Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 11.06.2015

11. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Vahastu küla Kilgi kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone ehitusprojekti, Kahala küla Päärna kinnistu üksikelamu laiendusprojekti, Valkla küla Sepikoja kinnistu küüni üksikelamuks ümberehitusprojekti ning Kõnnu küla Loigu kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Kupu küla Kupu kinnistule puurkaevu rajamiseks, Viinistu küla Suuraia kinnistu üksikelamu ja abihoone laiendamiseks ning Aru küla Uuetoa kinnistule abihoone püstitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Kuusalu küla Tarva, Kahala küla Amito kinnistutele reoveepuhasti ja imbväljaku rajamiseks.

Luba anti Kaitseliidu Harju malevale patrullvõistluse Mini-Erna 2015 korraldamiseks.

Korraldused väljastati spordisündmuste ja kultuurisündmuste toetamiseks valla 2015. aasta eelarvest.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 16.06.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee