Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 18.06.2015

18. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Detailplaneering alagatati Tapurla küla Toomelahe ja Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistutel.

Projekteerimistingimused väljastati Kupu küla Kivimurru kinnistu üksikelamu ja lautkuuri rekonstrueerimis- ning laiendamisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Kahala küla Hiie kinnistu abihoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Salmistu küla Käooja tee 8 kinnistu abihoone laiendamiseks ja Külmaallika küla Uuenõmme kinnistule kuuri püstitamiseks.

Kasutusluba väljastati Põhja küla Kurblu kinnistule rajatud puurkaevule.

Heidi Edela ja Diana Kaljula hajaasustuse programmi projekti aruanded kiideti heaks.

Üks korraldus anti puuetega inimeste toetuse määramiseks ja üks ühekordse sotsiaaltoetuse määramiseks.

Kehtestati Kuusalu Keskkooli õpilaskodu üürihinnad alates 01.09.2015.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 25.06.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee