Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu 27. istung toimub kolmapäeval, 28. oktoobril 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Salmistu sadama rekonstrueerimise eelprojekti tutvustus. Ettekandja Avo Raig
2. Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine
3. Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava koostamise algatamine
4. Kõnnu Külamaja kinnistu tasuta kasutusse andmine
5. Pärispea küla Lami-Kopli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Pärispea küla Pendlaõue kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 16 ja Vana-Narva mnt 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
8. Väikebussi Nissan Primastar Combi 9 riikliku registreerimisnumbriga 039 BDC väljaostmine,
võõrandamine ja kasutusrendilepingu sõlmimine
9. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 35 "Kuusalu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. septembrist 2014" muutmine
10. Haridus-ja noorsootöökomisjoni aseesimehe valimine
11. Info lairiba valguskaabli teostusest
Urmo Ristisaar
volikogu aseesimees
Eelnõud


Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.10.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee