Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 24.01.2008

24. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.00, oli päevakorras 16 punkti.

Detailplaneering algatati Kiiu alevikus Karjamõisa ning Loksa küla Risti ja Kuuseristi kinnistutel. Projekteerimistingimused määrati Aru küla Kõrveaia kinnistule abihoone projekti koostamiseks ja Kupu küla Kupu kinnistule katlamaja projekteerimiseks.
Vastu Võeti Kiiu aleviku Suurekivi kinnistu detailplaneering.

Ehitusload väljastati Kiiu aleviku Karjamõisa kinnistu ehitiste lammutamiseks ja Kemba küla Tõldjõe kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kinnitati kolm korraldust ühekordse sotsiaaltoetuse ning üks korraldus tervisetoetuse määramiseks.

Üks korraldus anti kinnistu jagamiseks, üks maa ostueesõigusega erastamiseks ning üks korraldus maamaksu soodustuse määramiseks elamumaalt.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 28.01.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee