Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

MTÜ Arenduskoda kutsub projektikoolitusele

22. aprillil kella 10-16 Loksa Vene Gümnnaasiumis.

Koolitus on ühepäevane, aga väga pikk ja tõsine päev. TASUTA. Toitlustamine kohapeal. Koolituse viib läbi Tiina Vilu.

Koolituse eesmärk:
Anda teadmised projektikirjutamise ja -juhtimise tehnoloogiast,
õppida tüüpprobleeme, et nende abil suudaks edaspidi lahendada oma konkreetset probleemi, mõista projektijuhi rolli seostatuna erinevate olukordadega, mis projekti erinevatel etappidel ilmnevad.

Koolituse teemad:
1. Projekt ja projektijuhtimine.
2. Arendus- ja teostusprojektide mudelid.
3. Projekti planeerimine:

 • projekti eesmärgistamine
 • erinevate huvigruppide määratlemine
 • alternatiivsete lahenduste hindamine
 • tegevuste (tööde) määratlemine
 • personal projektis
 • projekti tähtajad
 • projekti eelarvestamine
 • dokumentatsiooni määratlemine
 • kvaliteedi hindamine
 • kriteeriumid, millele projekt peab vastama
 • loogiline maatriks.

4. Projekti kavandamist mõjutavad faktorid.
5. Tüüpilised vead projektide kavandamisel.
6. Riskide käsitlemine projektides.
7. Projekti teostamine:

 • projektijuhi põhiülesanded
 • projektgrupp ja meeskonna kujundamine
 • projekti läbiviimise tagamine
 • võimalikud probleemid projekti edenemise tagamisel
 • aruandlusstruktuur
 • projekti hindamine
 • hindamise kriteeriumid ja objektid
 • projekti järelhindamine.

Tegevuse vormid: loengud, rühmatööd, arutelud.
Osaliste arv on piiratud. Osalemisest teatada tel. 6066 382 või 5033 218 või milli.kikkas@kuusalu.ee

Autor: Milli Kikkas
abivallavanem
Kuupäev: 07.04.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee