Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 17.06.2015

Kinnitati Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve.

Võeti vastu otsus "Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine".

Kinnitati Kuusalu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Taotleti munitsipaalomandisse Kuusalu alevikus asuvad tänavad.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsust nr 103 “Vabade põllumajandus- ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine”.

Kehtestati detailplaneerinugd:
Kolga aleviku Salu kinnistul;
Leesi küla Kalda kinnistul;
Kolga-Aabla Ussi kinnistul;
Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistutel;
Salmistu küla Pedassaare tee 92 (endine Nurga) kinnistul;
Salmistu küla Kirsi kinnistul;
Salmistu küla Kuru kinnistu põhjapoolsel katastriüksusel;
Salmistu küla Kuru kinnistu lõunapoolsel katastriüksusel.

Toimus "Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 kinnitamine" I lugemine.

Toimus "Spordi treeningrühmade ja individuaalsportlaste toetamise kord" – I lugemine.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 18.06.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee