Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Raudsillaja Taga-Raudsilla detailplaneeringu KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

Valminud on Raudsilla mü (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla mü (35203:001:1690) detailplaneeringu KSH aruanne.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Kuusalu Vallavalitsuse 15.02.2007 korraldusega nr 167.

Strateegiline planeerimisdokument koostatakse Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga –Raudsilla (35203:001:1690) kinnistute detailplaneeringule.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on Raudsilla puhkekompleksi detailplaneeringu tugiplaani ja arendusvisiooni plaani mahus ette nähtud tegevuste rakendamisega potentsiaalselt kaasnevate keskkonnamõjude prognoosimine.

Projekti keskkonnamõju hindamise protsessi konsulteerib/koostab OÜ Hendrikson&Ko OÜ (Raekoja plats 8, Tartu).

KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 05. märts 2008 – 26. märts 2008. a Kuusalu Vallavalitsuses, Kiiu Mõis ning Hendrikson & Ko kontorites Tallinnas Pärnu mnt 30, Tartus Raekoja plats 8 (kontaktisik Riin Kutsar, tel 7 409 807) ning veebilehel www.hendrikson.ee alajaotuses „Avalikud dokumendid“ „Harjumaa“.

Sel perioodil saab KMH aruande kohta kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada aadressile Raekoja plats 8, Tartu ja meilile riin@hendrikson.ee.

Aruande kohta lisainformatsiooni saab küsida kontaktisikult Riin Kutsar`ilt (52 69962).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 31. märts 2008 algusega kell 16.00 Kuusalu Vallavalitsuse istungite saalis.

Autor: Janne Kallakmaa
keskkonnapeaspetsialist
Kuupäev: 28.02.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee