Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu 26. istung toimub kolmapäeval, 30. septembril 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
2. Kolga-Aabla küla Terviselaagri kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
3. Kuusalu tee 37 – 8 eluruumi üürile andmine
4. Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine” muutmine – II lugemine
5. Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2015-2020 kinnitamine - II lugemine
6. Sundvalduse seadmine Kolgaküla Latiku kinnistule
7. Kuusalu Vallavolikogu 04.12.2013 otsuse nr 68 „Volikogu eelarvekomisjoni liikmete
kinnitamine“ muutmine
8. Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2013 otsuse nr 76 „Volikogu ehituskomisjoni liikmete
kinnitamine“ muutmine
9. Kuusalu Vallavolikogu 04.12.2013 otsuse nr 71 „Volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine
10. Kuusalu Vallavolikogu 04.12.2013 otsuse nr 70 „Volikogu keskkonnakomisjoni liikmete
kinnitamine“ muutmine
11. Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 otsuse nr 28 „Volikogu kogukonnakomisjoni koosseisu
kinnitamine“ muutmine
12. Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2013 otsuse nr 78 „Volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine
13. Kuusalu vallavalituse ja MTÜ Salmistu Paadimees vahel sõlmitud hoonestusõiguse lepingu lõpetamine
14. Ülevaade VOLIS`e arenduse hetkeseisust
15. Info


Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud


Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.09.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee