Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 22.05.2008

22. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 12.00, oli päevakorras 22 punkti.

Detailplaneering algatati Kuusalu alevikus Kuusalu tee 15 kinnistul. Võeti vastu detailplaneering Salmistu küla Raja I, Ojakivi ja Välja kinnistutel.Projekteerimistingimused määrati Kaberla küla Pärna III kinnistul puurkaevu projekteerimiseks.

Ehitusluba väljastati Kõnnu külla Lepiku kinnistule puurkaevu rajamiseks.Kasutusluba väljastati Loksa küla Jõeoru kinnistu elektrivarustusele.Jagati Suurekivi kinnistu vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Eraldati raha reservfondist turismi eelarvesse, Kuusalu Lasteaiale . Kehtestati hinnad Noortekeskuste ruumide väljaüürimiseks.Kodasoo raamatukogust rääkis Kuusalu Raamatukogude direktor Elle Ots ja tegi ettepaneku muuta raamatukogu laenutuspunktiks seoses vähesesele kasutamisele.


Vaadati läbi volikogule esitatavad eelnõud.

Autor: Leelo Konton
Kuupäev: 27.05.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee