Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 15.05.2008

15. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.15, oli päevakorras 33 punkti.

Üks korraldus anti hooldusele paigutamiseks ning üks korraldus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks

Detailplaneering algatati Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vaestemaja kinnistutel. Projekteerimistingimused määrati Ilmastalu küla Tuuleveski, Haavakannu küla Ületee, Kodasoo küla Kalleaia, Kolgaküla küla Kolgaküla Rahvamaja ning Hara küla Oja I kinnistutel.

Vastu võeti Pedaspea küla Välja, Rohu, Kingu, Uuevälja ja Vare kinnistute detailplaneering.

Ehitusload väljastati Ilmastalu küla Kasonen-Mäe ja Põhja küla Lõpeveski kinnistutele üksikelamu ehitamiseks.

Raha eraldati akordioniõpilaste osalemiseks Pärnu suvelaagris ja Koitjärve päeva korraldamiseks.

Kuusalu Küla Seltsile anti luba jaanitule korraldamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 20.05.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee