seal maandumist. Õppuste Saber Strike 2015 ja BALTOPs 2015 raames lendavad Läänemere piirkonnas ka strateegilised pommitajad B-52. Ka Eesti õhuruumi keskmistel ja suurematel kõrgustel võib neid märgata.
Ämari lennubaasis paiknevad ründelennukid kuuluvad Ameerika Ühendriikide Marylandi rahvuskaardi lennuüksusesse, keda seob Eesti õhuväega pikaajaline koostöö.
Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II on tuntud oma manööverdusvõime poolest. Samuti on kuulus ta pardarelvade võimekus. Lennuki loomise lähtekohaks võeti 30mm seitsmetoruline pardakahur ning lennuk konstrueeriti “selle ümber.” Tolle soomustläbistavat laskemoona kasutava pardakahuri nominaalne laskekiirus on 4200 lasku minutis.
Madallennud toimuvad mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga). Võimaluse korral püütakse lende hajutada vältimaks ühest ja samast kohast korduvalt ülelendamist. Madallennud on kooskõlas Eesti vabariigi seadustega ning neid sooritatakse kokkuleppel Eesti lennundusinstitutsioonidega (Eesti Lennuamet, Lennuliiklusteeninduse AS, Eesti ÕV). Õhuvägi loodab kohalike elanike mõistvale suhtumisele.

Autor: Alar Laats
Kuupäev: 05.06.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee