Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 28.05.2008

Ei kehtestatud Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneeringut.

Kehtestati detailplaneeringud:
Valkla küla Tuuleveski kinnistul;
Kuusalu küla Saluvälja kinnistul;
Kolga-Aabla küla Jaanimäe 6 kinnistul;
Viinistu küla Alttoa kinnistul;
Kuusalu küla Lepa kinnistul;
Ilmastalu küla Laimetsa kinnistutel.

Volitati Kuusalu Vallavalitsust seadma hoonestusõigus OÜ Kuusalu Soojus kasuks munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele Kuusalu tee 43, sihtotstarbega sotsiaalmaa pärast maaüksuse munitsipaalomandisse saamist ja selleks taotlema keskkonnaministri luba.

Otsustati omandada Tamme kinnistust pärast Andineeme külas Tamme ja Ojaääre kinnistute DP kehtestamist tekkinud avaliku parkla alune maa koos haljasalaga.

Võeti vastus otsus Andineeme külas ligipääsuservituudi seadmiseks.

Võeti vastu otsus Andineeme külas avaliku tee aluse maa tasuta omandamine ning kõnnitee rajamisel osalemine.

Kinnitati Kolga Keskkooli arengukava aastateks 2008 - 2010.

Kehtestati Kuusalu Vallavolikogu 28.11.2007 määrusele nr 18 "Õppe-ja huvitegevuse tunnustamise kord Kuusalu vallas" lisa 2008. aastaks.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 määrust nr 13 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine".

Kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse liikmeks abivallavanem Tõnu Ammussaar.

Moodustati 3 liikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus Maila Velström, Ott Kask, Kaja Martinson arengukomisjoni esimehe valimiseks.

Valiti arengukomisjoni esimeheks Mait Kröönström.

Kinnitati arengukomisjoni liikmeteks: Katrin Lellep, Madis Praks, Kadi Raudla, Mart Reimann, Tõnu Tamm, Martin Urva, Erki Soekov.

Kinnitati pakkumiskonkursi tulemused ja tunnistati Sadama kinnistule hoonestusõiguse andmise kirjalik enampakkumine nurjunuks.

Kuulati vallavanema infot Oma Ehituse taotlusest hoonestusõiguse võõrandamiseks Saluvälja 5 ja Kooli kinnistutele.

Abivallavanem M.Kikkas informeeris Kolgaküla Rahvamaja taasavamisest 19.06.2008 kell 19.00.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 02.06.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee