Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 30.04.2008

Määrati Kuusalu vallas Parksi külas Ennu Tšernjavski omandisse kuuluva maatulundusmaa sihtotstarbega Soone kinnistust moodustatava elamu teenindamiseks vajaliku ca 1,3 ha suurusega maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

Kinnitati Kuusalu Raamatukogu kasutamise eeskiri.

Toimus Kuusalu valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 - 2019 I lugemine. Parandusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 14.05.2008.

Anti volitused Kuusalu Vallavalitsusele Kuusalu valla omandis olevale Sadama kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõmimiseks.

Volikogu esimees Tõnu Tamm tutvustas MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsi pöördumist Turbaneeme külanime küsimuses.

Keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa kutsus üles volikogu liikmeid osalema ürituses Teeme Ära lipujaamades lipnikena.

Munitsipaalvara spetsialist Rein Kiis informeeris Harju Maavanema protestist Loksa Vallavolikogu 20.02.2003 otsuse nr 6 „Peremehetute ehitiste hõivamine“ tühistamiseks va ehitiste osas, mis OÜ Mona Investeeringud omandas 06.09.2004 ehitise müügilepinguga ja tegi ettepaneku nõustuda tühistamisega pärast maavalitsusega kokkulepet.

Abivallavanem Tõnu Ammussaar informeeris Kiiu lasteaia ehitamise omafinantseerimisest.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 05.05.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee