Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 31.01.2008

31. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 27 punkti.

Detailplaneering algatati Andineeme küla Lõuna-Samuli ja Salmistu küla Männi-Tülli kinnistutel. Projekteerimistingimused määrati Pudisoo küla Oja, Kursi küla Saare, Valgejõe küla Lahja ning Turbuneeme küla Saru-Tõnise II kinnistutele üksikelamu ja abihoone projekti koostamiseks.

Kasutusluba väljastati Hara küla Henri kinnistu üksikelamule.

Kaks korraldust anti kinnistu jagamiseks ning üks korraldus kinnistu uue nime määramiseks.

Raha eraldati MTÜ Kuusalu Avatud Noortekeskusele, Kuusalu valla korvpallivõistkonnale ja Ida-Harjumaa Invaühingule.

Anti välja määrus nr 1 "Kuusalu Raamatukogu struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine" ja määrus nr 2 "Kuusalu Eakate Kodu struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine".

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 06.02.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee