Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Jäätmejaama detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu ning lähteseisukohtade tutvustamine toimub 12. detsembril

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu alevikus, Ristmiku ning Saluvälja II kinnistute vahelisele alale Kuusalu valla jäätmejaama rajamiseks algatatud detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu ning lähteseisukohtade tutvustamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse saalis 12.12.2007. kell 17.00.
Detailplaneeringu eesmärgiks on eelsorteeritud jäätmete liigiti kokkukogumiseks vajaliku maa-ala planeerimine. Detailplaneeringuga määratakse alad konteineritele, lahendatakse tehnovarustus ning nähakse ette piirdeaia ning kõrghaljastuse rajamine.

Lisainformatsioon:
Kuusalu Vallavalitsuse keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa,
606 6391, vallaarhitekt Kadi Raudla 606 6379

Vaata lisaks:

Eksperthinnang Kuusalu valla võimalikest keskkonnamõjudest (Adobe PDF, 139 PDF)
Kuusalu Vallavalitsuse korraldus "Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine Ristmiku ja Saluvälja II vahelises alal" (Adobe PDF, 32 KB)
Detailplaneeringu eskiis (Adobe PDF, 366 KB)
http://www.kuusalu.ee/keskkond%20ja%20infastruktuur/jaatmemajandus/jaatmejaam

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 04.12.2007

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee