Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 30.01.2008


Kehtestati detailplaneeringud:
Ilmastalu külas Kasonen-Mäe kinnistul;
Sigula külas Peebu kinnistul;
Sõitme külas Peebu kinnistul;
Valkla külas Bruno ja Pauluse kinnistutel.

Määrati Kuusalu vallas Uuri külas Rebasemäe maaüksusele moodustatava elamu teenindamiseks vajaliku maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

Omistati Heino Tšernjavskile Kuusalu valla aukodaniku tiitel pikaajalise ja pühendunud sporditöö edendamise eest Kuusalu vallas.

Kinnitati Kuusalu valla 2008. aasta eelarve tulud summas 1 01 814 822 krooni, finantseerimistehingud summas 10 618 737 krooni ning kulud summas 112 433 559 krooni.

Muudeti Kuusalu Vallavalitsuse teenistujate palgaastmetele vastavaid palgamäärasid.

Kehtestati kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad 2008. aastaks.

Tunnistati Sadama kinnistule hoonestusõiguse andmise kirjalik pakkumiskonkurss nurjunuks.

Moodustati 3 liikmeline häältelugemiskomisjon revisjonikomisjoni esimehe valimiseks koosseisus: Marika Astor, Andres Allmägi, Maila Velström.

Valiti Kuusalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Herko Sunts.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 05.02.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee