Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava koostamine

Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava koostamine

Kuusalu vallavolikogu algatas 28. oktoobri 2015 istungil valla terviseprofiili ja tegevuskava koostamise.

Koostatava terviseprofiili ja tegevuskava sisuks on koondada kõige olulisem Kuusalu valla terviseseisundit kirjeldav ning tervisemõjureid kajastav informatsioon ühtseks strateegiliseks dokumendiks. Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava koostatakse aastateks 2015-2020 ja koosneb see arengudokument järgmistest peatükkidest (lähtuvalt juhendmaterjalist):
sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused; laste ja noorte turvaline ja tervislik areng; tervislik elu-, töö- ja õpikeskkond; tervislik eluviis; terviseteenused ja tegevuskava.

Andmete kogumine ja andmeanalüüs kestab kuni 30. novembrini. Terviseprofiil ja tegevuskava on planeeritud esitada volikogule tutvumiseks 22. detsembri 2015 istungil.

Kel on soovi koostamisprotsessis osaleda, palun märku anda sotsiaalvaldkonna abivallavanem Aare Etsile e-posti aadressil aare.ets@kuusalu.ee.

Autor: Aare Ets
Kuupäev: 01.12.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee