Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 13.03.2008

13. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.30, oli päevakorras 16 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Sigula küla Sigula-6/9 kinnistule aiamaja üksikelamuks ümberehituse projekti koostamiseks. Detailplaneering algatati Valkla küla Valkla ranna, Restoran Valkla Ranna, Männisalu, Metsatare ja Metsakuru ning Pedaspea küla Väike-Villemi, Nisumäe, Nisumäe I, Nisumäe II ja Nisumäe III kinnistutel.
Vastu võeti Kolga-Aabla küla Jaanimäe 6 ja Valkla küla Tuuleveski kinnistute detailplaneering.

Ehitusluba väljastati Pärispea küla Miku I kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Üks korraldus anti hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu Raamatukogu Nõukogu koosseis.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 18.03.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee