Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 28.11.2007

28. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas kell 15.00 ja lõppes 16.15, oli päevakorras 31 punkti.

Detailplaneering algatati Salmistu küla Soo-Nõlva ja Väike-Soo kinnistutel.
Vastu võeti Kolga-Aabla küla Mustoja 3 kinnistu detailplaneering.

Ehitusload väljastati Hara küla Väike-Lohja kinnistule, Kolga-Aabla küla Orava ning Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kinnitati kuus korraldust täiendava sotsiaaltoetuse määramiseks ning üks korraldus hooldusele paigutamiseks.

Üks korraldus anti katastriüksuste piiride muutmiseks, neli õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks, kaks kinnistu jagamiseks ning üks korraldus vaba metsamaa erastamiseks.

Raha eraldati Leesi näiteringile "Noored", MTÜle MC Kolga ja Plekk-Liisu Rattaklubile.

Kinnitati korraldus "Sadama kinnistule hoonestusõiguse andmise kirjaliku pakkumiskonkursi korraldamine".

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 04.12.2007

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee