Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 06.12.2007

6. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.00 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 41 punkti.

Detailplaneering algatati Kaberla küla Uue-Kärnali kinnistul. Projekteerimistingimused määrati Pärispea küla Pihlakamägi ja Heidu I kinnistutele abihoone projekti koostamiseks.
Vastu võeti Ilmastalu küla Kasonen-Mäe kinnistu detailplaneering.

Kinnitati kaheksa korraldust täiendava sotsiaaltoetuse määramiseks ning kaheksa korraldust ühekordse toetuse määramiseks.

Üks korraldus anti katastriüksuste nimede määramiseks, kaks kinnistu jagamiseks ning kaks korraldust õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Raha eraldati projekti "Kingitused jõuludeks" toetuseks.

Otsustati korraldada konkurss abivallavanema kandidaadi leidmiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 13.12.2007

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee