Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. mail 2008 kell 8.15 vallamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Valkla küla Tuuleveski kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
2. Kuusalu küla Saluvälja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Kolga-Aabla küla Jaanimäe 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
4. Viinistu küla Alttoa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Kuusalu küla Lepa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Ilmastalu küla Laimetsa kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
7. Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
8. Hoonestusõiguse seadmine
9. Andineeme külas avaliku parkla aluse maa ostmine
10. Andineeme külas ligipääsuservituudi seadmine
11. Andineeme külas avaliku tee aluse maa tasuta omandamine ning kõnnitee rajamisel osalemine
12. Kolga Keskkooli arengukava kinnitamine
13. Kuusalu Vallavolikogu 28.11.2007 määruse nr 18 „Õppe-ja huvitegevuse tunnustamise kord Kuusalu vallas” 2008. aasta lisa kehtestamine
14. Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 13 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine” muutmine
15. Vallavalitsuse liikme kinnitamine
16. Arengukomisjoni esimehe valimine
17. Arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
18. Informatsioonid


Tõnu Tamm
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.05.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee