Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 20.02.2008

Kehtestati detailplaneeringud:
Pärispea küla Madi-Joosti kinnistul;
Valkla küla Aiandi kinnistul;
Juminda küla Paju, Kase, Keldri ja Kadaka kinnistutele;
Suurpea küla Toomarahva kinnistul.

Tunnistati kehtetuks detailplaneerigute algatamised Seljaku kinnistul; Tõniskeri 2,3,4; Joosepi maaüksusel Turbuneeme külas; Luha 5 kinnistul.

Määrati Kursi küla Saare maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarve.

Kehtestati Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

Kehtestati vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstav tasu ning maksmise kord.

Määrati Kuusalu vallavanema töötasuks 30 800 kr kuus ja vallavalitsuse liikmete (v.a vallaametnikud) hüvituseks 6875 krooni kuus.

Kuulati vallavanema infot vana ambulatooriumi kõrval asuva kuuri kohta; vastuseid arupärimisele.

Kuulati Veiko Randlaineni infot kuritegevuse kohta Kuusalu vallas.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 20.02.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee