Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Metsaomanike teabepäev

MTÜ Harjumaa Metsaomanike Liit korraldab METSAOMANIKELE TEABEPÄEVA 23. veebruaril kell 11.00 Viljandi mnt 18b RMK saalis

Teemad:

1. Metsaseadusest ja rakendus- aktidest tulenevad metsa-omanike õigused ja kohus-tused. Lektor Jaanus Aun
2. Toetuste taotlemine Erametsakeskusest ja PRIAst. Lektor Triin Suur
3. Toetuste taotlejate registreerimine. Kalle Põld
4. Harjumaa Metsaomanike Liidu organisatsiooniliste küsimuste arutelu

Osavõtt on tasuta.

Täiendav informatsioon:
Kalle Põld, tel 5131212

Autor: Kalle Põld
Kuupäev: 21.02.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee