Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. jaanuaril 2008 kell 8.15 vallamajas


PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Detailplaneeringu kehtestamine Ilmastalu külas Kasonen-Mäe kinnistul
2. Detailplaneeringu kehtestamine Sigula külas Peebu kinnistul
3. Detailplaneeringu kehtestamine Sõitme külas Kärga kinnistul
4. Detailplaneeringu kehtestamine Valkla küla Bruno ja Pauluse kinnistutel
5. Uuri küla Rebasemäe maaüksuse elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
6. Heino Tšernjavskile Kuusalu valla aukodaniku tiitli omistamine
7. Kuusalu valla 2008. aasta eelarve kinnitamine
8. Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2005 määruse nr 4 „Kuusalu Vallavalitsuse struktuuri ja ametinimetuste, palgaastmete, palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine” muutmine
9. Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine 2008. aastaks
10. Salmistu sadama kirjaliku pakkumise tulemuste kinnitamine
11. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
12. Informatsioonid

Tõnu Tamm
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.01.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee