Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu 29. istung toimub teisipäeval, 22. detsembril 2015 kell 18.00 Salme Villas Salmistul

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine – II lugemine
2. Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve kinnitamine – II lugemine
3. Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025 – I lugemine
4. Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2025 – I lugemine
5. Kuusalu Vallavolikogu 04.12.2013 otsuse nr 69 „Volikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine
6. Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava kinnitamine – I lugemine
7. Kuusalu vallavolikogu töörühma moodustamine läbirääkimiste pidamiseks Loksa linnaga omavalitsuste ühinemiseks olemasolevates piirides
8. Umbusalduse avaldamine vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmele Mart Reimannile
9. Info Kolga külje alla planeeritava taudisigade matmispaiga rajamisest
10. Info
Enn Kirsman
volikogu esimees
Eelnõud


Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 17.12.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee