Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsus võtab rendile

Kuusalu Vallavalitsus võtab rendile kontoriruumid Kiiu, Kolga või Kuusalu alevikus.

Renditavad ruumid peavad asuma hästi ligipääsetavas kohas, samas hoones, olema heas korras ja soovitavalt I korrusel. Renditavad ruumid peavad vastama töökohale esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Nõutav:
Rendiperiood 1. detsember 2015 kuni 31. jaanuar 2017.
Ruumide pindala 110-150 m²
Interneti võimalus 30Mb/30Mb
Parkla vähemalt 20 autole kontorist mitte kaugemal kui 100 m
Avaliku bussiliini peatus ruumidest mitte kaugemal kui 300 meetrit
Renditaval kontoripinnal peavad olema arvestid vee ja elektri eest tasumiseks

Pakkumises palume näidata ruumide aadress, ruumide pindala, vastavus pakkumise kutse tingimustele ja 1 m² rendimaksumus.
Rendimaksumus peab lahti kirjutatuna sisaldama kõiki rendipinna kasutamisega seotud kulusid ja makse v.a. kulud kommunaalteenustele.

Pakkumised palume saata hiljemalt 15. septembriks 2015 aadressile Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604, Harjumaa või mailile vallavalitsus@kuusalu.ee

Autor: Vallavalitsus
Kuupäev: 27.08.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee