Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 14.02.2008

14. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 25 punkti.

Detailplaneering algatati Kiiu alevikus Oja kinnistul. Projekteerimistingimused määrati Kuusalu küla Veesilma kinnistule kalakasvatuse hoonete projekteerimiseks ning Uuri küla Hinno 1 ja Ehajärve kinnistutele elamu laiendamise ja abihoone projekti koostamiseks.
Vastu Võeti Kuusalu küla Saluvälja kinnistu detailplaneering.

Ehitusload väljastati Loksa küla Saare, Andineeme küla Tülivere 17 ja Salmistu küla Klaukse tee 9 kinnistutele üksikelamu ehitamiseks.

Kaks korraldust anti kinnistu jagamiseks ning üks korraldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks.

Raha eraldati Kuusalu Spordiklubile, MTÜle Eesti Puhkpillimuusika Ühing ja MTÜle Front Line.

Luba anti Vabadussõja näidislahingu korraldamiseks.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 19.02.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee