Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 28. istung toimub kolmapäeval, 25. novembril 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määruse nr 28 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine
2. Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine – I lugemine
3. Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve kinnitamine – I lugemine
4. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Kuusalu vallas
5. Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025 koostamise algatamine
6. Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2025 koostamise algatamine
7. Kinnistu Kuusalu tee 8a võõrandamine
8. Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks
9. Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 16 ja Vana-Narva mnt 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
10. Ülo Veeleidile Kuusalu valla aukodaniku tiitli omistamine
11. Revisjonikomisjoni liikme valimine
12. Info

Enn Kirsman
volikogu esimees

Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 20.11.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee