Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu valla teede arengukava koostamise konkurss

Kuusalu Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kuusalu valla teede arengukava koostamiseks aastateks 2009-2019. Arengukava projekt peab sisaldama vähemalt alljärgnevaid peatükke:
• Olemasoleva olukorra kirjeldus ning analüüs
• Olemasoleva teedevõrgustiku seisundi audit
• Liiklusmonitooring
• Avaliku kastusega teede nimekirja paranduste ettepanek
• Olemasolevate teede rekonstrueerimise ja uute teede ehitamise investeeringute nimekirja ettepanek koos maksumustega ja kirjeldustega.

Lisaks hinnapakuumisele palume lisada Pakkuja senise analoogsete tööde loetelu.
Pakkumuste laekumise tähtajaks on 21.01.2008.

Lisainfo:
Kalev Kulpson, 6066 370, vallavalitsus@kuusalu.ee.

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 27.12.2007

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee