Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 10.04.2008

10. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 21 punkti.

Detailplaneering algatati Valkla küla Kasekivi kinnistul. Projekteerimistingimused määrati Kuusalu Keskkooli Spordikompleksi gaasikatlamaja ja gaasitorustiku ning Kiiu aleviku gaasitorustiku rekonstrueerimisprojektide koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kolga aleviku Andrease ja Uuri küla Rebasemäe kinnistutele üksikelamu ehitamiseks.

Üks korraldus anti kinnistu jagamiseks ning üks korraldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks.

Raha eraldati Petsi Spordiklubile.

Kooskõlastati noorte keele ja kultuuri projektlaager ning "Õpilasmalev 2008".

Anti korraldus suvise teehoolduse korraldamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 16.04.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee