Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 26.03.2008

Kehtestati detailplaneeringud:
Kiiu aleviku Suurekivi kinnistul;
Valkla küla Lilleoru kinnistul;
Kolga aleviku Nõlvaku kinnistul.

Määrati Kursi külas moodustatava Kalle katastriüksusele elamu teenindamiseks vajalik sihtotstarve.

Muudeti Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirja.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 23.04.2003 määrus nr 14 "Kuusalu Kriisikodu toiduportsjoni maksumuse kinnitamine".

Kuusalu Raamatukogu kasutamise eeskiri saadeti II lugemisele.

Määrati Kuusalu valla 2007. aasta tegevusaruannet auditeerima A.Kangust & Partnerid OÜ.

Kinnitati revisjonikomisjoni 2008. aasta tööplaan.

Moodustati revisjonikomisjoni liikme valimiseks 3 liikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus Maila Velström, Andres Allmägi, Kaja Martinson.

Otsustati moodustada revisjonikomisjon 4 liikmelisena. Valiti revisjonikomisjoni liikmeks Helle Lootsmann.

Kuulati vallavanem Kalmer Märtsoni infot Rehatse kaitseala kohtuotsuse kohta; jäätmejaama asukoha valikute kohta.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 27.03.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee