Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Harjumaa Aasta Tegija konkurss

Harjumaa Aasta Tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa LEADER tegevusgrupid, Kodukant Harjumaa, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Harju Maavalitsus tunnustavad viimase aasta silmapaistvamaid inimesi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid.

On oluline, et kohalik omavalitsus ka ise esitaks kandidaate, sest tunnustamine on tegevus, mis ei nõua palju ressurssi, kuid mille mõju piirkonna organisatsioonidele võib olla märgilise tähendusega, et omavalitsus neist hoolib. Siinkohal kutsun üles valla- ja linnavalitsusi esitama nominatsioone vähemalt ettevõtja ja kodanikuühenduse kategooriasse http://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija 31.oktoobriks.
Tunnustused antakse välja üheksas kategoorias 24.novembril 2015 Keila Kultuurikeskuses, peagi saadetakse ka kutsed sündmusele.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Juhataja

E-post: demis@heak.ee
Tel: 6566522, 53314025
Aadress: Sirge 2, 10618 Tallinn
www.heak.ee

Autor: Demis Voss
Kuupäev: 21.10.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee