Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava projekti avalikustamine

Kuusalu Vallavolikogu liikmed tutvusid valla hariduse arengukava projektiga 27. mai istungil. Otsustati arengukava projekt suunata avalikustamisele, mis vastavalt Kuusalu valla arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise korrale tähendab kava avalikustamist valla veebilehel www.kuusalu.ee vähemalt kaheks nädalaks. Käesoleva arengukava projekti osas saab märkusi ja ettepanekuid teha 22. juunini e-posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee

Augusti teises pooles, enne volikogu istungit 26. augustil, toimuvad ka piirkondlikud avalikud arutelud. Info avalike arutelude kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt seitse päeva enne nende toimumist.

Arengukava projekt

Autor: Aare Ets
Kuupäev: 25.06.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee