Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 19.12.2007

Anti seisukoht Päikesepõllu kinnisasja omandamise taotlusele.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määrust nr 16 "Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas".

Otsustati, et Kuusalu valla aukodaniku statuudi muutmise arutelu toimub 16.01.2008 kell 18.00 vallamajas.

Arvati korrakaitse komisjoni liikmest välja Kristel Vilbiks ja kinnitati komisjoni liikmeteks Elbe Kuuspalu ja Reio Roosi.

Toimus Kuusalu valla 2008. a eelarve I lugemine. Parandusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 15.01.2008.

Kuulati vallavanema infot Turbuneeme küla taotluse kohta ja A.Veltsmaa pöördumisest.

Volikogu esimees informeeris abivallavanem Kristo Palu soovist vabastada ta vallavalitsuse liikme kohalt alates 21.12.2007.


Autor: 
Kuupäev: 20.12.2007

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee