Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu 24. istung toimub kolmapäeval, 17. juunil 2015 kell 18.00 Mikumardi talus, Saunja külas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine - II lugemine
2. Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine – III lugemine
3. Kuusalu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
4. Kuusalu aleviku tänavate munitsipaalomandisse taotlemine
5. Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsuse nr 103 “Vabade põllumajandus- ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine” muutmine
6. Kolga aleviku Salu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Leesi küla Kalda kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
8. Kolga-Aabla Ussi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Salmistu küla Pedassaare tee 92 (endine Nurga) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Salmistu küla Kirsi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Salmistu küla Kuru kinnistu põhjapoolse katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
13. Salmistu küla Kuru kinnistu lõunapoolse katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
14. Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 kinnitamine – I lugemine
15. Leesi külas asuva Meierei-Kaasiku veetrassi võtmine Kuusalu Vallavalitsuse omandusse
16. Spordi treeningrühmade ja individuaalsportlaste toetamise kord – I lugemine
17. Info
Enn Kirsman
volikogu esimees


EelnõudAsendiplaanid

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 11.06.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee