Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. novembril 2007 kell 8.15 vallamajas


PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Saunja küla Pärnamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
2. Vallavalitsusele loa andmine Kolga lasteaia rühmaruumide rekonstrueerimise töövõtulepingu sõlmimiseks
3. Kuusalu Vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Sadama kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks
4. Vallavara tasuta võõrandamine
5. Jõulupreemia maksmine
6. Kuusalu Vallavolikogu 21.06.2006 määruse nr 27 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes” muutmine
7. Õppe-ja huvitegevuse tunnustamise kord Kuusalu vallas
8. Vallavolikogu esindajate esitamine koolide hoolekogusse
9. Kuusalu Vallavolikogu 28.04.2005 otsuse nr 35 „Kuusalu Keskkooli arengukava kinnitamine” täiendamine
10. Kuusalu lasteaia Jussike arengukava kinnitamine
11. Kuusalu valla aukodaniku statuudi muutmine
12. Maamaksumäära kehtestamine 2008. aastaks
13. Seisukoha andmine Sauripõllu kinnisasja omandamise taotlusele
14. Kuusalu Vallavolikogu 30.12.2002 otsuse nr 155 „Vabade põllumajandus-ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine” muutmine
15. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
16. Informatsioonid

Tõnu Tamm
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.11.2007

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee