Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile (17.12.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 29. istung toimub teisipäeval, 22. detsembril 2015 kell 18.00 Salme Villas Salmistul PÄEVAKORRA PROJEKT:1. Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine – II lugemine2. Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve kinnitamine – II lugemine3. Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025 – I lugemine4. Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2025 – I lugemine5. Kuusalu Vallavolikogu 04.12.2013 otsuse nr 69 „Volikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine6. Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava kinnitamine – I lugemine7. Kuusalu vallavolikogu töörühma moodustamine läbirääkimiste pidamiseks Loksa linnaga omavalitsuste ühinemiseks olemasolevates piirides8. Umbusalduse avaldamine vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmele Mart Reimannile9. Info Kolga külje alla planeeritava taudisigade matmispaiga rajamisest10. InfoEnn Kirsmanvolikogu esimeesEelnõud

SELGUSID HOLMERI NOMINENDID (17.12.2015)

HOL tunnustab omavalitsustegelasi

EKSTRÖMI MARSS 2016 (17.12.2015)

Algas registreerumine Ekströmi marsile, mis toimub 30.jaanuaril. Palun registreerige end või oma inimesed alloleval lingil. Ürituse teave Edaspidi saavad registreerunud teavet sisestatud meiliaadressidele otse korraldajatelt.Ekströmi marss on rahvamatk Soome ohvitseri Martin Ekströmi vabatahtlike soomlaste rügemendi lahinguteel Vabadussõja suurpealetungil alates Valkla positsioonist kuni Hara lahe dessandipaigani.Sümboolse tähtsusega rahvaspordi ürituse sihtgrupp on kõik liikuvat eluviisi pooldavad inimesed. Marsil osalemise eelduseks ei ole sportlik ettevalmistus - see on mõeldud eelkõige inimestele, nagu me kõik oleme.

Prügivedu vihmaste ilmade korral (17.12.2015)

AS Eesti Keskkonnateenused teatab, et talude juurde viivatele pinnasteedele või metsavahelistele teedele prügiauto vihmaste ilmade korral ei sõida, kuna prügiautod on viimastel nädalatel vihmaste ilmade tõttu korduvalt teedelt ära vajunud või kinni jäänud. AS Eesti Keskkonnateenused palub, et vihmaste ilmade korral tooksid kliendid oma konteinerid veopäevaks suure tee äärde. Kellel ei ole võimalik konteinerit suure tee äärde tuua, kuid näevad, et maa on pehme ja suure autoga ei ole mõtet sinna peale sõita, siis tuleks helistada numbril 1919 enne veopäeva ja tühistada vedu.

VABAÜHENDUSE JUHTIDE ARENGUPROGRAMM HARJU ETTEVÕTLUS- JA ARENDUSKESKUSES (17.12.2015)

Jaanuarist juunini kestab kaheksast moodulist koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärk on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Lisaks kaheksale koolituspäevale on organisatsiooni juhtidel võimalus kodutööna hinnata oma organisatsiooni arenguvajadusi McKinsey meetodit kasutades.

Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava koostamine (01.12.2015)

Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava koostamine

Polügooni kasutuse graafik detsembris (23.11.2015)

Polügooni kasutamise detsembri graafik

Kutse volikogu istungile (20.11.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 28. istung toimub kolmapäeval, 25. novembril 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

Kodanikukampaania (18.11.2015)

Algas Kuusalu valla kodanikukampaania loe täpsemalt "Sõnumitoojast"

Polügooni kasutuse graafik novembris (23.10.2015)

Polügooni kasutamise novembri graafik

Kutse volikogu istungile (23.10.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 27. istung toimub kolmapäeval, 28. oktoobril 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikusPÄEVAKORRA PROJEKT:1. Salmistu sadama rekonstrueerimise eelprojekti tutvustus. Ettekandja Avo Raig 2. Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine 3. Kuusalu valla terviseprofiili ja tegevuskava koostamise algatamine4. Kõnnu Külamaja kinnistu tasuta kasutusse andmine5. Pärispea küla Lami-Kopli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 6. Pärispea küla Pendlaõue kinnistu detailplaneeringu kehtestamine7. Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 16 ja Vana-Narva mnt 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine8. Väikebussi Nissan Primastar Combi 9 riikliku registreerimisnumbriga 039 BDC väljaostmine, võõrandamine ja kasutusrendilepingu sõlmimine9. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 35 "Kuusalu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. septembrist 2014" muutmine10. Haridus-ja noorsootöökomisjoni aseesimehe valimine11. Info lairiba valguskaabli teostusestUrmo Ristisaarvolikogu aseesimeesEelnõudLisad

Harjumaa Aasta Tegija konkurss (21.10.2015)

Harjumaa Aasta Tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa LEADER tegevusgrupid, Kodukant Harjumaa, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Harju Maavalitsus tunnustavad viimase aasta silmapaistvamaid inimesi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid.

Kutse volikogu istungile (25.09.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 26. istung toimub kolmapäeval, 30. septembril 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

Polügooni kasutamise oktoobri graafik (25.09.2015)

Polügooni kasutamise oktoobri graafik

Vallavalitsuse istungilt 03.09.2015 (04.09.2015)

03. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 7 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 27.08.2015 (01.09.2015)

27. augusti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 13 punkti.

Eesti inimeste puu 2015 (01.09.2015)

Arboristide Koja eestvedamisel võitis Orissaare staadioni tamm Euroopa aasta puu tiitli 2015. Et Eesti edulugu jätkata ja inimestele erinevates piirkondades tähtsaid puid tutvustada, siis kutsume Teid osalema „Eesti inimeste puu 2015“ valimisel, mille võitja esindab Eestit Euroopa aasta puu 2016 konkursil.

Vallavalitsus võtab rendile (27.08.2015)

Kuusalu Vallavalitsus võtab rendile kontoriruumid Kiiu, Kolga või Kuusalu alevikus.

Vallavolikogu istungilt 26.08.2015 (26.08.2015)

Kehtestati Kuusalu aleviku, Kuusalu tee 8 ja Mäe 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering.Toimus Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine” muutmine – I lugemine.Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 30.04.2014 määrust nr 16 „Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord“.Katkestati "Kuusalu valla teede arengukava 2015-2020 kinnitamine" II lugemine.

Vallavalitsuse istungilt 21.08.2015 (26.08.2015)

21. augusti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Kutse volikogu istungile (21.08.2015)

Sporditegevuse toetus 2016. aastaks (12.08.2015)

Kuusalu vallas tegutsevatel spordiklubidel on võimalus spordigruppide treeningtegevuse, võistlustel osalemise ja vallas spordiürituste korraldamiseks taotleda toetust 2016. aasta vallaeelarvest vastavalt „Kuusalu valla sporditegevuse rahastamise korrale“.

Seakatk (31.07.2015)

Annan teada, et seakatk on juba jõudnud Raplamaale. Iga vald teab, kus asuvad nende vallas seakasvatajad. Palun informeerida seakasvatajaid võimalikust ohust ja paluda võtta farmides/ koduses majapidamises tarvitusele levikut piiravaid meetmeid.

Kuusalu Keskkool võtab seoses õpilaste arvu suurenemisega tööle (21.07.2015)

EESTI KEELE ÕPETAJA, INGLISE KEELE ÕPETAJA ja VENE KEELE ÕPETAJA (osaline koormus)

Üldplaneering (18.07.2015)

Kuusalu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Salme villa avatud (09.07.2015)

Avasime 05.07.15 Salme villa.Restorani aadress on Hobusetalli maaüksus, Salmistu küla, Kuusalu vald, Harjumaa.Lõunasööki on võimalik tellida ka firmadele.Salme villa rannaroog OÜJakob Link53025991

Harjutused keskpolügoonil juulikuus (02.07.2015)

Kaitseväe keskpolügooni kasutus juuli 2015

Vallavalitsuse istungilt 18.06.2015 (25.06.2015)

18. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava projekti avalikustamine (25.06.2015)

Kuusalu Vallavolikogu liikmed tutvusid valla hariduse arengukava projektiga 27. mai istungil. Otsustati arengukava projekt suunata avalikustamisele, mis vastavalt Kuusalu valla arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise korrale tähendab kava avalikustamist valla veebilehel www.kuusalu.ee vähemalt kaheks nädalaks. Käesoleva arengukava projekti osas saab märkusi ja ettepanekuid teha 22. juunini e-posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee

Vallavolikogu istungilt 17.06.2015 (18.06.2015)

Kinnitati Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve.Võeti vastu otsus "Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine".Kinnitati Kuusalu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.Taotleti munitsipaalomandisse Kuusalu alevikus asuvad tänavad.Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsust nr 103 “Vabade põllumajandus- ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine”.Kehtestati detailplaneerinugd:Kolga aleviku Salu kinnistul;Leesi küla Kalda kinnistul;Kolga-Aabla Ussi kinnistul;Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistutel;Salmistu küla Pedassaare tee 92 (endine Nurga) kinnistul;Salmistu küla Kirsi kinnistul;Salmistu küla Kuru kinnistu põhjapoolsel katastriüksusel;Salmistu küla Kuru kinnistu lõunapoolsel katastriüksusel.Toimus "Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 kinnitamine" I lugemine.Toimus "Spordi treeningrühmade ja individuaalsportlaste toetamise kord" – I lugemine.

Vallavalitsuse istungilt 11.06.2015 (16.06.2015)

11. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Kutse volikogu istungile (11.06.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 24. istung toimub kolmapäeval, 17. juunil 2015 kell 18.00 Mikumardi talus, Saunja külasPÄEVAKORRA PROJEKT:1. Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine - II lugemine2. Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine – III lugemine3. Kuusalu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine4. Kuusalu aleviku tänavate munitsipaalomandisse taotlemine5. Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsuse nr 103 “Vabade põllumajandus- ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine” muutmine6. Kolga aleviku Salu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine7. Leesi küla Kalda kinnistu detailplaneeringu kehtestamine8. Kolga-Aabla Ussi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine9. Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine10. Salmistu küla Pedassaare tee 92 (endine Nurga) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine11. Salmistu küla Kirsi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine12. Salmistu küla Kuru kinnistu põhjapoolse katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine13. Salmistu küla Kuru kinnistu lõunapoolse katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine14. Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 kinnitamine – I lugemine15. Leesi külas asuva Meierei-Kaasiku veetrassi võtmine Kuusalu Vallavalitsuse omandusse16. Spordi treeningrühmade ja individuaalsportlaste toetamise kord – I lugemine17. InfoEnn Kirsmanvolikogu esimeesEelnõudAsendiplaanid

Vallavalitsuse istungilt 04.06.2015 (10.06.2015)

04. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

ÕHUVÄGI ÕPPUSEL SABER STRIKE 2015 (05.06.2015)

Ajavahemikus 1.-19. juuni toimub Balti riikides iga-aastane õppus Saber Strike. Suurem osa sellest õppusest toimub Adaži harjutusalal Lätis. Kuigi tegemist on maaväe õppusega on ka õhuväel oma roll. Sellega seoses baseerub Ämari lennubaasis 8 ründelennukit A-10 koos umbes 130 õhuväelasega. Neli ründelennukit saabusid Ämarisse 4. juunil ning ülejäänud neli tulevad 5. juunil. Eesti õhuväe ülesandeks õppusel on osutada siin baseeruvatele lennuüksustele vastuvõtva riigi toetust. Meie õhuväe ülesandeks on ka läbi viia kogu militaarlennutegevuse juhtimist ja kontrolli ning selleks vajalikku õhuseiret Eesti vabariigi õhuruumis.Õppusega seotud lennutegevus toimub ajavahemikus 8. juunist kuni 18. juunini, kusjuures nädalavahetuseks – 13. ja 14. juunil – reeglina lennutegevust ei ole planeeritud. Igapäevased harjutuslennud toimuvad hommikuti, orienteeruvalt ajavahemikus 09.00 kuni 12.30 ning pärast lõunat orienteeruvalt ajavahemikus 13.00 kuni 16.00. Enamus lende toimub Ämarist Läti ja Leedu polügoonidele. Iga tööpäeva ennelõunal ja pärastlõunal lendavad siiski kaks ründelennukit A-10 Tapa lähedal paiknevale Eesti Kaitseväe keskpolügoonile, kus kasutatakse õppemoona. Lennud polügoonidele võivad toimuda madallendudena. Samuti toimub madallende Kaitseväe keskpolügoonil ja selle ümbruses.Teistest Eesti õhuruumis toimuvatest lendudest tuleks nimetada Lielvarde lennubaasis Lätis paiknevate transpordilennukite C-130J lende ja lasti heitmist Nurmsi lennuvälja kohal ning seal maandumist. Õppuste Saber Strike 2015 ja BALTOPs 2015 raames lendavad Läänemere piirkonnas ka strateegilised pommitajad B-52. Ka Eesti õhuruumi keskmistel ja suurematel kõrgustel võib neid märgata.Ämari lennubaasis paiknevad ründelennukid kuuluvad Ameerika Ühendriikide Marylandi rahvuskaardi lennuüksusesse, keda seob Eesti õhuväega pikaajaline koostöö. Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II on tuntud oma manööverdusvõime poolest. Samuti on kuulus ta pardarelvade võimekus. Lennuki loomise lähtekohaks võeti 30mm seitsmetoruline pardakahur ning lennuk konstrueeriti “selle ümber.” Tolle soomustläbistavat laskemoona kasutava pardakahuri nominaalne laskekiirus on 4200 lasku minutis.Madallennud toimuvad mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga). Võimaluse korral püütakse lende hajutada vältimaks ühest ja samast kohast korduvalt ülelendamist. Madallennud on kooskõlas Eesti vabariigi seadustega ning neid sooritatakse kokkuleppel Eesti lennundusinstitutsioonidega (Eesti Lennuamet, Lennuliiklusteeninduse AS, Eesti ÕV). Õhuvägi loodab kohalike elanike mõistvale suhtumisele.

Vallavolikogu istungilt 03.06.2015 (03.06.2015)

Eelarvekomisjoni esimees Margus Soom esitas tagasiastumise avalduse eelarvekomisjoni esimehe kohalt.Otsustati otsust "Umbusalduse avaldamine vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehele Margus Soomile" mitte vastu võtta.Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012. a määrust nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine”.Kuulati:IT arendusjuhi Peep Abeli ülevaadet VOLIS’e arenduse hetkeseisust;abivallavanem Aare Etsi arengukavade täitmise aruannet.

Kutse volikogu istungile (29.05.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 23. istung toimub kolmapäeval, 03. juunil 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikusPÄEVAKORRA PROJEKT:1. Umbusalduse avaldamine eelarvekomisjoni esimehele2. Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine” muutmine – II lugemine3. Infoo Ülevaade VOLIS’e arenduse hetkeseisusto Arengukavade täitmise aruanneEnn Kirsmanvolikogu esimeesEelnõud

Vallavolikogu istungilt 27.05.2015 (29.05.2015)

Toimus haridusvaldkonna arengukava 2015-2020 kinnitamine – I lugemine.Kehtestati eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.Toimus Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve - I lugemine.Kehtetstai detailplaneeringud:Kupu küla Kadaka kinnistul;Sõitme küla Vahtra ja Kadaka kinnistutel;Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11a ja Vana-Narva mnt 11b kinnistutel;Tõreska ja Suru küla Kaitseväe keskpolügooni osalisel territooriumil.Algatati Valkla küla Rannametsa kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.Toimus eelnõu "Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine" – II lugemine.Võeti vastu otsus "Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine Salmistu sadama ja Kotka sõida pargi parkla ehituseks".Algatati Kuusalu valla teede arengukava koostamine.Toimus Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine” muutmine – I lugemine.Kehtestati "Üldhariduskoolide õpilaste koolisõidu kulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas".

Kaitseväe Keskpolügooni info juunis (27.05.2015)

Edastan Teile alljärgneva info:

Kutse volikogu istungile (22.05.2015)

KKuusalu Vallavolikogu 22. istung toimub kolmapäeval, 27. mail 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

Vallavalitsuse istungilt 14.05.2015 (19.05.2015)

14. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 13 punkti.

Saame nutiseadmetega sõbraks! (13.05.2015)

Mais ja juunis 2015 toimuvad esmakordselt üle Eesti nõustamised ja koolitused kõigile, kes soovivad nutiseadmeid kasutama õppida. Kõik nõustamised ja koolitused on tasuta. Eriti oodatud on inimesed, kes nutitelefoni või tahvelarvutit on vähe kasutanud või üldse ei kasuta ning inimesed, kes kasutavad nutitelefoni vaid nö tavalise telefonina.

Vallavalitsuse istungilt 07.05.2015 (11.05.2015)

07. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Muinsuskaitseameti pressiteade (06.05.2015)

28. aprill 2015

Vallavalitsuse istungilt 30.04.2015 (05.05.2015)

30. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Kuusalu Keskkool kuulutab välja konkursi (29.04.2015)

eesti keele õpetaja,matemaatikaõpetaja,inglise keele õpetaja,vene keele õpetaja (osaline koormus),tugikeskuse juhi (HEV-koordinaator),eripedagoogi,abiõpetaja ja õpilaskodu kasvatajaametikohtade täitmiseks.

Vallavalitsuse istungilt 23.04.2015 (27.04.2015)

23. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Vallavolikogu istungilt 22.04.2015 (27.04.2015)

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse tegevjuht Tõnu Tuppits tutvustas Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020.

Vallavalitsuse istungilt 16.04.2015 (21.04.2015)

16. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Kutse volikogu istungile (17.04.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 21. istung toimub kolmapäeval, 22. aprillil 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

Vallavalitsuse istungilt 09.04.2015 (15.04.2015)

09. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 22 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 02.04.2015 (07.04.2015)

02. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor (01.04.2015)

02.aprillist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 02. juunil 2015.

Vallavalitsuse istungilt 26.03.2015 (31.03.2015)

26. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Keskpolügooni liikumispiirangud aprillis (30.03.2015)

Aprillis 2015 a on kõrvalistele isikutele kaitseväe keskpolügoonil liikumine piiratud seoses laskeharjutustega - 1.04, 2.04, 5-11.04, 13-17.04 ja 30.04. Seoses lõhkamistega 1.04 ja 28.04. Samuti toimuvad Õhuväe õppused lennukitega (1.04-17.04), mille käigus toimuvad madallennud ja laskmised. Täpsem info Exceli tabelis, http://harjutusvali.mil.ee/ või kvkp@mil.ee

Vallavolikogu istungilt 25.03.2015 (26.03.2015)

Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn tutvustas statistikat 2014. aastal Kuusalu vallas toimepandud õiguskorra rikkumiste kohta.

Vallavalitsuse istungilt 19.03.2015 (26.03.2015)

19. märtsti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Päästeamet teatab (23.03.2015)

Arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust plaanib Päästeamet määrata tuleohtliku aja alguseks 20.03.2015. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsas- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;2. kuluheina ja roostiku põletamine;3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Arenduskoja Leader strateegia (23.03.2015)

Arenduskoja juhatus otsustas 25. veebruari koosolekul panna "MTÜ Arenduskoja LEADER strateegia 2014-2020" projekt avalikkusele tutvumiseks.Ettepanekuid ja muid tähelepanekuid MTÜ Arenduskoja Leader meetme strateegiale palume saata aadressile arenduskoda@arenduskoda.ee, hiljemalt 22. märtsiks 2015.

Kutse volikogu istungile (20.03.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 20. istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

Kevad liikluses (19.03.2015)

Seoses saabuva kevadega võib teedel ja tänavatel näha aina rohkem kaherattalisi sõidukeid. Kuna autojuhid on talve jooksul kaherattalistega vähe kokku puutunud ning jalgratturite, mopeedijuhtide ja mootorratturite oskused võivad peale talve vajada meeldetuletamist, võib just kevadel tulla kaherattaliste liiklejatega ette ohtlikke olukordi. Et kõik liiklejad tervelt koju jõuaksid, on nii sõidukijuhtide kui ratturite poolt oluline eelkõige teineteist õigel ajal märgata ja üksteisega liikluses arvestada.

Palve politsei hädaabinumbri 110 asendamiseks hädaabinumbriga 112 (17.03.2015)

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112. Alates 11. veebruarist 2015.a saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.

Käimas on Keskkonnakäpa konkurss! (17.03.2015)

Tere head loodushuvilised!

Ahrensi konverents Teaduste Akadeemia saalis (13.03.2015)

Laurentsiuse Selts, Emakeele Selts, Tartu Ülikool ja Eesti Keele Instituut korraldavad 30. märtsil 2015 Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas emakeelepäevale ja Eduard Ahrensi keeletööle pühendatud konverentsi "Kummardus Ahrensile".

Valverühm suvel (09.03.2015)

Kuusalu vallas jääb suvine valverühm moodustamata. Lapsevanemaid, kes soovisid lapsele valverühma oli 15. Olime oma minimaalseks rühma moodustamise piirarvuks seadnud 18, mille tõime välja ka eelnevalt ankeedi päises. Palusime ka täpsema perioodi märkimist lapsevanemate poolt, millal nad sooviksid lapse juulis kindlasti lasteaed tuua. Selle järgi oleks igapäevaselt lasteaias kohal olnud keskmiselt 12 last.

Kaitseväe õppused (09.03.2015)

Märtsis 2015 a on kõrvalistele isikutele kaitseväe keskpolügoonil liikumine piiratud seoses laskeharjutustega; 13-27.03 ja 30-31.03 ning seoses lõhkeharjutustega 9-12.03, 917-20.03, 24-26.03 ja 30-31.03. Märts 01-21 ja 22-31Täpsem info www.harjutusvali.mil.ee või kv.tvj.kvkp@mil.ee

KUUSALU VALLA LAULULAPS 2015 (09.03.2015)

29. märtsil kell 14.00 toimub "KUUSALU VALLA LAULULAPS 2015"konkurss- kontsert Kuusalu rahvamajas.

Vallavalitsuse istungilt 04.03.2015 (05.03.2015)

04. märtsti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 11 punkti.

Vallavolikogu istungilt 25.02.2015 (05.03.2015)

Toimus Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve II lugemine.

Vallavalitsuse istungilt 19.02.2015 (02.03.2015)

19. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 23 punkti.

Veel jõulutunnelist (02.03.2015)

„Jõulutunneli“ heategevuskampaania käigus laekus Kuusalu vallast 13 taotlust kogusummas 4190 eurot. Rahastamisotsused saabuvad hiljemalt 19. märtsiks.

Ankeet lapsevanematele (25.02.2015)

Ankeedi eesmärgiks on selgitada välja suvise lasteaia valverühma moodustamise vajadus.

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele (23.02.2015)

- Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses.- Vanade puude ohtlike okste eemaldamist.- Ohtlike puude raiet kalmistutel.- Puude seisukorra ja elujõu hindamist.- Töid kõrgustes kasutades korvtõstukit.- Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).

Kutse volikogu istungile (20.02.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 19. istung toimub kolmapäeval, 25. veebruaril 2015 kell 8.15 vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

Kutse volikogu istungile (20.02.2015)

Tallinn-Harjumaa töömess 2015 Nordea kontserdisaalis 04.03.2015 (20.02.2015)

4. märtsil 2015 toimub Nordea Kontserdimajas (Estonia pst 9, Tallinn) Tallinna ja Harjumaa töömess. Osalevad erinevad Tallinna ja Harjumaa ettevõtted. Messil pakutakse nii hooajatöid kui püsivaid töökohti. Samuti leiavad sealt tööpakkumisi suviseks koolivaheajaks tööd otsivad noored. Esindatud on töövahenduse võrgustik EURES, Eesti Töötukassa, kutseõppeasutused ja töötukassa koostööpartnerid. Avatud on karjäärinõustamise nurgake, kust saab nõu ja abi nii kandideerimisdokumentide koostamisel kui teistes karjäärivalikutega seonduvates küsimustes. Sissepääs messile on tasuta. Uksed on avatud 10.00-16.00.

Valla kultuuri ja sotsiaalvaldkonna arengukavad valmimas (19.02.2015)

Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2014 istungil tutvusid volikogu liikmed valla kultuuri arengukava ja sotsiaalvaldkonna arengukava eelnõudega. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse ning avalikustab arengukava eelnõu valla veebilehel.

Pindalatoetuste taotlejad saavad säilitamisele kuuluvaid maastikuelemente deklareerida märtsi alguseni (18.02.2015)

PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul, kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende kasutamiseks õiguslik alus. Selleks, et sellistele maastikuelementidele juba 2015. aasta kevadel toetust taotleda, tuleb neist 1. märtsiks PRIAle teada anda.

Vallavalitsuse istungilt 12.02.2015 (17.02.2015)

12. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Kuidas leida ametnike ametijuhendeid? (17.02.2015)

Kõige lihtsam vajutada järgmisele vihjele ametijuhendid.Ametijuhend avaneb klikates ametikoha vihjele.

Vallavalitsuse istungilt 05.02.2015 (10.02.2015)

05. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 13 punkti.

Kaitseväe õppused (09.02.2015)

Kaitseväe keskpolügooni kasutamise graafik veebruarikuus asub siin

Vallavalitsuse istungilt 29.01.2015 (03.02.2015)

29. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 30 punkti.

Koolide ja ettevõtete ühisseminar (03.02.2015)

19. veebruaril toimub Kuusalu Keskkoolis eeskätt kooliõpilastele ja vallastegutsevatele ettevõtjatele mõeldud seminar. Programmiga saab tutvuda jaregistreerimisinfo leiab SIITLisainformatsioon: abivallavanem Aare Ets, tel 6066382, 5088959

Valla kroonikafilm (30.01.2015)

Kuusalu Vallavalitsus soovib leida tootjat valla kroonikafilmidele.Kroonikafilmide pikkuseks on kokku 45-50 minutit, sõltuvalttalletatavatest sündmustest, film antakse tellijale üle ümbrisegamaster-DVD-l ühes eksemplaris hiljemalt 1. detsembril k.a.

Vallavolikogu istungilt 28.01.2015 (29.01.2015)

Nimetati jaoskonnakomisjoni liikmed Riigikogu valimiste korraldamiseks.

Vallavalitsuse istungilt 22.01.2015 (28.01.2015)

22. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Kutse volikogu istungile (23.01.2015)

Kutse volikogu istungile

Vallavalitsuse istungilt 15.01.2015 (21.01.2015)

15. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 36 punkti.

Tere, Kuusalu vabakond! (13.01.2015)

Esitasime Riigikokku kandideerivatele erakondadele Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaua nimel kutse tulla meie valda VALIMISDEBATILE. Erakonnad võtsid kutse innukalt vastu.

Vallavalitsuse istungilt 08.01.2015 (13.01.2015)

08. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 22 punkti.

Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses? (12.01.2015)

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik “Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?”

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 avalikustamine 2.-15. jaanuar 2015 (07.01.2015)

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 § 42 lg 1 on koostatud Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna ühine jäätmekava aastateks 2015 – 2020. Ühine jäätmekava on Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ja eesmärke käsitlev dokument.Jäätmekava avalik väljapanek toimub 02. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2015. Asjast huvitatud isikutel on 02. jaanuarist 2015.a. kuni 15. jaanuarini 2015.a. õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel. Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga info@huk.ee.Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid ühise jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 26. jaanuaril 2015 kell 18.00 Raasiku Vallavalitsuses Aruküla Tallinna mnt 24 volikogu saalis.

Info dr Olga Kalda patsientidele Kuusalu vallas (06.01.2015)

Liikumispiirangud (05.01.2015)

Jaanuaris 2015 (5-18.01) a on kõrvalistele isikutele kaitseväe keskpolügoonil liikumine piiratud seoses laskeharjutustega; 5-9.01 ja 12-16.01 ning seoses lõhkamistega; 6-8.01 ja 14-15.01. Täpsem info http://harjutusvali.mil.ee/ või kvkp@mil.ee

Vallavolikogu istungilt 22.12.2014 (30.12.2014)

Vallavanem Urmas Kirtsi vastas Sulev Valdmaa arupärimisele seoses MTÜ Arenduskoda poolt korraldatud reisiga Lõuna-Saksamaale.

Valla kultuuri ja sotsiaalvaldkonna arengukavad valmimas (29.12.2014)

Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2014 istungil tutvusid volikogu liikmed valla kultuuri arengukava ja sotsiaalvaldkonna arengukava eelnõudega. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse ning avalikustab arengukava eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

Jõulutunnel (19.12.2014)

Jõulutunnel

Kutse volikogu istungile (17.12.2014)

Vallavalitsuse istungilt 11.12.2014 (17.12.2014)

11. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 03.12.2014 (09.12.2014)

3. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Leitud võti (04.12.2014)

04. detsembril leiti Kiiu mõisa eest võti. pilt

Kaitseväe õppused (01.12.2014)

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas kaitseväe jalaväebrigaadi rännaku 07.12. - 11.12.2014 Kuusalu valla Kupu, Rehatse, Kosu ja Koitjärve külade piirkonnas. Meeskond on varustatud käsitulirelvadega, kasutatakse imitatsioonivahendeid.Kasutatavatel maa-aladel ja teedel tagatakse esialgne tehniline seisund ja korrashoid. Järgitakse keskkonnahoiu ja heakorra reegleid.

LAURITSA DVD (01.12.2014)

Head sõbrad,

Oodatakse kandidaate valla tänupeol tunnustamiseks (01.12.2014)

Kuusalu vallavalitsus ootab ettepanekuid 2014. aasta parimate tunnustamiseks valla tänupeol.

Vallavalitsuse istungilt 20.11.2014 (27.11.2014)

20. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Vallavolikogu istungilt 26.11.2014 (27.11.2014)

Toimus Kuusalu valla 2015. aasta eelarve - I lugemine.

Kutse volikogu istungile (21.11.2014)

Kuusalu Vallavolikogu 16. istung toimub kolmapäeval, 26. novembril 2014 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17

Vallavalitsuse istungilt 13.11.2014 (20.11.2014)

13. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 23 punkti.

Otsime Kuusalu Noortekeskuste juhatajat (17.11.2014)

Kuusalu Vallavalitsus võtab jaanuarist 2015 tööle põhikohaga Kuusalu Noortekeskuste juhataja, kellelt eeldame noortega töötamise oskust ja kogemust ning selget nägemust noorsootööst.

Vallavalitsuse istungilt 06.11.2014 (12.11.2014)

6. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 30.10.2014 (06.11.2014)

30. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

10. - 14. november 2014 (06.11.2014)

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas mereväebaasi sadamakaitserühma väliharjutuse 10. - 14. november 2014 Loksa piirkonnas. Kasutatakse imitatsioonivahendeid.

Ohepalu looduskaitseala (04.11.2014)

Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub avalikkuse kaasamise koosolek 13. novembril 2014 kell 15:00 Kadrina vallamaja II korruse saalis. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud isikud.

Vallavolikogu istungilt 29.10.2014 (03.11.2014)

Kuulati vallavanema vastuseid Sulev Valdmaa arupärimistele. Arvati välja Kuusalu Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni koosseisust komisjoni liikmed Janno Laende ja Kalev Soosaar. Kinnitati komisjoni liikmeks Allan Laine. Kehtestati detailplaneeringud:Kolga-Aabla küla Kangru kinnistul;Vanaküla küla Laiaka kinnistul.

Kuusalu valla hariduspreemiast (03.11.2014)

01. detsember on tähtaeg Kuusalu valla „Aasta õpetaja“ konkursile kandidaatide esitamiseks. Valla hariduspreemia määramise eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada haridustöötajate tegevust. Selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja Kuusalu valla koolituspiirkonna koolide, koolieelsete lasteasutuste, kunstikooli parim pedagoog, kes on töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi, pälvinud lugupidamise nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas. Aasta õpetaja hariduspreemia määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, isikute ühendused ja asutused. Põhjendatud taotlus hariduspreemia määramiseks esitatakse Kuusalu Vallavalitsuse kantseleile 01. detsembriks.

Võrdne kohtlemine (30.10.2014)

7. novembril 2014 kell 14.00-16.00

Vallavalitsuse istungilt 23.10.2014 (28.10.2014)

23. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Kutse volikogu istungile (24.10.2014)

Avatakse pidulikult Kiiu Kiigepõnni Lasteaed (23.10.2014)

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia avamistseremoonia toimub 29. oktoobril algusega kl 16.00. Valminud on üks Eesti ilusamaid lasteaedu, mis paelub omapärase arhitektuuri ja lapsesõbralikkuse poolest. Kiigepõnni lasteaed on esimesi lasteaedu Harjumaal, kus õppekasvatustöös rakendatakse „1 õpetaja + 2 assistenti“– süsteemi.

Vallavalitsuse istungilt 16.10.2014 (22.10.2014)

16. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 33 punkti.

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas (17.10.2014)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muudatused politseis alates 01.10.2014.a. (17.10.2014)

1. oktoobrist muutus Politsei- ja Piirivalveameti struktuur ning juhtimisskeem. Kui varasemalt oli amet ülesehitatud valdkondliku juhtimismudeli alusel, siis nüüd toimub juhtimine teenuste kaupa.Muudatused on ühtepidi jätk 2010. aastal kolme asutuse: politsei, piirivalve ning kodakondsus- ja migratsiooniameti ühinemise protsessile.

KUTSE (17.10.2014)

Oled kutsutud ja oodatud teisipäeval, 28. oktoobril kell 16 Kuusalu Kunstide Kooli Lepnurme saali avamisele. Auväärse professori Hugo Lepnurme sajanda sünniaastapäeva künniseks on remonditud koolimaja I korruse saal. Tahame teha algust oreliõppega meie koolis. Kuuleme esmakordselt uues saalis orelit. Orelimeister Toomas Mäeväli on lahkelt andnud kooli kasutusse oma positiivoreli.

Kaitsepolügooni kasutamine (16.10.2014)

Kaitseväe keskpolügooni kasutus 01.-16. novembris 2014 asub siin.

Konkurss järelevalveametniku ametikohale (16.10.2014)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi järelevalveametniku ametikohale koormusega 0,25.

Sündmuste korraldamise konkurss (15.10.2014)

Konkurss 2015. aastal vallavalitsuse tellitavatele sündmustele

Vallavalitsuse istungilt 09.10.2014 (14.10.2014)

9. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Korraldatud jäätmeveo arvetest (14.10.2014)

Uuele logistika- ja arveteprogrammile üleminekul on tekkinud ootamatud tõrked ja kahjuks oleme sunnitud väljastama septembrikuu teenuste arved koos oktoobri arvetega, novembrikuu alguses.

Vallavalitsuse istungilt 02.10.2014 (08.10.2014)

02. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 32 punkti.

Tänukirjade üleandmine (03.10.2014)

Kuusalu vallavalitsuse tänukiri anti Ester Rajasalule seoses tänuväärse tegevusega sõjaväelendurite mälestuse hoidmisel ja Lendurite kivi traditsiooni 20. aastapäevaga; Menda Kirsmaale valla haridus- ja kultuurielu pikaajalise edendamise eest; Leili Valkile pikaajalise sisuka panuse eest kogukondliku elu edendamisel Kuusalu vallas; Evi Teinlumile kohusetundliku ja pühendunud töö eest Kuusalu Keskkooli söökla peakokana; Ene Lõokesele kauaaegse pühendunud pedagoogilise töö eest Kuusalu Keskkoolis; Kai Petersonile pühendunud pedagoogilise töö eest Kuusalu Keskkoolis; Eve Radale pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Kuusalu Keskkoolis; Marika Astorile 30 aastat tööle asumisest Vihasoo Lasteaia-Algkooli direktorina.

Kutsume Teid oktoobris Lahemaale mitmele toredale üritusele (30.09.2014)

Keskkonnaamet ja MTÜ Veskivaramu kutsuvad 9.-10. oktoobril Lahemaa veskipärandi seminarile. Neljapäeval, 9. oktoobril toimub Vihula mõisas ja selle veskites teoreetiline seminar. Reedel, 10. oktoobril toimub ringsõit algusega Palmsest Lahemaa ja Lääne-Viru veskites. Lähem info ja registreerimine: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-veskiparandi-seminar/

Vallavalitsuse istungilt 25.09.2014 (30.09.2014)

25. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 12 punkti.

Vaata, millal toimuvad tarbijakaitseameti vastuvõtud Sinu kodukohas (30.09.2014)

Vaata, millal toimuvad tarbijakaitseameti vastuvõtud Sinu kodukohas: www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/vastuvott-maakondades.

Valla kultuuri arengukava (29.09.2014)

Valla kultuuri arengukava ümarlaud toimub 30. septembril algusega kl 18.30 vallamaja saalis.

Vallavolikogu istungilt 24.09.2014 (25.09.2014)

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määrust nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine".

Lahemaa kaitsekorralduskava (23.09.2014)

Lahemaa koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni koosolek 24.10 - Lahemaa kaitsekorralduskava

Kutse volikogu istungile (19.09.2014)

Vallavalitsuse istungilt 11.09.2014 (18.09.2014)

11. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 26 punkti.

Valkla Kodu juhi pöördumine tööandjatele ja töövõtjatele (17.09.2014)

Sügis annab tunda ja sügistööd vajavad tegemist. Valkla Kodus ootavad paljud tublid mehed-naised tööpakkumisi. Soosin seda omalt poolt väga. Tihtipeale aga võetakse meie kliente tööle ilma tegevusjuhendajaid teavitamata. Meil on olemas koostöölepingu vorm, mis annab tööpakkujale loa meie kliente vastavalt meie kokkuleppele tööle võtta ja meile annab garantii, et klient on tegevuses, õigel ajal söömas ja vääriliselt tasustatud.

Kultuuri arengukava ümarlaud tulekul (15.09.2014)

Kuusalu valla kultuuri arengukava ümarlaud toimub 30. septembril algusega kl 18.30 Kiius, vallamaja saalis.

Hea Sigula küla elanik (15.09.2014)

Vallavalitsuse istungilt 04.09.2014 (10.09.2014)

04. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 11 punkti.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis (04.09.2014)

Pangabuss Kuusalus - Kehra_Kuusalu.pdf

Päästekomandode avatud uste päevad (03.09.2014)

12.-13. septembril on Tallinna ja Harjumaa päästekomandodes avatud uste päevad. Päästjad tutvustavad oma igapäevaelu komandos, räägivad oma tööst ning näitavad päästetehnikat- ja varustust.

Kaitseväe keskpolügooni kasutus 2014 septembris (01.09.2014)

Septembris 2014 a on kõrvalistele isikutele Kaitseväe keskpolügoonil liikumine piiratud seoses laskeharjutustega; 01-05.09.14, 08-26.09.14 ning seoses lõhkamistega; 03-05.09.14, 09-11.14, 15-19.09.14 ja 21.09.14. Täpsem info http://harjutusvali.mil.ee/ või kvkp@mil.ee

Head lapsevanemad! (29.08.2014)

Anname teada, et Kiiu Kiigepõnni Lasteaed sai eile Päästeameti jaTervisekaitse heakskiidu. Täna väljastab vallavalitsus meile osalisekasutusloa. Kuna aga lasteaias on veel palju koristada ja sisse seada,siis Kiiu Kiigepõnni Lasteaia ruumides võtame lapsi vastu alatesesmaspäevast 8. septembrist.

Vallavolikogu istungilt 27.08.2014 (29.08.2014)

Kinnitati Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulud 94 501,27 eurot;põhitegevuse kulud -188 251,27 eurot jainvesteerimistegevuse tulud 17 500 eurot investeerimistegevuse kulud -23 750 eurotja likviidsete varade muutus (aasta lõpu jäägi vähenemine) -100 000 eurot.

Vallavalitsuse istungilt 21.08.2014 (26.08.2014)

21. augusti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 29 punkti.

Majandustegevuse register uuenes (22.08.2014)

Alates 1. juulist on aadressil HTTP://mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR). Uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) kehtima hakkamisega 1. juulist 2014.

Kiiu lasteaia üldkoosolek (22.08.2014)

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia üldkoosolek toimub lasteaias kolmapäeval, 27. augustil kell 17.15.

Kutse volikogu istungile (22.08.2014)

Sõdurirännak Koitjärve külas (13.08.2014)

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi pioneeripataljoni 2. õppekompanii sõduribaaskursuse sõdurirännaku läbiviimise 03.09.- 04.09.2014 Koitjärve külas, Mähuste piirkonnas. Liigutakse veoautode ja maasturitega. Õppurid on relvastatud automaatide ja püstolitega, laskemoona ei kasutata. Kasutatavatel maa-aladel ja teedel tagatakse esialgne tehniline seisund ja korrashoid.

Kaitseliit Lahemaal (05.08.2014)

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas Kaitseliidu Tallinna maleva väliharjutuse läbiviimise 08.08.- 09.08.2014. Üksiksõduri õppused toimuvad Lahemaa Rahvuspargi Kotka küla Loksa metskond 94 ja Nõmmeveski küla Lahemaa rahvuspark 97 maaüksustel. Õppurid on relvastatud automaatrelvadega. Kasutatakse paukpadruneid. Teede sulgemist ei toimu. Kasutatavatel maa-aladel ja teedel tagatakse esialgne tehniline seisund ja korrashoid.

Admiral Pitka luurevõistlus 2014 (05.08.2014)

Admiral Pitka luurevõistlus 2014 toimub 05.-09. augustil 2014 Harju- ja Lääne-Viru maakonnas. Võistluste start antakse Läsnal, Kaitseväe keskpolügooni teenindus linnakus. Edasi liigub trass keskpolügooni alal lõunasse kuni Kolguni ja sealt edasi Viitna suunal, Rutja lennuväljale, ning lõpetamine toimub Rakvere linnuses. Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, kus lisaks Eesti võistkondadele on esindatud ka Taani, Rootsi, Soome, Leedu ja Ameerika Ühendriigid. Võistluse start antakse 6. augustil kell 00:00. Võistluse baaslaagri püstitamine Läsnal algab 3. augustil ja osalejad hakkavad saabuma 4. augustil. Võistluse lõpurivistus toimub Rakvere linnuses 9. augustil kell 1400.

Korraldatud jäätmeveo infopäevad (05.08.2014)

06. augustil kell 18.00 Kuusalus rahvamajas ja

Reostuse likvideerimise õppus (09.07.2014)

Käesolevaga soovime Teid informeerida 19.07.14 kell. 11:00-24:00 toimuvast merepääste ja -merekeskkonna reostuse likvideerimise õppusest Kolga-Aablas. Seoses õppusel kasutatava rasketehnika ja inimhulgaga võib olla ajutiselt liiklus Kolga-Aablat läbival Kolga-Kuusalu-Leesi maanteelõigul osaliselt häiritud. Probleemide vältimiseks ja inimeste ohutuse huvides paigaldab korraldaja teavitavad viidad ja kasutab vajadusel reguleerijaid.

19. juulil 2014 on kõik huvilised ja abilised oodatud Hugo Lepnurme kodutallu talgupäevale! (01.07.2014)

Hugo Lepnurm sõitis ise tihti jalgrattaga pikki vahemaid, seetõttu algab päev jalgrattamatkaga Kehra raudteejaamast (sinna saab rongiga, väljumisega Tallinnast 8.26). Rongi jõudmisel Kehra (9.03) stardime jalgratastega Kuusalu suunas. Kuusalu kiriku juures on kogunemisaeg 11.00, sealt sõidame edasi Tsitresse. Tsitres algab talgupäev kell 12.00, värvitakse maja ja asetatakse sellele mälestustahvel. Kohapeal saab talgusuppi.

Vallavolikogu istungilt 18.06.2014 (20.06.2014)

Algatati Tapurla küla Neeme kinnistu detailplaneering, kinniti lähteülesanne ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Nõustuti loa andmisega Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas asuva kinnistu Rommeli omandamiseks Artjom Yakush poolt. Kinnistu omanikul arvestada seadustest tulenevate kitsenduste ja piirangutega. Sõlmiti Elektrilevi OÜ-ga,0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping Kuusalu vallale kuuluva kinnistu Uuri-Pudisoo tee T9, registriosa number 13773102, katastrinumber 35203:001:0521 koormamiseks, koormatava ala pindala 16 m2.

Kuusalu Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi (19.06.2014)

järgmiste kaupade ostuks ja teenuste tellimiseks. Hinnapakkumused palume esitada e-posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee 27. juuniks k.a. Küsimuste korral ja objektidega tutvumiseks palume ühendust võtta konkreetse hoone kontaktiga.

Spordi arengukava (18.06.2014)

Kuusalu Vallavolikogu tutvus oma 28. mai istungil vallavalitsuse esitatud Kuusalu valla spordi arengukava eelnõuga, kiitis selle heaks ja otsustas avalikustada. Täiendus-parandusettepanekute esitamise tähtaeg on 8. august 2014, e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee Kuusalu valla spordi arengukava kinnitamine on kavandatud vallavolikogu augustikuu istungil.

Salmistu küla endise aiandusühistu Pedassaare aadresside muutmine (18.06.2014)

Kohalik omavalitsus on kohustatud viima maaüksuste aadressid kooskõlla ruumiandmete seaduse ja aadressiandmete süsteemi määrusega. Kuusalu Vallavalitsus teeb ettepaneku määrata Pedassaare maaüksuste uued aadressid liikluspinna järgi. Aadressid saavad kuju: Pedassaare tee 1, Pedassaare tee 2 jne, ühel pool teed paiknevad paaris ja teisel pool paaritud numbrid.Pedassaare tee 1 aadressi saab praegune hoonestatud maaüksus, mille senine aadress on Uustalu ning teisel pool teed algab paarisnumbrite nummerdus Nõmme-Tülli maaüksusest. Uute aadresside nummerdusega on võimalik tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses ja kodulehel - Pedassaare tee skeem ning Pedassaare seniste ja uute aadresside tabel. Käesolevaga teavitab kohalik omavalitsus maaomanikke uutest aadressidest. Kinnistuomanik peab 15 päeva jooksul esitama oma kirjaliku arvamuse uute Pedassaare piirkonna aadresside kohta. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus.Vabandame, et aadresside muutmine võib põhjustada esialgu segadust. Oluline on, et kõik aadressiobjektid oleksid leitavad, et vajadusel päästeteenistus, kiirabi ja politsei jõuaksid õigeaegselt kohale.Küsimuste korral palun võtke ühendust maaregistripidaja Kairi Rohtmetsaga (6066385, 58131209, kairi.rohtmets@kuusalu.ee). Samuti juhul, kui soovite, et Teile edastataks Pedassaare uute aadresside skeem.

Kutse volikogu istungile (13.06.2014)

Rikkaliku auhinnafondiga kodu- ja aiakonkurss Kodu Kauniks 2014 ootab uusi osalejaid! (13.06.2014)

Edastan teile üleskutse konkursil Kodu Kauniks 2014 osalemiseks. Võistlust korraldab ajakiri Kodu & Aed, ning osalema on oodatud kõik soovijad, olenemata perekonna, kodu või aia suurusest ja asukohast. Võistlusel jagatakse preemiaid kahes kategoorias ning konkursi eesmärgiks on leida üles uhkusega loodud kaunid Eesti kodud, neid tunnustada ja ajakirja vahendusel jagada kogemusi teiste kodu- ja aiahuvilistega. Auhinnafond on selle aasta võistlusel 20 000 eurot. Täpsemat infot saab konkursi koht ajakirja Kodu & Aed kodulehelt www.kodu-aed.ee ning Kodu Kauniks konkursi Facebooki lehelt www.facebook.com/kodukauniks. Viimase alt leiab ka ülevaate eelmistel aastatel premeeritutest (https://www.facebook.com/kodu.kauniks/photos_albums).

Vallavalitsuse istungilt 04.06.2014 (12.06.2014)

04. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 28 punkti.

Kinnistu Kalda müügikuulutus (02.06.2014)

Kuusalu Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Kuusalu valla omandis oleva Vanaküla külas asuva kinnistu Kalda (kinnistu registriosa nr 14042402, katastriüksuse tunnus 42301:005:0488), pindalaga 2392 m², katastriüksuse sihtotstarbega elamumaa (001; E) järgmistel tingimustel:

Vallavolikogu istungilt 28.05.2014 (30.05.2014)

Muudeti volikogu külaelu komisjoni nimetus kogukonnakomisjoniks.

Päästeameti, Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ühispöördumine (26.05.2014)

Tänavune aasta on alanud traagiliselt nii tule- vee, kui liiklusõnnetuse osas. Eelmise aastaga võrreldes on õnnetustes vigastada ja surma saanud inimeste enam kui arv kaks korda suurenenud – tänavu nelja kuuga on hukkunud 44 inimest, mullu 17 inimest.

Taisto suvine bussiliin (23.05.2014)

Alates 1. juunist 2014 läbib Kuusalu valda suvekuudel (01.06-31.08) käigus olev kaugbussiliin 811 Tallinn-Vihasoo-Käsmu-Võsu-Vergi-Altja. Buss väljub iga päev Tallinnast kell 10:30 ja Altjalt kell 14:00. Sõiduplaan

Kutse volikogu istungile (23.05.2014)

Vallavalitsuse istungilt 15.05.2014 (19.05.2014)

15. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 16 punkti.

Vihasoo Lasteaed-Algkool pakub (15.05.2014)

KOHT TÄIDETUD

Vallavalitsuse istungilt 08.05.2014 (15.05.2014)

08. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Loodav Kiiu Lasteaed võtab tööle (08.05.2014)

Kiiu LasteaedLoodav Kiiu Lasteaed võtab tööle:• õppealajuhataja 0,5 ametikohta• muusikaõpetaja 0,5 ametikohta• liikumisõpetaja 0,5 ametikohta• kunstiõpetaja 0,5 ametikohta• lasteaiaõpetaja 6,0 ametikohta• õpetaja abi 12,0 ametikohta• peakoka 1,0 ametikohtaTööleasumise aeg august 2014.Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada 23. maiks 2014 e-aadressil kiiu.lasteaed@kuusalu.ee või paberikandjal Kiiu Lasteaia direktorile Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald HarjumaaTäiendav info telefonil 6000853 (direktor)

Vallavalitsuse istungilt 30.04.2014 (08.05.2014)

30. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Verekeskus kutsub Kuusalu doonoripäevale (06.05.2014)

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 12. mail Kuusalu rahvamajja (Keskväljak 10) kell 15-18.

Vallavolikogu istungilt 30.04.2014 (06.05.2014)

Kuulati infot Kahala järve tervendamisest. Toimus S.Valdmaa arupärimise vastuse ärakuulamine.

Noorsootöö arengukava (30.04.2014)

Kuusalu Vallavolikogu tutvus 30. aprilli istungil valla noorsootöö arengukava projektiga, ja otsustas selle kuni 16. maini valla kodulehel avalikustada. Kuusalu valla noorsootöö arengukava projekt on leitav siit.

Kaitseväe keskpolügooni kasutus mai 2014 (30.04.2014)

Ohtlike jäätmete kogumisring 10. mail Loksa piirkonnas. (29.04.2014)

10. mail saab tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Vastu võetakse patareid, akud, õlijäätmed, õlifiltrid, õlikaltsud, orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad laki- või värvijäätmed, luminestsentslambid või muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, liimijäätmed ning aegunud ravimid.Kogumisauto sõidumarsruut: 9.30 Pedaspea bussipeatus, 9.45 Kolga-Aabla rannaparkla, 10.00 Leesi pood, 10.15 Virve teeots, 10.30 Hara külaplats, 11.00 Suurpea Mäe bussipeatus, 12.00 Pärispea poeplats, 12.20 Viinistu rahvamaja, 12.35 endine Turbuneeme pood, 12.55 Kasispea bussipeatus, 13.25 Vihasoo töökoda, 13.45 Vihasoo kontor, 14.15 Kolgaküla rahvamaja plats, 14.45 Valgejõe külamaja, 15.00 Kõnnu pood. Info telefonil 6066391 või mailis.virve@kuusalu.ee. Kuusalu piirkonnas võtab ohtlikke jäätmeid vastu Kiiu jäätmejaam.

Kutse volikogu istungile (25.04.2014)

Kuusalu Vallavolikogu 10. istung toimub kolmapäeval, 30. aprillil 2014 kell 8.15 Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

Kuusalu pastoraadi taastamise toetuseks (25.04.2014)

Neljapäeva, 24. aprilli õhtupoolikul süttis arhitektuurimälestiste hulka arvatud Kuusalu kiriku juures asuva pastoraadihoone katus, põlengu tagajärjel hävis hoone katus ning sisse langesid osaliselt vahelaed. Inimesi põlengu puhkedes hoones ei viibinud. Põlenud hoones asetses koguduse kantselei. Kultuurimälestiste riikliku registri järgi on Kuusalu pastoraat ehk õpetajamaja kirikumõisa varasema hooneterohke ansambli vanim hoone ning üks vanimaid pastoraadihooneid Eestis. Kuusalu pastoraat on ehitatud ajavahemikul 1792-1798.

Vallavalitsuse istungilt 17.04.2014 (24.04.2014)

17. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

HUNT 2014 (24.04.2014)

Reede (25.04.2014) pärastlõunal liiguvad Rapla- ja Harjumaa teedel suurõppusele «HUNT 2014» suunduvad Kaitseliidu kolonnid ja liikumiskiirus võib olla piiratud. Kaitseliit palub liiklejatelt mõistmist ja olla tähelepanelik.

25. aprillist 2014 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. (23.04.2014)

Loe lähemalt:

Harju maakonnplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek (22.04.2014)

Harju Maavalitsus teatab Harju maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Parkide teabepäev (18.04.2014)

Olete palutud parkide teabepäevale teisipäeval 6. mail 2014 Rannarahva Muuseumis aadressiga Nurme tee 3 Pringi küla Viimsi vald. Teabepäeva korraldavad Muinsuskaitseamet ja Rannarahva Muuseum.Päevakava 10.00–10.15 - Kogunemine, hommikukohv10.15–10.30 - Tervitussõnad – Rannarahva Muuseumi juhataja Riina Aasma ja Ly Renter, Silja Konsa Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektorid 10.30–11.15 – Kas ja kuidas projekti tellida – Heiki Kalberg, OÜ Artes Terrae, maastikuarhitekt11.15–12.00 – Võsa – probleem või väärtus? – Sulev Nurme, TTÜ Tartu Kolledži Maastikuarhitektuuri õppetooli lektor ja OÜ Artes Terrae, maastikuarhitekt12.00–12.30 - Kohvipaus 12.30–13.00 – Parkide ökoloogilisest restaureerimisest – Urve Sinijärv, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse peaspetsialist13.15–13.45 – Pargi projektdokumentide ja hoolduse KIK-i (rahastus)tingimused – Tiina Napp, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Teabepäeval osalejatel on võimalus külastada Rannarahva Muuseumi menukaid näitusi:„Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg.“ Näitus tuvustab Eestis esmakordselt muistse Rävala maakonna näite varal meie esivanemate kõige kuulsusrikkamat ajajärku – 11. sajandi teist poolt ehk hilise rauaaja algusaega. Just tollal algas läänemeresoomlaste kaubanduses kõrgaeg, mis peegeldub muuhulgas meilt avastatud hõbeaarete ülisuures hulgas.„Stopp! Piiritsoon“. Näitus räägib sellest, kuidas rannarahvas merest 50 aastaks lahku löödi. See on lugu Eestimaa rannarahva elust nõukogude impeeriumi piirijoonel ning pilguheit rannakülade saatusele peale Eesti Vabariigi okupeerimist 1940.aastal.Palume osalemisest teatada hiljemalt 30.04.2014 :Silja Konsa- telefonil 51 24 254 või e-post: silja.konsa@muinas.eeLy Renter- telefonil 52 88 105 või e-post: ly.renter@muinas.eeKadi Karine – telefonil 5625 2517 või e-post : kadi@rannarahvamuuseum.ee

Algab Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava koostamine (18.04.2014)

Kuusalu Vallavalitsus on esitanud Vallavolikogu 30. aprilli 2014 istungi päevakorda Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2014-2020 koostamise eelnõu. Koostatava arengukava eesmärgiks on haridusvaldkonna, sh koolieelsete lasteasutuste ja koolivõrgu kompleksne analüüs ja konkreetse tegevuskava väljatöötamine arengukava valdkondade süsteemseks arendamiseks Kuusalu vallas. Eesmärgiks on kvaliteetne lasteaia- ja kooliteenus ja soov saada võimalikult palju oma valla lapsi valla koolidesse ja lasteaedadesse.

Info hanketeate avalikustamise kohta (15.04.2014)

Hanketeade – Viinistu küla Ranna kinnistu katlamaja rekonstrueerimine ja tehnosüsteemi muutmine

KUTSE KÜLAVANEMATE KOGU KOOSOLEKULE (11.04.2014)

NB. Vastu tulles paljude külavanemate soovile toimub koosolek ikkagi kell 19.00

Vallavalitsuse istungilt 04.04.2014 (10.04.2014)

04. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 14 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 27.03.2014 (02.04.2014)

27. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 37 punkti.

Vallavolikogu istungilt 02.04.2014 (02.04.2014)

Avaldati umbusaldust vallavolikogu külaelukomisjoni esimehele Emil Rutikule.

Kutse volikogu istungile (27.03.2014)

Vallavolikogu istungilt 26.03.2014 (27.03.2014)

Volikogu liige Värner Lootsmann esitas arupärimise vallavanemale Salmistu külas Uuetoa kinnistul toimuva Endrik Viru ehitustegevuse asjus.

Töövõimereform Eestis (27.03.2014)

Otsime Hasky (25.03.2014)

15.03 ÕHTUL LÄKS KADUMA 1.5.a. HUSKY (VÄLIMUSELT LAIKA SARNANE).Reageerib nimele Hatši. On sõbralik ja uudishimulik, pruunide silmade, kikkis kõrvadega musta-valgekirju isane kelgukoer. Kaelas pruun nahast rihm, koer on kiibistatud. Viimati nähti Kõnnu külas Kuusalu vallas 15.03. Koera saab kätte meelitades toiduga.Teavet ootame telefonidel58 376 278 või 55 622 532Vaevatasu koera leidjale 600 EUR!

Eesti Vabaõhumuuseum ootab kaasabi (25.03.2014)

Eesti Vabaõhumuuseum vajab Sinu abi andmete kogumisel Eesti maakeldrite kohta. Kelder on Eesti talus suhteliselt uus hoone, mida hakati enam ehitama alles seoses kartulikasvatuse laienemisega 19. sajandi II poolel. Käsikäes köögiviljakasvatuse ja hoidistamise levikuga jõudsid algselt vaid kartulihoidlateks mõeldud keldritesse üsna pea ka kapsa- ja kurgitünnid, moosi-ja mahlariiulid. Kodumajanduse arenedes pöörati talvevarude säilitamisele tähelepanu nii ajakirjanduses kui põllumeeste-perenaiste kursustel. Suur osa meie maakeldritest on ehitatud ka intensiivse kodukultuuri arendamise ajal, 1920.-1930. aastatel, mil rajati hulgaliselt uustalusid.

Vallavalitsuse istungilt 20.03.2014 (24.03.2014)

20. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Kutse volikogu istungile (21.03.2014)

Vallavalitsuse istungilt 13.03.2014 (19.03.2014)

13. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Lastele turvaline elukeskond (17.03.2014)

Kuusalu Lastekaitse Selts ootab 25. märtsil kell 18 Haku klubisse kõiki, kelle südameasjaks on meie laste turvaline ja kaasajanõuetele vastav elukeskkond. Tutvustame projekti „Lastele turvaline ja arengut soodustav keskkond – koostöö võti ja võimalused“. Projekti eesmärk on kaasata lastekaitse- ja noorsootöösse vabatahtlikult panustavat kogukonda ning saavutada suurem tähelepanu, hoolivam suhtumine lastesse ja nende peredesse. Vabatahtlike kaasamisest ja edukast koostööst jagab kogemusi Nõmme Lastekaitse Seltsi esindaja.

Head talgujuhid üle Eestimaa! (12.03.2014)

Seitsmes Teeme Ära talgukevad on käes ning saab homme Tallinnas sümboolse avalöögi.

Veresoonte laiendid ja veresoonkonnahaigused (12.03.2014)

15.03 kell 11.00 toimub Kuusalu Rahvamaja II korruse saalis loeng teemal

Vallavalitsuse istungilt 06.03.2014 (11.03.2014)

06. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 25 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 27.02.2014 (05.03.2014)

27. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 42 punkti.

Munitsipaallasteasutuse Kiiu Lasteaed asutamine (28.02.2014)

O T S U S

Vallavolikogu istungilt 26.02.2014 (28.02.2014)

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määrust nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine".

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haridusspetsialisti ametikohale (25.02.2014)

Avalik konkurss Kuusalu Vallavalitsuse haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks, kelle ülesannete hulka kuulub valla haridustegevuse koordineerimine ja lastekaitsetöö korraldamine

Eesti Memento Liit (25.02.2014)

Aastatel 1945 – 1953 Eestist küüditatud inimestel ja Venemaal, küüditatute perekonnas sündinud lastel palutakse endast teada anda Eesti Memento Liitu, et saaksime Teile väljastada märtsiküüditamise 65.aastapäeval „Eestist küüditatud“ rinnamärgid.Enda kohta palun teatada alljärgnevad andmed: perekonnanimi (naistel ka küüditamise ajal olnud nimi), eesnimi, sünniaeg, aadress koos indeksiga ja väljasaatmise koht (küüditatu teekonna algus).

Kutse volikogu istungile (21.02.2014)

HARJUMAA LAULULAPS 2014 (20.02.2014)

lauluvõistluse juhend

Vallavalitsuse istungilt 13.02.2014 (18.02.2014)

13. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 25 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 06.02.2014 (12.02.2014)

06. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Fotokonkursi korraldamine (11.02.2014)

Kuusalu vald – pilgeni imetlusväärne

Mereväebaasi riigikaitselise õppus Hara külas (05.02.2014)

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas Mereväebaasi riigikaitselise õppuse (sadamakaitse) 17.- 19.02.2014 Kuusalu valla Hara küla piirkonnas. Harjutatakse rannikuala kaitset, positsioonide valikut ning rannikuala kaitset erinevates valgustingimustes.Õppustel osaleb ca 40 kaitseväelast, kaasas on käsitulirelvad. Mootorsõidukitest osaleb 3 maasturit ja 3 veoautot. Kasutatakse paukpadruneid ja imitatsioonivahendeid. Majutus on telkides

Kaitseliidu Tallinna Maleva õppus Kotkal (05.02.2014)

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas Kaitseliidu Tallinna Maleva õppuse Kuusalu valla Kotka piirkonnas 08.- 09.02.2014. Õppustel osaleb ca 20 kaitseliitlast, kaasas on käsitulirelvad ja üks 5t veoauto. Õppuse käigus tulirelvi ei kasutata, üksus liigub suuskadel või jalgsi. Majutus on telkides ja lahtist tuld ei tehta.

Vallavalitsuse istungilt 30.01.2014 (04.02.2014)

30. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Kutse sel reedel toimuvale Lahemaa kultuuripärandikoosolekule (04.02.2014)

Ootame kõiki huvitatud osapooli (Lahemaa elanikke, seotud ametkondi, Lahemaa kultuuripärandi uuriiaid, säilitajaid, tutvustajaid jms) Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi valdkondliku sektsiooni koosolekule!

Verekeskus kutsub Kuusalu doonoripäevale (01.02.2014)

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 7. veebruaril Kuusalu rahvamajja (Keskväljak 10) kell 10-13.

Vallavolikogu istungilt 29.01.2014 (29.01.2014)

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 27.02.1013 määrust nr 5 "Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend".

Kiiu lasteaia direktor (29.01.2014)

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 2014 suvel avatava Kiiu lasteaia, asukohaga Aia tn 2, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa,

Avaliku konkursi korraldamine (29.01.2014)

Avalik konkurss Kuusalu Vallavalitsuse majandusspetsialisti ametikoha täitmiseks, kelle ülesannete hulka kuulub valla kommunaalmajanduse ja heakorraalase tegevuse koordineerimine

Vallavalitsuse istungilt 23.01.2014 (28.01.2014)

23. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 28 punkti.

Kutse volikogu istungile (24.01.2014)

Vallavalitsuse istungilt 16.01.2014 (22.01.2014)

16. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Trükise „Harjumaa uurimusi 9. Arheoloogiakogumik“ esitlus Harjumaa Muuseumis (16.01.2014)

Harjumaa Muuseum esitleb neljapäeval, 23. jaanuaril kell 15 uut trükist Harjumaa uurimuste sarjast. Üheksas väljaanne kajastab arheoloogiavaldkonna kõige uuemaid uurimistulemusi ning arheoloogilisi avastusi ajaloolisel Harjumaal.

2014. aastal jätkub Eesti maastike puhastamine lagunenud hoonetest (14.01.2014)

Tänaseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetanud 72 projekti, mille raames lammutatakse maastikupilti reostavaid ja kasutusest välja langenud hooneid kokku 2,3 miljoni euro eest. Ligi pooled projektidest on juba lõpetatud ning ülejäänutel tööd käivad. Samal ajal on avatud ka uus taotlusvoor, kuhu saab projekte esitada kuni 17. veebruarini.Loe lisaks:

Vallavalitsuse istungilt 09.01.2014 (13.01.2014)

09. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 20.12.2013 (07.01.2014)

20. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 40 punkti.

Vabadussõjas langenute mälestamine (02.01.2014)

3. jaanuaril kell 10.00

Vallavolikogu istungilt 19.12.2013 (30.12.2013)

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve põhitegevuse tulud 388 613,14 eurot; põhitegevuse kulud -296 513,14 eurot ja investeerimistegevus -92 100 eurot.

Kuusalu valla kroonika (30.12.2013)

On valminud Kuusalu valla kroonika Nr 9 2013Tootja "Raamat-Film OÜ"

Vallavalitsuse istungilt 12.12.2013 (18.12.2013)

12. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Lugupeetud lapsevanemad (16.12.2013)

Kui kasutate arvete tasumiseks otsekorraldust, siis teavitame Teid järgmisel aastal toimuvatest muudatustest otsekorralduse teenuses.01.veebruarist 2014 lõpeb vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile Eestis otsekorralduse teenuse pakkumine. Pangad asendavad selle e-arve püsimaksega, mis on uus teenus arve automaatseks tasumiseks.Teie ei pea otsekorralduselt e-arve püsimakse teenusele üleminekuks ise midagi tegema. Koostöös pangaga asendame Teie otsekorralduse lepingu e-arve püsimakse lepinguga ja arvete tasumist jätkatakse automaatselt samalt arvelduskontolt, millelt toimus otsekorraldusega tasumine.Kui Te ei soovi e-arve püsimakset kasutama hakata, palun lõpetage otsekorraldusleping hiljemalt 21.jaanuaril 2014.

Kutse volikogu istungile (13.12.2013)

Vallavalitsuse istungilt 05.12.2013 (10.12.2013)

05. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Kolga Vald (09.12.2013)

10. detsembril kell 19.00 koguneb Kolga Rahva Majas 15.novembril 2013 asutatud Kolga ja Kolga külade seltsing Kolga Vald. Seltsing on avatud ja ootab lisaks uusi liikmeid, kes soovivad kaasa rääkida Kolga ja Kolga ümbruse elukeskkonna parandamisele. Töötame töögruppides ning ootame kõigilt osalejatelt rõõmsat valmisolekut kaasa lüüa.

Liikumine Kaitseväe Keskpolügoonil (09.12.2013)

Kirde kaitseringkonna pioneeripataljoni pioneerikoooli nooremallohvitseride kursuse jalgsirännak toimub 12.12- 13.12.2013 Kuusalu valla Koitjärve, Pala ja Kolgu külades.

Vallavolikogu istungilt 04.12.2013 (05.12.2013)

Kinnitati "Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallas".

Vallavalitsuse istungilt 28.11.2013 (04.12.2013)

28. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Avaliku konkursi korraldamine (29.11.2013)

Avalik konkurss Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks

Kallid Kuusalu valla inimesed (29.11.2013)

Pühadeaeg avab südameid ja paneb rohkem mõtlema ka teistele kodanikele enda kõrval. Võib-olla kõik teist isegi ei tea, et siinsamas meie vallas elab paarkümmend üksikut inimest, kes on tõeliselt jäänud elu hammasrataste vahele ning kellel puuduvad igasugused sissetulekud. Napp sotsiaaltoetus kulub sageli tähtsamale kui toit. Meil pole õigus neid hukka mõista, igaüks teeb ise oma valikud.

Kutse volikogu istungile (29.11.2013)

Vallavalitsuse istungilt 21.11.2013 (26.11.2013)

21. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Vallavolikogu istungilt 20.11.2013 (21.11.2013)

Valiti vallavolikogu komisjonide esimeesteks:1. arengukomisjoni esimeheks Mart Reimann;2. eelarvekomisjoni esimeheks Margus Soom;3.sotsiaalkomisjoni esimeheks Kaja Martinson4. keskkonnakomisjoni esimeheks Raul Valgiste;5. ehituskomisjoni esimeheks Madis Praks;6. haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Marika Astor;7. kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Asko Aug;8. külaelukomisjoni esimeheks Emil Rutiku;9. revisjonikomisjoni esimeheks Sulev Valdmaa.

Kutse volikogu istungile (15.11.2013)

Hea koostööpartner (13.11.2013)

Oled ehk märganud, et peagi on saabumas vabaühenduse Ühisnädal. Selle raames toimub üle Eesti palju sündmusi, millel saad silma peal hoida MAKISes. 20.novembril toimub Pärnus avakonverents sotsiaalse innovatsiooni teemal ning boonusena saad osta soodsama pileti õhtusele etendusele Endla teatris. Alljärgnevalt ülevaade ühisnädalal toimuvast sinu kodukandis, et saaksid õigeaegselt registreeruda, võimalikult palju osaleda ning oma sõpru ja kolleege kaasta. Täpsem info iga HEAKi korraldatava sündmuse kohta on kättesaadav HEAKi veebilehelt.Ikka heale koostööle lootes!

Vallavolikogu istungilt 13.11.2013 (13.11.2013)

Kuusalu vallavanemaks valiti Urmas Kirtsi.

Vallavalitsuse istungilt 07.11.2013 (11.11.2013)

07. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Kaitseväe harjutused (08.11.2013)

Piirangud Kaitseväe keskpolügoonil

Kutse volikogu istungile (08.11.2013)

Laienenud on ametlike vormide valik (07.11.2013)

Kuusalu Vallavalitsus on laiendanud ametlike vormide valikut. Ametlikud vormid on taotlused, päringud jms, mille esitamiseks seni on vaja olnud pabereid täita, allkirjastada ja vallamajja kohale viia. Riigiportaalis eesti.ee aga tuleb ametlike vormide kasutamiseks täita ekraanil olev vorm ja see samas ka digitaalselt allkirjastada. Riigiportaali sisenemiseks ja vormi allkirjastamiseks tuleb kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d. Täidetud vorm saadetakse automaatselt vallavalitsusse, kus taotlust menetlema asutakse. Kui taotlusele on vaja lisada täiendavaid dokumente (näiteks tõendid, pangaväljevõtted jms) saab need vormidele failidena lisada. Ainult paberkujul olevad dokumendid tuleb selleks eelnevalt arvutisse skaneerida.

Vallavalitsuse istungilt 31.10.2013 (05.11.2013)

31. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Palume esitada väärilisi kandidaate (04.11.2013)

Kuusalu Vallavalitsus ootab ettepanekuid tublide vallakodanike esiletõstmiseks ja tunnustamiseks valla iga-aastasel tänupeol. Palume esitada väärilisi kandidaate kultuuri, spordi, vabaühenduste tegevuse ja mistahes muust valdkonnast. Märgakem neid, kes aitavad muuta meie elu paremaks.Ettepanekud (tunnustatava nimi ja kontaktandmed ning selgitus, miks just tema väärib esiletõstmist) esitada kirjalikult 30. novembrini elektrooniliselt: vallavalitsus@kuusalu.ee.

Kultuuripärl 2013 (01.11.2013)

Vallavolikogu istungilt 31.10.2013 (01.11.2013)

Valiti Kuusalu vallavolikogu esimeheks Enn Kirsman.

Algab konkurss Harjumaa 2013. aasta parimate väljaselgitamiseks (30.10.2013)

Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning MTÜ Kodukant Harjumaa koostöös kohalike LEADER tegevusgruppidega selgitavad traditsiooniliselt Harjumaa Aasta Tegijad. Need on ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed, kes on aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või tegudega, mis vajavad äramärkimist. Valitakse välja Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikuühendus, Aasta Tegu, Aasta Toetaja ja Aasta Sädeinimene.

Vallavalitsuse istungilt 24.10.2013 (29.10.2013)

24. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

PPAFF (25.10.2013)

PPAFF 2013 laste ja noorte tööd on tänaseks valmis, lisaks said valmis ka sõdurite animatsioonid, noorte tööd tehti Tapa Gümnaasiumis 14.10-17.10.2013 ja ajateenijate tööd Tapa Kirde Kaitseringkonnas 21.10.2013, koolitajateks oli MTÜ Nukufilmi Lastestuudiost Erk Alunurm ja Sondra Lampmann.

Vallavalitsuse istungilt 18.10.2013 (23.10.2013)

18. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 29 punkti.

Kuusalu inimesi oodatakse doonoripäevale! (21.10.2013)

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ootab Kuusalu doonoreid neljapäeval, 31. oktoobril kella 14.00–17.00 Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10) toimuvale doonoripäevale. Verekeskus vajab hetkel hädasti kõikide veregruppide verd, sest seoses haiglate järsult tõusnud vajaduse ja doonorite vähenenud aktiivsusega on verevarud väga madalad. Eriti oodatud on 0-reesusnegatiivsete ja A-reesuspositiivsete doonorite veri, kuid kutsume ka teiste veregruppide doonoreid ja esmaseid vereloovutajaid!

Vallavolikogu istungilt 17.10.2013 (21.10.2013)

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 16.06.2010. a määrust nr 14 „Kuusalu valla ehitusmäärus”.

Vallavalitsuse istungilt 10.10.2013 (16.10.2013)

10. oktooberi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 12 punkti.

Fotokonkursi tulemuste kinnitamine (15.10.2013)

Kutse volikogu istungile (11.10.2013)

Vallavalitsuse istungilt 03.10.2013 (10.10.2013)

03. oktooberi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Kuusalu vallas koos valimistega rahuolu-uuring (09.10.2013)

Kuusalu vallavalitsus korraldab ka seekordsete valimiste ajal vallaelanike rahulolu-uuringu. Ankeete saab täita valimisjaoskondades eelhääletuspäevadel ja valimistepäeval. Alates esmaspäevast, 14. oktoobrist on võimalik ankeetidele vastata ka elektrooniliselt valla kodulehe kaudu. Lisatud on õpetus, kuidas ankeeti täita. Vallasekretär Maire Link ütles, et üldjoontes on ankeedis samad küsimused, mis on olnud varem, et saaks võrrelda eelmiste tulemustega: "Paljud on avaldanud arvamust, et ankeetidele vastamisest ei ole kasu. Kuid töötame need põhjalikult läbi, avalikustame tulemused ja arvestame eelarvete koostamisel, milliseid valupunkte on välja toodud. Vastamine ei võta palju aega, jaoskondades on inimene, kes aitab vastajaid."

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab konkursi järgmiste kultuurisündmuste korraldamiseks 2014. aastal (03.10.2013)

• Tänupeo korraldamine 04. jaanuaril Kolgaküla rahvamajas, pidu esinejatega, suupistelaud, vallapoolne toetus kuni 1400 €;• Iseseisvuspäeva tähistamine 24. veebruaril Kuusalus, pidulik aktus esinejatega, kohvilaud, vallapoolne toetus kuni 300 €; • Kihelkonnamäng, vallapoolne toetus kuni 960 €;• Beebipidu lastekaitsepäeva paiku, juunist juunini sündinud uutele vallakodanikele, sobivad tegevused, väike suupistelaud, vallapoolne toetus kuni 300 €;• Kuusalu valla 76. aastapäeva tähistamine, pidu suupistelauaga, vallapoolne toetus kuni 960 €.

Vallavalitsuse istungilt 26.09.2013 (03.10.2013)

26. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 60 punkti.

Eesti elanikkonnale pakutav joogivesi reeglina täiendavat filtreerimist ei vaja (01.10.2013)

Terviseamet kinnitab, et Eesti elanikkond on hästi varustatud kvaliteetse joogiveega ega vaja täiendavat vee filtreerimist kallite veefiltritega.

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 25.09.2013 (25.09.2013)

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve.

Kutse volikogu istungile (19.09.2013)

Kuusalu Vallavolikogu 51. istung toimub kolmapäeval, 25. septembril 2013 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

Rahataotluste vastuvõtt 2014. aasta vallaeelarvesse (16.09.2013)

Kuusalu Vallavalitsus pikendab nädala võrra rahataotluste vastuvõttu 2014. aasta vallaeelarvest. Palume kõik toetuste taotlused praegu teadaolevate üritustele ja tegevustele, millele soovite vallalt toetust, esitada vallale hiljemalt 23. septembril.

Eesti Maaelu arengugava meetmed erametsaomenikele (11.09.2013)

1.-14. oktoobril toimub Eesti maaelu arengukava meetme 1.5.1 ja 1.5.3 2013.a vooru taotluste vastuvõtt. Taotlusi võtab vastu SA Erametsakeskus. Toetust saab metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Liikumine kaitseväe harjutusväljadel (10.09.2013)

Kaitsevägi tuletab taaskord loodussõpradele ja seenelistele meelde, et kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Vallavalitsuse istungilt 04.09.2013 (05.09.2013)

04. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 29.08.2013 (03.09.2013)

29. augusti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Vallavolikogu istungilt 28.08.2013 (29.08.2013)

Anti üürile Laane 11-6 eluruum.

Harjumaa Ettevõtluspäev 2013 "IDEE - teostamata kasutu!" (28.08.2013)

No vaata - huvitegevuse mess (28.08.2013)

KUS: Nokia Kontserdimaja ees ja seesMillal: 31. august 2013

Vallavalitsuse istungilt 22.08.2013 (26.08.2013)

22. augusti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 26 punkti.

Kutse volikogu istungile (22.08.2013)

Kuusalu Vallavolikogu 50. istung toimub kolmapäeval, 28. augustil 2013 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

Hajaasustuspiirkondade reostusallikate uuring (21.08.2013)

„AS Infragate Eesti viib Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda. Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse nii küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti invetariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata võite soovi korral täita küsitlusankeedi.

Tasuta tutvumistunnid väikelastele (13.08.2013)

Võimlemine sünnist kuni 5 eluaastani koos emme/issiga.

Hajaasustuse programm (09.08.2013)

KÄIVITUS UUS HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 07.08.2013 (09.08.2013)

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel võtta laenu Kiiu Lasteaia ehitamise sildfinantseerimiseks summas kuni 500 000 (viissada tuhat) eurot.

Kutse volikogu istungile (02.08.2013)

Liikumispiirangud Kaitse keskpolügoonil augustis 2013 (25.07.2013)

seoses laskeharjutuste läbiviimisega augustis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01.08-02.08; 08.08; 11.08-23.08; 28.08-30.08 . Lõhkeharjutusi viiakse läbi 01.08-02.08; 14.08-15.08; 22.08 ja 28.08-29.08.

Vallavolikogu istungilt 26.06.2013 (28.06.2013)

Kinnitati Kuusalu valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

NÕMMEVESKI sild (27.06.2013)

suletud renoveerimistöödeksTööde algus: 15.07.2013Tööde lõpp: 16.08.2013 Ehitaja: Projektijuht: Omanikujärelvalve: Rein Laigo, tel +372 509 2306

Sõjaväelendurite mälestuspäev 13. juulil 2013. (26.06.2013)

1994. aastal alguse saanud traditsioon koguneda 1941. aasta juulis Kuusalu kihelkonnas Järvi järvede lähedal toimunud traagiliste sündmuste mälestamiseks, leiab aset ka sel aastal. 13. juulil kogunetakse traditsiooniliselt kell 11 Kiiu torni juurde ning algab autodekolonni liikumine esmalt Aruhärmale Anija vallas Piibe maantee ääres ning sealt edasi Lendurite kivi juurde Järvi järvede ääres. Seal toimub tavapärane tseremoonia, millega mälestatakse Eesti ikestajatele vastupanu osutanud sõjaväelendureid. 1994. aastast alates on igal aastal juulikuu keskpaiku kogunenud Järvi järvede äärde lendur-veterane, 1941. aastal toimunud haarangus langenute sugulasi, tänaseid lennuväelasi, Kuusalu kihelkonna rahvast ja tulijaid üle Eesti ning välismaaltki. Ürituse korraldab Kuusalu Muinsuskaitse Selts ning seda toetab Kuusalu vallavalitsus.

Liikumispiirangud Kaitseväe keskpolügoonil juulis 2013 (25.06.2013)

seoses laskeharjutuste läbiviimisega juulis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 22.07-31.07. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 03.07 ja 04.07.

Kutse volikogu istungile (21.06.2013)

Kuusalu Vallavolikogu 48. istung toimub kolmapäeval, 26. juunil 2013 kell 18.00 Suurpea külas Oja kämpingus

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale (12.06.2013)

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud. Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk “PE” või “PP” või tekst “võib põletada” ei tohi kodus ise põletada, sest ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes ja kaminates on raske saavutada.Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid, sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et plastiku ja muude jäätmete põletamisel põleks ohtlikud ained ära. Samuti ei ole sellistes kodustes tingimustes võimalik ohtlikke aineid kinni püüda, nagu tehakse seda spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil. Mõõtmised näitavad, et kodude korstendest võib lühikese aja jooksul kordi rohkem ohtlikke saasteained õhku paiskuda, kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate jooksul. Kahju on ka sellepärast suur, et kodude korstnad ei ulatu teab kui kõrgele ja seetõttu langevad kahjulikud ained kõik oma koduaeda või naabruskonda. Ja me hingame ja sööme selle ise sisse. Iga aednik teab, et tuhk on hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning raputab aeg-ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga kui seal on sees ka kahjulikud ained, mis pärinevad plastikutest või kahtlase väärtusega puidust, siis ei ole see enam hea. Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise rikkumisele kahjustab jäätmete põletamine küttekoldeid ja korstnaid, mis võib lõppeda tõsise õnnetusega. Seega siit-sealt kokku kogutud töödeldud puitmaterjali ja muude jäätmete ahjus põletamine ei olegi enam kulude kokkuhoid.Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja internetis müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning neid tohib põletada ainult vastavaid keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel, nagu ka muude jäätmete põletamisel, eraldub palju kahjulikke aineid, mis jäätmepõletustehastes filtrite abil kinni püütakse. Samuti ei saa inimene veendunud olla, et vanaõli ei sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõli on näiteks segatud bensiiniga, siis sellise vedelikuga kasutamine võib olla plahvatusohtlik.Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke aineid, mis kahjustavad nii inimeste tervist kui keskkonda. Tekkivad ained võivad inimestel tekitada mürgistusi ja kahjustada erinevaid organeid, paljud neist ainetest on ka vähkitekitavad. Seega oma ja ümbritsevate inimeste tervise huvides tasub põletamise asemel jäätmed sorteerida ja viia nii palju kui võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite ja jäätmejaamade kaudu, sest ainult nii saab kindel olla, et need jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale kahju.Autor:Kaire Kikas, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist

Vallavalitsuse istungilt 06.06.2013 (12.06.2013)

06. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Harju Maakaitsepäev (11.06.2013)

Traditsiooniline Harju Maakaitsepäev ootab kõiki huvilisi pühapäeval, 23. juunil Laagri alevikku, kus toimub Harjumaa operatiiv- ja kaitsejõudude paraad. Kohapeal saab vaadata kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnikat, varustust ja relvastust. Päevale lisavad põnevust mitmekülgsed demolahingud.

Tänu avaldamine (11.06.2013)

Soovin tänada inimesi, kes leidsid võimaluse ehitada Loo bussipeatusse ilusa ja mugava varikatuse. Jõudes eile 9 juunil peatusse oli suur üllatus ja tegi tuju rõõmsaks, alati pidi ootama bussi lõõskava päikese käes. Loodan,et tänud jõuavad õigesse kohta.

Meeldetuletus vanemapensioni taotlemiseks (10.06.2013)

2013.a jõustunud nn vanemapensionile omavad õigust teiste hulgas ka need praegused pensionärid, kes ei jõudnud oma lapsi 1998. aasta lõpuks vähemalt kaheksa aastat kasvatada ja seetõttu ei ole nende pensionistaaźi hulka arvatud kahte lisa-aastat iga lapse kohta.

Kodasoo Turbatootmisala (07.06.2013)

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.06.2013 kell 18.00, toimub Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) infokoosolek, seoses Kodasoo Turbatootmisala läheduses olevate kaevudega ning võimaliku mõjuga neile.

Erametsakeskus kutsub (07.06.2013)

Erametsakeskus kutsub kõiki huvilisi 13. ja 14. juunil toimuvatele koolitustele Tallinnas ja Tartus. Teemad: metsaseadus, jahiseadus ja selle praktiline rakendamine ning ulukikahjustuste ennetamise võimalused. Palume edastada kutse kõigile võimalikele huvilistele.

Hobune hoiab karjamaad, karjamaa hoiab hobust (07.06.2013)

Olete oodatud osalema seminaril mis toimub

Vallavalitsuse istungilt 30.05.2013 (05.06.2013)

30.mai 2013 vallavalitsuse istungil, mis algas kell 8.15 ja lõppes 9.15, oli päevakorras 34 punkti.

Liikumine Kaitseväe Keskpolügoonil (03.06.2013)

Seoses laskeharjutuste ja lõhkamiste läbiviimisega juunis 2013 on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel; 10-14.06 ja 17-22.06. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 1-7.06 ja 20-21.06.

Mereäärse kinnistu Romantika müügikuulutus (30.05.2013)

Kuusalu Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Kuusalu valla omandis oleva Valkla külas asuva kinnistu Romantika reg osa nr 13397702, katastriüksuse tunnus 35201:001:0568, pindalaga 3720 m², katastriüksuse sihtotstarbega elamumaa (001; E) järgmistel tingimustel:

Vallavolikogu istungilt 29.05.2013 (30.05.2013)

Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan.

Nurgakivi Kiiu lasteaiale (29.05.2013)

Sündmus: Nurgakivi Kiiu lasteaialeAeg: 30. mai 2013 kell 15.00Koht: Aia tn 2, Kiiu alevik, Harjumaa.

Pressiteade (22.05.2013)

1. juunil Keila lauluväljakul toimuva Harjumaa laulu- ja tantsupeo „Ajamustrid“ viimased ettevalmistused on käimas.

Kutse volikogu istungile (22.05.2013)

Kuusalu Vallavolikogu 47. istung toimub kolmapäeval, 29. mail 2013 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

Suuremad toetused enim abi vajavatele ning lasterikastele peredele (22.05.2013)

Eelolev suvi toob endaga olulise muudatuse peretoetuste maksmises. Seni on peretoetused olnud universaalsed, kõigile lastega peredele ühtemoodi. Juulikuust hakkavad saama lisatoetust need pered, kes kõige enam abi vajavad ehk madalama sissetulekuga pered. Lisaks hakkavad märgatavalt suuremat toetust saama pered, kus kasvab kolm või enam last. Kinnitan, et ükski praegune toetus ära ei kao.

Vallavalitsuse istungilt 16.05.2013 (20.05.2013)

16. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Ohtlike jäätmete kogumisring 25. mail Loksa piirkonnas. (20.05.2013)

Vallavalitsuse istungilt 09.05.2013 (14.05.2013)

09. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitööde järgsete taastamistööde ajakava Kuusalus, Kiius ja Kolgas (13.05.2013)

Kuusalu alevikTeede kaevatud osade tagasitäite tihendamist teerulliga alustas OÜ Arco Ehitus neljapäeval, 09.05.2013. Aluskatteks paigaldatud jäme killustik kiilutakse kinni peenema fraktsiooni killustikuga. Asfaldi osa puhastatakse tänavapuhastuse harjaga.Murukatete taastamine kortermajade piirkonnas algab hiljemalt esmaspäeval, 20.05.2013. Lähiajal alustatakse Kuusalu tee ääres torustiku paigaldusega Põllu tänavast kuni Keskväljakuni.

Lahtiste uste päev (07.05.2013)

16. mail 2013.a. kell 18:00 toimub Maardus, Karjääri 11 Ida-Harju politseijaoskonnas lahtiste uste päev. Teil on võimalus tutvuda politsei tööga ning osaleda arutelul, kuidas muuta oma elukeskkonda turvalisemaks. Arutelust võtavad osa politseiametnikud, kes meeleldi vastavad politseitööd ja üldist turvalisust puudutavatele küsimustele. Tehakse ühine ringkäik politseijaoskonna ruumides, tutvustatakse politsei erivahendeid ja sõidukeid. Üritusele on soovituslik ennast eelregistreeridaInfo ja eelregistreerimine tel 6124660 või mihkel.maeker@politsei.ee

Pärispea seltsimajast saab kord kuus külakino (30.04.2013)

Tänu Pärispea Seltsimaja ja Kinobussi koostööle saab hakata külamajas kord kuus soodsalt kinos käima.

Vallavalitsuse istungilt 25.04.2013 (29.04.2013)

25. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 33 punkti.

Natura metsa toetuse taotlemine, pindala mõõdistamine ja märgistamine (29.04.2013)

03. mail 2013 algusega kell 16.00 korraldab Eesti Metsaühistu praktilise õppepäeva Kuusalu vallas, Kolguküla Rahvamajas.

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalikud arutelud (26.04.2013)

15. märtsist 8. aprillini 2013. a toimus Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek. Kaitse-eeskirja avalikud arutelud toimusid 10. aprillil Palmse looduskeskuses ja 11. aprillil Kolgaküla rahvamajas.

Vallavolikogu istungilt 24.04.2013 (25.04.2013)

Kehtestati Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

Maa-amet valmistub geodeetiliste punktide markeerimisega aeropildistamiseks (24.04.2013)

Seoses aeropildistamisega markeerib Maa-amet sel kevadel riigi geodeetilise põhivõrgu punkte Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestis. Markeerimine on vajalik aerotriangulatsiooniks ehk aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.

Kuusalu valla LAULULAPS 2013 video (23.04.2013)

Kuusalu Laululapse konkursi 31.03.2013 video

"Heategija" konkursi (23.04.2013)

Heategevusfond Dharma ja Lastekaitse Liit kuulutavad välja "Heategija" konkursi.Inimesi, kes üle kogu Eesti märkavad, hoiavad ja aitavad lapsi saab"Heategija" kandidaadiks esitada 6. maini.Konkursi eesmärgiks on tunnustada eraisikuid, kes panustavad igapäevaseltlaste heaolusse - nii neid inimesi, kes täidavad oma tööülesandeid eriliseinnu ja südamlikkusega kui ka neid, kes teevad häid tegusid oma vabast ajastmuude tegevuste kõrvalt. Ettepanekuid, kes laste heaolusse panustavatestinimestest väärivad esiletõstmist, ootame esitama nii eraisikuid,kodanikuühendusi, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi kui kaettevõtteid. Heategijaid tunnustame ja täname 3. juunil toimuvaltänuüritusel.Lugege konkursi kohta kodulehelt http://dharma.ee/?pid=1&lang=2 ja andkemeile 6. maiks teada, kes on suurim heategija!

Kutse volikogu istungile (19.04.2013)

Esmakordselt on võimalik kõiki pindalatoetusi taotleda e-PRIAs! (19.04.2013)

Jääle mineku keeld (17.04.2013)

PÄÄSTEAMETI PEADIREKTORI KÄSKKIRI17.04.2013 nr 183TallinnSiseministri 27.12.2011. a. määruse nr 31 “Päästeameti põhimäärus” § 9 lõike 3, päästeseaduse § 22 lõike 3 alusel ning arvestades ilma soojenemist ja jääkatte seisukorda:

Vallavalitsuse istungilt 04.04.2013 (09.04.2013)

04. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 13 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 28.03.2013 (04.04.2013)

28. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Õigusabi kõigile (02.04.2013)

Uudis avaneb siit

Fotokonkurss "Kultuuripärand ja Kuusalu vald" tingimused (01.04.2013)

Kuusalu Vallavalitsus koostöös volikogu vabaaja komisjoniga korraldavad pärandikultuuri aasta raames fotokonkursi "Kultuuripärand ja Kuusalu vald", millest on oodatud osa võtma kõik fotohuvilised.

Vallavolikogu istungilt 27.03.2013 (01.04.2013)

Kinnitati Kuusalu valla heakorra eeskiri.

Vallavalitsuse istungilt 21.03.2013 (26.03.2013)

Kutse volikogu istungile (22.03.2013)

Vallavalitsuse istungilt 14.03.2013 (19.03.2013)

14. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 19 punkti.

Vallavolikogu istungilt 13.03.2013 (15.03.2013)

Kuulati Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna esindaja M. Reineki ülevaadet õiguskorrast Kuusalu vallas.

MUUKSI PÄRANDI ÕPPE- JA TALGUPÄEV (11.03.2013)

Eesti Metsaühistu kutsub kõiki pärandkultuuri ja looduse sõpru koos peredega laupäeval, 13. aprillil 2013 algusega kell 12.00 "MUUKSI PÄRANDI ÕPPE- JA TALGUPÄEVALE" Muuksi linnamäele.

Koostöös loome turvalisust (07.03.2013)

Koostöös loome turvalisustVabatahtlik tegevus pälvib ühiskonnas üha enam kõlapinda ning aina rohkem vabatahtlikke on valmis tasu saamata panustama turvalise elukeskkonna tagamisse.

Kutse volikogu istungile (07.03.2013)

Vallavalitsuse istungilt 28.02.2013 (05.03.2013)

Tunnusta ettevõtluse edendajat (04.03.2013)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on taas käivitunud konkursi„Tunnusta ettevõtluse edendajat”, mille eesmärk on välja selgitada,tunnustada ja üldsusele tutvustada Eesti parimaid ettevõtluse edendamisttoetavaid algatusi.

Vallavolikogu istungilt 27.02.2013 (01.03.2013)

Hinnati ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks Gravsen OÜ võlg Kuusalu vallale summas 3482,85 eurot. Otsustati Gravsen OÜ võlgnevus summas 3482,85 eurot Kuusalu vallale anda üle menetlemiseks inkassofirmale.

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (26.02.2013)

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab

Vallavalitsuse istungilt 21.02.2013 (26.02.2013)

21. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 16 punkti.

Kutse volikogu istungile (22.02.2013)

Kultuuripärand ja Kuusalu vald (21.02.2013)

Fotokonkurss "Kultuuripärand ja Kuusalu vald" tingimused

Kogukonna pärl (19.02.2013)

Liikumine Kodukant ootab kandidaate teist aastat peetavale konkursile „Kogukonna pärl“

Vallavalitsuse istungilt 14.02.2013 (15.02.2013)

14. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Aeroobne võimlemine (14.02.2013)

Aeroobse võimlemise ülesanne on arendada füüsilist vastupidavust, painduvust, tasakaalu, ja koordinatsiooni. Treening jaguneb kolmeks osaks, esimene ja kolmas on rahuliku tempoga, teine osa on aktiivne liikumistreening.

Vallavalitsuse istungilt 07.02.2013 (12.02.2013)

07. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 8 punkti.

Vallavolikogu istungilt 30.01.2013 (04.02.2013)

Tunnistati peremehetuks Kiiu aleviku Veski 3a maaüksusel asuvad pumbamajad ja tuletõrje veereservuaar.

Doonoripäev (29.01.2013)

13. veebruaril kell 14.00-17.00 toimub Kuusalu Rahvamajas doonoripäev.

Vallavalitsuse istungilt 24.01.2013 (29.01.2013)

Kaitseväe keskpolügooni kasutus 2013 veebruaris (29.01.2013)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega veebruaris 2013 on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 04-16.02, 19-21.02 ja 26-28.02. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 05-07.02, 09-15.02 ja 26-27.02.

Algab taas beebivõimlemine 0-6 kuustele lastele (28.01.2013)

Esimene tund toimub neljapäeval 07.veebruaril, kell 14.00Samas ootan uusi ja vanu väikeseid võimlejaid ja ujujaid ka järgnevatesse tundidesse:Võimlemine:E: 12.00 (2-3a.)N: 15.00 (7k.-1a.) 16.00 (1-2a.)Ujutamine (1k.- 2a.):E: 15.00K: 17.00Toimumise koht: Kuusalu SpordikeskusLisa info: Kaie Ustav, 523 7718, kaie.ustav@gmail.comwww.kuusalutervisestuudio.weebly.com

Kutse volikogu istungile (24.01.2013)

Eriskummaliste tööriistade näitus-väljapanek. (23.01.2013)

Näkiallika tööriistamuuseumis, Kuusalu vallas, avatud näitus erilistest ja kummalistest tööriistadest ja esemetest, mida tavaelus ei kasutata.Eksponeeritud on üle 500 huvitava eseme-tööriista kollektsiooni 60-ne tuhande eksponaadi hulgast.Näituse avamine 25.01.2013.a. kell 15.00 Näitus jääb avatuks kuni 03.03.2013info näituse korraldajalt Peeter Kivimäe tel 5519196Palun võimalusel näitusest osa saama.

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste lahtiolekuajad muutuvad (23.01.2013)

1. veebruaril 2013 muutuvad Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste lahtiolekuajad. Muutuse tulemusel toimub klientide vastuvõtt kõikides Sotsiaalkindlustusameti teenindusbüroode klienditeenindustes reedeti kella 13.00ni.

Vallavalitsuse istungilt 17.01.2013 (22.01.2013)

17. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Voose Talispordipäev (21.01.2013)

Kätte hakkab taas jõudma aeg, kui on põhjust sammud seada Voose külla Anija vallas, Harjumaal. Legendaarsed Voose Talispordipäevad toimuvad seekord 09. veebruaril 2013. Nagu ikka, on eesmärk tunda rõõmu koostegemisest ja omavahel mõõduvõtmisest. Voosel on läbi aegade sündinud uued tutvused ja projektid ja kuna kokku tuleb hästi kirju seltskond, siis on omavahel tuttavaks saamisest ainult kasu. Eks ole ju palju lihtsam koostööd teha, kui sa tead, kes on sinu naaber ja millega ta tegeleb.

Vallavalitsuse istungilt 10.01.2013 (15.01.2013)

10. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 31 punkti.

Mittetallinlasest soodushinnaga sõitjal (11.01.2013)

(üliõpilasel, pensionäril, raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul ning 3 ja enama lapsega pere vanemal)

VALKLA KLINDI HOIUALA (VALKLA KLINDI LOODUSALA) KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK (08.01.2013)

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Valkla klindi hoiuala (Valkla klindi loodusala) kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on Metsahoiu Sihtasutus.

Kaitseväe keskpolügooni kasutus 2013 jaanuaris. (04.01.2013)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega jaanuaris 2013 on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 03.01, 07-11.01, 14-18.01, 21-25.01 ja 28-30.01. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 12-13.01, 17.01, 19-20.01, 23-24.01 ja 29-30.01

Vallavolikogu istungilt 19.12.2012 (21.12.2012)

Kinnitati Kuusalu valla 2012. aasta II lisaeelarve.

Vallavalitsuse istungilt 13.12.2012 (19.12.2012)

13. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Kutse volikogu istungile (14.12.2012)

Kommipakkide väljastamine (12.12.2012)

Teade!

Vallavalitsuse istungilt 06.12.2012 (12.12.2012)

06. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 45 punkti.

Kuusalu vald otsib INFOTEHNOLOOGIA SPETSIALISTI (03.12.2012)

Kuusalu vallavalitsus võtab tööle

Maamaksumäära kehtestamine 2013. aastaks (03.12.2012)

Kuusalu Vallavolikogu kehtestatas 28.11.2012 istungil maamaksumäärad 2013. aastaks.

TALVISE LUMETÕRJE TEOSTAJAD (30.11.2012)

Vallavolikogu istungilt 28.11.2012 (29.11.2012)

Kehtestati maamaksumäär 2013. aastaks. (PDF)

Kaitseväe keskpolügooni kasutus 2012 detsembris (28.11.2012)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega detsembris 2012 on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel:03-07.12, 12-13.12 ja 17-21.12. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 7.12, 10-14.12 ja 20-21.12

Vallavalitsuse istungilt 22.11.2012 (26.11.2012)

22. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Kutse volikogu istungile (22.11.2012)

Harjumaa muuseumi pressiteade (21.11.2012)

Vallavalitsuse istungilt 15.11.2012 (20.11.2012)

Kuusalu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 (19.11.2012)

Valminud on Kuusalu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 eelnõu. Avalik väljapanek toimub 19.11-10.12.2012 ja selle aja jooksul on Teil võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid arengukava osas. Materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel www.kuusalu.ee ja Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). 11.12.12 kell 18.00 toimub Kuusalu Vallavalitsuses arengukava avalik arutelu.Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.Info tel 606 6391 või e-post: mailis.virve@kuusalu.ee.

JOHANSONID: KÜLM (16.11.2012)

15.11.2012 JOHANSONIDE UUS PLAAT JA KONTSERTREIS „KÜLM“

HARJU MAAVALITSUSE PRESSITEADE (15.11.2012)

Harju Maavalitsus ootab ettepanekuid Harju maakonna teenetemärgi kandidaatideks

Vallavalitsuse istungilt 08.11.2012 (12.11.2012)

08. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Hakkame koostama valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö arengukava. (09.11.2012)

Lihtmenetlusega riigihange (08.11.2012)

“Kiiu lasteaia ehitustööd. Omanikujärelevalve teenus“

MTÜ Ökokratt (07.11.2012)

Pressiteade 07.11.2012MTÜ Ökokratt pälvis Euroopa Keskkonnaagentuuri üle-euroopalisel müraprojektide konkursil auhinnaEile, 6. novembril tunnustas Euroopa Keskkonnaagentuur koos Müra Vähendamise Ühinguga (Noise Abatement Society) Londonis John Connell’i nimelise auhinnaga 2012 (John Connell Awards 2012) selle nominente. Tegemist on John Connell’i mälestuseks asutatud üle-euroopalise mürateemalise auhinnaga. Connell’i eestvedamisel võeti 1960. aastal Suurbritannias esmakordselt vastu müra vähendamise seadus.

Kaitseväe keskpolügooni kasutus 2012 novembris (06.11.2012)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega novembris on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 21.11, 24.11-25.11 ja 26.11-29.11. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 08.11-11.11, 22.11 ja 28.11-30.11.

Otsime Valkla kodusse (05.11.2012)

Kuusalu vallas asub Valkla Kodu, kus AS Hoolekandeteenused pakub teenust psüühilise erivajadusega inimestele.Seoses ööpäevaringse tugevdatud järelvalvega teenuse laiendamisega alates detsembrist, otsime oma meeskonda 20 uut tegevusjuhendajat.

Vallavalitsuse istungilt 01.11.2012 (05.11.2012)

01. novembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 31 punkti.

Kuusalu Vallavalitsus ootab ettepanekuid (02.11.2012)

Kuusalu Vallavalitsus ootab ettepanekuid tublide vallakodanike esiletõstmiseks ja tunnustamiseks valla iga-aastasel tänupeol.Palume esitada väärilisi kandidaate kultuuri, spordi, vabaühenduste tegevuse ja mistahes muust valdkonnast.Märgake neid, kes aitavad muuta meie elu paremaks.Ettepanekud esitada kirjalikult 30. novembrini aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee.Lisainfo 606 6382 Milli Kikkas

Vallavolikogu istungilt 31.10.2012 (02.11.2012)

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni koosseisu järgmiselt:1.1 arvati komisjoni koosseisust välja Ian Ignahhin;1.2 kinnitati komisjoni liikmeks Igor Ignahhin.

Doonoripäev Kuusalus (30.10.2012)

12. novembril kell 14.00-17.30 toimub Kuusalu Rahvamajas doonoripäev. Reklaam

Vallavalitsuse istungilt 24.10.2012 (30.10.2012)

24. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 17 punkti.

Kutse volikogu istungile (24.10.2012)

Vallavalitsuse istungilt 11.10.2012 (16.10.2012)

11. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 35 punkti.

Vallavolikogu istungilt 10.10.2012 (12.10.2012)

Otsustati võtta laenu SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 400 000 eurot 20 aastaks Kuusalu Soojus OÜ projekti „Kuusalu valla Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine” rahastamiseks. Laen võtta SA Keskkonnainvesteeringute Keskus omavahendite arvelt.

Kuusalu Vallavalitsus pakub kohviku rendi võimalust Kuusalu Spordikeskuses. (10.10.2012)

Kokku antakse kohviku rentniku käsutusse spordikeskuses ligikaudu 100 m² pinda koos osalise varustusega.Olemas on: 1. Kohviku mööbel külastajatele (3 lauda ja 18 tooli); 2. Kohviku müügilett, vitriin ja kraanikausikapp;3. Kohviku tagaruum koos laoriiulitega;4. Jookide külmkapp;5. Veel vähetähtsat väikeinventari (prügikast, mikser jne.)

Tasuta õigusabi andmine 25. oktoobril Lindakivi Kultuurikeskuses (10.10.2012)

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, korteriühistute, lepingu- ja võlaõiguse alal.

KÜSITLUS NOORTELE.... (08.10.2012)

Sel sügisel viime oma koduvallas läbi noorsootöö- alase hindamisportsessi,mille käigus seda tööd tegevad inimesed hindavad nii enda kui kolleegidetehtavat ning noored saavad avaldada arvamust vaba aja teenuste osutamiseosas. Iga vastus on meile oluline, sest sel poolaastal tahame saadaselgemat ülevaadet, millised on noorte ootused ning millised vajadusednoorsootöö vallas koostööd teha. Seepärast kutsun Sindki võtma aega javastama meie küsitlusele, mille oleme kokku pannud koos Eesti NoorsootööKeskusega.Küsitlus kestab 8. oktoobrist 25. oktoobrini.Küsitluse tulemused ja hinnang tehtavale selguvad aasta lõpuks.

Otsitakse arengukava koostajat (05.10.2012)

Kuusalu vallavalitsus otsib projektijuhti valla kultuuri- ja noorsootöö arengukava koostamiseks. Projektijuhi ülesandeks on avaliku koosoleku läbiviimine oktoobri neljandal nädalal, sellest kokkuvõtete tegemine ning arengukava koostamise juhendamine.Pakkumist ootame elektrooniliselt vallavalitsus@kuusalu.ee hiljemalt 10. oktoobriks. Lisainfo tel 6066 382, milli.kikkas@kuusalu.ee

Vallavolikgu istungilt 27.09.2012 (03.10.2012)

Kinnitati Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016.

Kutse volikogu istungile (03.10.2012)

Kutse volikogu istungile (25.09.2012)

Vallavalitsuse istungilt 20.09.2012 (24.09.2012)

Vallavalitsuse istungilt 13.09.2012 (20.09.2012)

Liikumine Kaitseväe keskpolügoonil (04.09.2012)

Kuni 3 aastastele lastele (31.08.2012)

VÕIMLEMINE KUUSALU SPORDIKESKUSES ALATES 10. SEPTEMBRIST

Vallavolikogu istungilt 29.08.2012 (30.08.2012)

Otsustati sõlmida Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusega elektroonilise side võrkude ehitamiseks ja majandamiseks tasuta tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping järgmiste Kuusalu vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks:Kooli, Kuusalu tee 33, Kuusalu tee 22 ja Leesi rahvamaja kinnistutele.

Kutse volikogu istungile (23.08.2012)

Vallavalitsuse istungilt 15.08.2012 (22.08.2012)

Lihthange (17.08.2012)

Võistkondlik mälumäng (07.08.2012)

Kuusalu valla meistrivõistlused võistkondlikus mälumängus toimuvadKuusalu rahvamajas 9.novembril 2012. algusega kell 19.00

Ootame Sind Kolgaküla rahvamajja (05.08.2012)

18. augustil kell 11.30-15.00 uute, sügiseste spordirõivaste MÜÜGILE.26. augustil kell 12.00 KOOLIALGUSE KOGUPEREPÄEVALE. Meisterdame tuulelohesid,sööme kooki ja vaatame teatrietendust "Sookoll ja sisalik". Perepilet 5 eurot.Sügisest plaanime hakata õpetaja Krista Simsoni juhendamisel tegematäiskasvanute kunstiringi. Kui oled unistanud joonistama ja maalima õppimisest,siis anna endast märku.Mõnusat alanud augustit soovidesKolgaküla seltsi tegevjuht5 239 239

Avatud hankemenetlusega riigihange (02.07.2012)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega riigihanke “ Kiiu lasteaia ehitamine“

Swedbanga pangabuss Kuusalus III ja IV kvartalis (02.07.2012)

Plakat aegadega asub siin.

Vallavolikogu istungilt 27.06.2012 (29.06.2012)

Kinnitati Kuusalu valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Eesti sõjaväelendurite 2012 aasta mälestusüritus (28.06.2012)

Eesti sõjaväelendurite mälestusüritus Järvi järvede ääres toimub käesoleval aastal 7. juulil.

Kutse volikogu istungile (21.06.2012)

Kuusalu Vallavolikogu 35. istung toimub kolmapäeval, 27. juunil 2012 kell 20.00 NMKÜ laagripaigas Paukjärvel

Kuusalu vald müüb mereäärse kinnistu (18.06.2012)

Kuusalu vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Kuusalu valla omandis oleva Valkla külas, mere ääres asuva kinnistu Romantika, millel asub remonti vajav hoone, katastritunnus 35201:001:0568), pindalaga 3720 m², katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa. Alghind 64 000 (kuuskümmend neli tuhat) eurot.

Külade inventuuri koosolek 20.06.2012 (11.06.2012)

Täpsem info järgmisel vihjel:

Vallavalitsuse istungilt 30.05.2012 (06.06.2012)

Vallavolikogu istungilt 30.05.2012 (01.06.2012)

Muudeti Kuusalu valla 2012. aasta eelarvet.

Miks riik suvekuudel lapsetoetust ei maksa? (29.05.2012)

Sotsiaalkindlustusameti ametnikud puutuvad igal suvel kokku paljude põhikooli lõpetanute ja nende vanemate küsimusega: miks riik suvekuudel lapsetoetust ei maksa, kuigi ta ju on õpilane?

Kuusalu kirbuturud sel suvel (29.05.2012)

3.juunil (pühapäev) kell 16:00 Kiiu mõisa juures Kiiu perepikniku raames Laste Oma Turg.

Kaitseväe keskpolügooni kasutus 2012 juunis (28.05.2012)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega juunis 2012 on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal (põhjapool Valgejõge) piiratud järgmistel kuupäevadel: 01,4-8,11-16 juuni. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 07-08 juuni. 11-15 juuni kasutatakse õppustel lennuvahendeid!

Kutse volikogu istungile (24.05.2012)

Kuusalu Vallavolikogu 34. istung toimub kolmapäeval, 30. mail 2012 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Kuusalu vallavalitsus müüb (22.05.2012)

Kuusalu vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel järgnevad Kuusalu valla omandis olevat kinnistud:1. Kuusalu alevikus asuva kinnistu Kuusalu tee 8, millel asub remonti vajav hoone, katastriüksuse tunnus 35201:004:0004, pindalaga 2509 m², katastriüksuse sihtotstarve – riigikaitsemaa, kehtiva detailplaneeringu järgi sotsiaalmaa. Perspektiivne elamumaa. Sihtotstarbe muutmine läbi detailplaneeringu. Alghind 43 000 (nelikümmend kolm tuhat) eurot.2. Kuusalu alevikus asuva kinnistu Kuusalu tee 8a, hoonestamata kinnistu, katastriüksuse tunnus 35201:004:0080, pindalaga 2893 m², katastriüksuse sihtotstarve – sotsiaalmaa. Perspektiivne elamumaa. Sihtotstarbe muutmine läbi detailplaneeringu. Alghind 26 700 (kakskümmend kuus tuhat seitsesada) eurot.3. Valkla külas, mere ääres asuva kinnistu Romantika, millel asub remonti vajav hoone, katastritunnus 35201:001:0568), pindalaga 3720 m², katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa. Alghind 64 000 (kuuskümmend neli tuhat) eurot.4. Valkla külas, mere ääres asuva kinnistu Männivalla, millel asub kolm remonti vajavat hoonet, katastritunnus 35201:001:0567), pindalaga 1844 m², katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa. Alghind 18 200 (kaheksateist tuhat kakssada eurot).

Innove hoolekanne (17.05.2012)

* SA Innove - Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed on avatud 21. maist kuni 26. juunini. Toetust võib taotleda: juriidiline isik; FIE; KOV; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus. Toetust antakse ühele projektile maksimaalselt 191 735 eurot. Toetavad kulud on:1) personali- ja üldkulud;2) personali transpordikulud, sealhulgas mootorsõiduki liisimise ja rentimise kulud;3) personali päevarahad, majutuskulud ja mootorsõiduki kasutamise kulud vastavates õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluvate piirmäärade ulatuses;4) personali toitlustuskulud ja sellelt tasutav maks «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 mõistes5) rendi- ja üürikulud;6) mitterahaline sissemakse7) kasutatud seadme ostmine;9) soolise võrdõiguslikkuse eksperdi teenuse kulud;10) toetuse kasutamise ja avalikustamisega seotud teavituskulud;11) projekti ettevalmistamisega seotud kulud, sealhulgas projekti taotluse koostamine jne

Vallavalitsuse istungilt 10.05.2012 (11.05.2012)

Vallavalitsuse istungilt 03.05.2012 (07.05.2012)

Projekt "Lastega peresid jõustavad teenused. Vol 2" (07.05.2012)

Projekti üldeesmärgiks on lastega perede heaolu ja kogukondade sotsiaalse sidususe toetamine üheksas Harjumaa omavalitsuses.

Ohtlike jäätmete kogumisring 6. mail Loksa piirkonnas (02.05.2012)

6. mail saab tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Vastu võetakse patareid, akud, õlijäätmed, õlifiltrid, õlikaltsud, orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad laki- või värvijäätmed, luminestsentslambid või muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, liimijäätmed ning aegunud ravimid.Kogumisauto sõidumarsruut:

Vallavalitsuse istungilt 26.04.2012 (02.05.2012)

Head lapsevanemad! (30.04.2012)

Kui soovite,et Teie laps vanuses 9.-15.a.osaleks Kuusalu valla suvises töö- ja puhkelaagris 06.-17. august, siis tulge ja uurige lisateavet ning pange oma laps laagrisseminekuks kirja.

Vallavolikogu istungilt 25.04.2012 (27.04.2012)

Tunnistati kehtetuks osaüldplaneeringu algatamine Kuusalu valla ranna-alal Valkla külast Andineeme külani ning lähteülesande kinnitamine.

Kutsume kõiki tutvuma Kuusalu valla vabaühenduste ja kogukondadega. (25.04.2012)

Sõidame bussiga ringi 3 päeva:

Vallavalitsuse istungilt 19.04.2012 (23.04.2012)

Kutse volikogu istungile (19.04.2012)

Kuusalu Vallavolikogu 33. istung toimub kolmapäeval, 25. aprillil 2012 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Vallavalitsuse istungilt 12.04.2012 (18.04.2012)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja rajatava Kiiu lasteaiale nime (logo) konkursi (11.04.2012)

Konkursi eesmärgiks on leida uuele lasteaiale nimi, samuti nime toetav lugu või legend. Nime iseloomustavad joonised, kujundid (logo) vms on samuti oodatud.

Vallavalitsuse istungilt 05.04.2012 (10.04.2012)

Liikumispiirangud Kaitseväe keskpolügoonil (03.04.2012)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega aprillis 2012 on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01-05,12, 14, 16-20, 26-30 aprill. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 9-13,17-19, 23-27 aprill. Elari Kalmaru 53434110 kvkp@mil.ee NB!Graafikusse võib tulla muudatusi.

Vallavalitsuse istungilt 29.03.2012 (02.04.2012)

Vallavolikogu istungilt 28.03.2012 (29.03.2012)

Kehtestati detailplaneeringud:Kehtestati detailplaneeringud:Andineeme küla Päevaliblika kinnistul;Uuri küla Pajulahe kinnistul.

Lihtmenetlusega riigihange (29.03.2012)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke

Silmade kontroll ja prillide müük (27.03.2012)

26. aprill 2012. a.Alates kella 10.00-stKuusalu Rahvamajas

Vallavalitsuse istungilt 22.03.2012 (26.03.2012)

Statistikaamet: Anna märku, kui sind pole veel loendatud! (23.03.2012)

Pühapäeva, 25. märtsini saavad inimesed, kes pole rahvaloendusel osalenud ja kellega pole rahvaloendaja veel ühendust võtnud, anda endast teada Statistikaametile ja kutsuda rahvaloendaja.

Kutse volikogu istungile (22.03.2012)

Kuusalu Vallavolikogu 32. istung toimub kolmapäeval, 28. märtsil 2012 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Vallavalitsuse istungilt 15.03.2012 (20.03.2012)

Suvised teehooldustööd (19.03.2012)

Kuusalu Vallavalitsus võtab vastu juriidilistelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt kirjalikke pakkumisi valla teede 2012. aasta suviste teehooldustööde teostaja leidmiseks.

Vallavalitsuse istungilt 08.03.2012 (09.03.2012)

8. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 14 punkti.

HEA MÄLESTISE OMANIK ja HOIDJA (06.03.2012)

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud kutsub Sind osalema 5.mail 2012 Teeme Ära talgupäeval, et üheskoos korda teha muinsuskaitse objekte

Vallavolikogu istungilt 29.02.2012 (01.03.2012)

Kehtestati detailplaneeringud:Kuusalu aleviku Sireli tn 2a kinnistul;Salmistu küla Teeäärse kinnistul;Kiiu aleviku Töökoja põik 1, 3 ja 5 kinnistutel ning nende lähialal.

Vallavalitsuse istungilt 23.02.2012 (29.02.2012)

Kaitseväe keskpolügooni kasutus 2012 märtsis. (28.02.2012)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega märtsis 2012 on liikumine Kaitseväe keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 märts. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 03, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 märts.

KIK AVAS KESKKONNAPROGRAMMI TAOTLUSVOORU (28.02.2012)

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 23. veebruaril keskkonnaprogrammi 2012 aasta esimese taotlusvooru, kuhu saab taotlusi esitada 26. märtsini.

Kohaliku omaalgatuse programmist toetuste taotlejatele (27.02.2012)

Kutse volikogu istungile (23.02.2012)

Kuusalu Vallavolikogu 31. istung toimub kolmapäeval, 29. veebruaril 2012 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Lihtmenetlusega hange (22.02.2012)

Kutsume Teid esitama pakkumust lihtmenetlusega hanke Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

VABAÜHENDUSTE FOORUM (22.02.2012)

1. märtsil kell 15 korraldab Kolgaküla selts rahvamajas VABAÜHENDUSTE FOORUMI,kuhu ootame kõikide Kuusalu vallas tegutsevate MTÜde, seltside ja seltsinguteaktiviste ning vallavolikogu ja -valitsuse liikmeid. Esinema tuleb presidendi vabakonnanõunik Madle Lippus. Ta räägib oma kogemustestnii Uue Maailma Seltsi juhtimisel kui ka Tallinna vabaühenduste koostööorganiseerimisel. Talle saab esitada küsimusi.Teeme kokkuvõtte Kuusalu valla vabaühenduste kaardistamisest. Arutlememoderaator Ivika Nõgeli eestvedamisel selle üle, mida ja kuidas oleks mõistlikkoostöös teha. Foorum on üks meie projekti "Kuusalu valla vabaühenduste koostöökogu loomine jakaasamine valla vabaaja juhtimisse" tegevustest ja seda toetabKodanikuühiskonna Sihtkapital.NB! Palun teatage oma tulekust 27. veebruariks, et teaksime, kui palju kohvikeeta.

Vallavalitsuse istungilt 16.02.2012 (21.02.2012)

Rahvaloendajad alustavad kodukülastusi (20.02.2012)

Täna, 20. veebruaril alustavad rahvaloendajad nende inimeste külastamist, kes ei osalenud rahvaloendusel internetis. Rahvaloendajad külastavad e-loendusel mitteosalenud leibkondi märtsi lõpuni.

PRIA infokiri - veebruar 2012 (15.02.2012)

KUUSALU VALLA LAULULAPS (13.02.2012)

2012 konkurss-kontsert

Avatud hankemenetlusega riigihange (13.02.2012)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega riigihanke

Vallavalitsuse istungilt 09.02.2012 (13.02.2012)

9. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 15 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 26.01.2012 (31.01.2012)

Vallavolikogu istungilt 25.01.2012 (26.01.2012)

Ida-Harju Politseijaoskonna esindaja Veiko Randlaine andis ülevaate õiguskorrast Kuusalu vallas.

PRIA teatab: otsetoetuste maksmisel tuleb olulisi muudatusi (23.01.2012)

Eestis on ligi 16 000 põllumajanduslike pindalatoetuste saajat ning umbes ligi 5100 toetusi saavat loomapidajat. Tänavu PRIAst toetusi oodates ja oma majandustegevust kavandades tuleks aegsasti arvestada mitme muudatusega.

Kutse volikogu istungile (20.01.2012)

Kuusalu Vallavolikogu 30. istung toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2012 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Maareformi hetkeseis 31.12.2011 (11.01.2012)

Vallavalitsuse istungilt 05.01.2012 (10.01.2012)

Kuusalu valla kroonika (10.01.2012)

Valminud Kuusalu valla kroonika Nr 7 2011

LEADER infopäevad (05.01.2012)

LEADER infopäevad 2012. a jaanuaris

Vallavalitsuse istungilt 29.12.2011 (04.01.2012)

Kaitseväe Keskpolügooni teated (30.12.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega jaanuaris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 05.01; 09.01-13.01;16.01-20.01;24.01-26.01 ja 30.01-31.01. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 05.01; 19.01; 24.01-25.01 ja 31.01. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee . Kaitseväe Keskpolügooni kasutamise graafikusse võib tulla muudatusi.

Vallavolikogu istungilt 20.12.2011 (22.12.2011)

Kinnitati Kuusalu valla 2011. aasta II lisaeelarve tulud summas 261 958.91 eurot, kulud summas 126 958.91 eurot ja finantseerimistehingud summas 135 000 eurot.

Vallavalitsuse istungilt 15.12.2011 (22.12.2011)

Igasse kodusse jõuab rahvaloenduse infovoldik (19.12.2011)

Alates tänasest, 15. detsembrist saadab Statistikaamet kõikidesse Eesti eraisikute postkastidesse 31. detsembril algavat rahva ja eluruumide loendust tutvustavad infovoldikud. Kokku jõuab infomaterjal Eesti Posti vahendusel üle 650 000 postkasti.

Tervita pühade ajal lähedasi Eestielu.ee-s! (16.12.2011)

15. detsembrist 6. jaanuarini on Eestielu.ee portaalis võimalik tasuta tervitada oma perekonda, sugulasi, sõpru, töökaaslasi, asutusi... ühesõnaga kõiki, keda jõulude ja aastavahetuse ajal meeles pidada soovite.

Kutse volikogu istungile (15.12.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 29. istung toimub teisipäeval, 20. detsembril 2011 kell 18.30 Raudsilla talus Uuri külas.

Vallavalitsuse istungilt 08.12.2011 (14.12.2011)

Vallavalitsuse istungilt 01.12.2011 (06.12.2011)

Maamaksumäärad 2012. aastaks (02.12.2011)

Kuusalu Vallavolikogu kehtestatas 30.11.2011 istungil maamaksumäärad 2012. aastaks.

Vallavalitsuse istungilt 24.11.2011 (01.12.2011)

Lihtmenetlusega hanke (01.12.2011)

Lihtmenetlusega hanke Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamiseks

Statistikaamet alustas rahvaloenduse teavituskampaaniat „Igaüks loeb!” (01.12.2011)

Statistikaamet alustas täna, 1. detsembril teavituskampaaniat, et tõsta Eesti elanike teadlikkust 31. detsembril algavast 2011. aasta rahva ja eluruumide loendusest (REL 2011). Loendusel osalemise info jõuab Eesti elanikeni tele ja raadio, aga ka välimeedia ja otseposti kaudu.

Vallavolikogu istungilt 30.11.2011 (30.11.2011)

Anti luba Kuusalu Vallavalitsusele korraldada lihtmenetlusega hange Kiiu-Kuusalu kergliiklustee omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (30.11.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega detsembris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 06.12-09.12 ja 12.12-16.12. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 06.12 ja 19.12-21.12. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee . Kaitseväe Keskpolügooni kasutamise graafikusse võib tulla muudatusi.

Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkurss (30.11.2011)

Laurentsiuse Selts kuulutab välja Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursi tingimused - loe lähemalt.

Kutse volikogu istungile (24.11.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 28. istung toimub kolmapäeval, 30. novembril 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Vallavalitsuse istungilt 17.11.2011 (22.11.2011)

Avatud hankemenetlusega riigihange (10.11.2011)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega riigihanke

Harjumaa tegutsevate ettevõtjate infopäev (10.11.2011)

16. novembril 2011 kell 10.00 toimub Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses (Omavalitsuste maja , Sirge tn 2) Harjumaa tegutsevate ettevõtjate infopäev.

Vallavalitsuse istungilt 03.11.2011 (08.11.2011)

Vallavalitsuse istungilt 27.10.2011 (01.11.2011)

Vallavolikogu istungilt 26.10.2011 (27.10.2011)

Anti luba Kuusalu Vallavalitsusele sõlmida töövõtuleping Kiiu Lasteaia projekteerimiseks ideekonkursi võitja Projekt O2 OÜ-ga.

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kultuuripreemia „Kultuuripärl“ kandidaatide esitamise maakondades. (26.10.2011)

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2011.

9. novembril saab Kuusalu Rahvamajas verd loovutada (24.10.2011)

Kolmapäeval, 9. novembril kell 14.00-18.00 oodatakse nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu).

Kutse volikogu istungile (20.10.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 27. istung toimub kolmapäeval, 26. oktoobril 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Harjumaa Aasta Tegijad 2011 (20.10.2011)

Palun aita meil leida ja tunnustada vahvaid tegusaid inimesi ja organisatsioone, kes sel aastal on oma tegudega eriliselt esiletõstmist väärt. Kas see on Sinu hea tuttav, oled temast lugenud lehe veergudelt või tead kellegi teise kaudu, et just 2011. aastal on see inimene või organisatsioon eriliselt millegagi silma paistnud - anna meile kindlasti teada!

Tänukirjade üleandmine (19.10.2011)

05. oktoobril andis Kuusalu Vallavalitsus pidulikult üle tänukirja Siiri Eesalule pikaajalise (20 aastat) pühendunud töö eest Kuusalu lasteaias.

Kuusalu Vallavalitsus teatab (18.10.2011)

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on 22.09.2011 korraldusega nr 661 võtnud peremehetu ehitisena arvele Kuusalu vallas Sõitme külas Metsaserva tee piirkonnas asuva elektrirajatise. Rajatis koosneb 466 meetrisest 0.4kV elektri maakaabelliinist ja 10/0.4kV „Sipelga” alajaamast. Alajaam asub reformimata riigimaal, elektri maakaabelliin asub osaliselt reformimata riigimaal, osaliselt Kolga metskonna maatükil nr 31 (katastritunnus 35201:002:0288) ja osaliselt erakinnistutel (Metsaserva tee 3, Metsaserva tee 4, Metsaserva tee 5, Metsaserva tee 6, Metsaserva tee 7, Metsaserva tee 8, Metsaserva tee 10, Metsaserva tee 11, Metsaserva tee 12, Metsaserva tee 13, Metsaserva tee 14, Metsaserva tee 15). Elektrirajatis on ehitatud 1988. aastal. Elektrirajatise ehitaja ja omanik on teadmata.Kõigil, kellel on vastuväiteid eespool nimetatud ehitise peremehetuks tunnistamise vastu, esitada need kirjalikult 30. novembriks 2011 Kuusalu Vallavalitsusele aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74 604 Harjumaa, vallavalitsus@kuusalu.ee.

Vallavalitsuse istungilt 13.10.2011 (18.10.2011)

Valmistume lumetõrjeks (17.10.2011)

Viimased lumerohked talved on olnud väga rasked lumetõrjujatele.

ELUKOHA REGISTREERIMINE (14.10.2011)

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse reguleerib rahvastikuregistri seadus. Nimetatud seaduse §39¹ sätestab: „Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.“Elukoha registreerimine on vajalik ka selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid ja anda toetusi oma territooriumil elavatele inimestele. Näiteks Kuusalu valla elanikel on võimalik taotleda järgmisi sotsiaaltoetusi: -sünnitoetus 320 eurot (suurem kui paljudes teistes omavalitsustes);- hüved lastega peredele: lasterikaste perede toetus, lasteaia osalustasu- ja toidutoetus, osalustasu vabastus lasteaias alates teisest lapsest, lasteaiakohad valla kolmes lasteaias (hetkel on vabu lasteaia kohti Kolga ja Vihasoo lasteaias), lapsehoiutoetus (kui ei ole lasteaiakohta pakkuda), kunstide kooli osalustasu toetus, ametikooli õpilaste toetus, tasuta sõidukaardid koolilastele, koolibussid, tasuta huviringid koolide juures, tasuta koolitoit keskkooli lõpuni, tasuta töövihikud, aabitsatoetus, kommipakid alates sünnist kuni keskkooli või ametikooli lõpuni;- toetused ja teenused abivajajatele: tervisetoetused, ühekordne toetus jpm sotsiaaltoetused, hooldajatoetus puudega inimese hooldajale, koduhooldusteenus, sotsiaaltransporditeenus, tasuta psühholoogiline nõustamine ja võlanõustamine;- matusetoetus;- juubeli- ja jõulutoetused eakatele.

Vallavalitsuse istungilt 06.10.2011 (12.10.2011)

Vallavara võõrandamine (07.10.2011)

Kuusalu Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Kuusalu valla omandis oleva Kuusalu alevikus asuva kinnistu Soodla tee 8 reg nr 13711802, millel asub remontivajav üksikelamu, katastriüksuse tunnus 35201:004:0076, pindalaga 997 m², katastriüksuse sihtotstarbega elamumaa (001; E) järgmistel tingimustel:

Statistikaamet alustab 2200 rahvaloendaja värbamist (03.10.2011)

Täna, 3. oktoobril kell 9.00 avaneb töökonkurss aasta lõpul algava 2011. aasta rahva ja eluruumide loendusele 2200 rahvaloendaja leidmiseks, teatab Statistikaamet.

Vallavolikogu istungilt 28.09.2011 (29.09.2011)

Määrati Kuusalu Vallavalitsuse ja Kuusalu Soojus OÜ 2011. – 2013. aasta majandusaasta aruannet auditeerima Rimess OÜ.

Kolgaküla rahvamaja 80. (27.09.2011)

Seoses Kolgaküla rahvamaja 80. JUUBELIGA sel sügisel kuulutab Kolgaküla seltsi juhatus välja:

Kaitseväe Keskpolügooni teated (26.09.2011)

Kolga-Kuusalu Kammerkoor (26.09.2011)

Kolga-Kuusalu Kammerkoor alustab 25ndat lauluhooaega. Kõikidesse häälterühmadesse oodatakse uusi lauljaid. Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 19:00 Kolga Keskkoolis ja pühapäeviti kell 18:00 Kuusalu Rahvamajas. Info tel. 5333 8379 Ulvi Rand,

Kutse volikogu istungile (22.09.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 26. istung toimub kolmapäeval, 28. septembril 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Seltskonnatantsukursused täiskasvanutele. (20.09.2011)

Pühapäeva õhtuti Kuusalu kooli vanas võimlas. Esimene tund 9. oktoobril kl.18.00Tantsime Foksi, Valssi ja Ladinaameerika tantse.Kursus koosneb 8x90min. Hind 35.- eur/in./kursus.Õpetaja Peeter Masing, tel. 55511395 tantsukool.eeKursus on algajatele, oodatud ka kogemusega tantsusõbrad.Võta kaasa hea tuju, liikumisrõõmu saad lisaks!

Vallavalitsuse istungilt 08.09.2011 (14.09.2011)

Maakasutusõigus versus pindalatoetus – kuidas vältida arusaamatusi (13.09.2011)

Igal suvel jõuab PRIAsse maaomanike kaebusi selle kohta, et tema maid kasutab ja saab PRIAst pindalatoetust keegi, kellele ta pole selleks luba andnud. Vahel taotleb samale maale toetust mitu isikut.Kuidas on toetused ja maakasutusõigus seotud ning kuidas arusaamatustega toime tulla?

TOETUS KAEVUDE RAJAMISEKS JA VEE PUHASTAMISEKS! (08.09.2011)

Taotlusi hajaasustuse veeprogrammist toetuse saamiseks saab esitada 29.08.2011- 30.09.2011 Kuusalu Vallavalitsusele aadressil Mõisa tee 17 Kiiu alevik 74606 HARJUMAA

Vallavalitsuse istungilt 01.09.2011 (07.09.2011)

Kaks kolmandikku Eesti elanikest eelistab rahvaloendusel osaleda interneti teel (05.09.2011)

Kaks kolmandikku Eesti elanikest on valmis aasta lõpul algaval rahva ja eluruumide loendusel vastama loendusküsimustikule interneti teel, selgub uuringufirma Faktum & Ariko poolt augustis läbi viidud küsitlusest.

17. septembril algusega 15:00 toimuvad Riisipere Kultuurimajas uue saatesarja „Seks ja küla“ võtted. (05.09.2011)

Veidike seriaalist endast:

Vallavolikogu istungilt 31.08.2011 (01.09.2011)

Võõrandati otsustuskorras kinnistu Rahvamaja alajaam Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le.

Päästespetsialistid tulevad koju tuleohutusnõu andma (01.09.2011)

Põhja-Eesti päästekeskuse spetsialistid on valmis tulema elanikele koju ja andma nõu, et algava kütteperioodi eel vähendada tuleõnnetuste riski.

Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“ (01.09.2011)

Kalendrisuvi ei ole veel lõppenud, kuid käes on aeg, mil pered hakkavad maalt linna naasma ning lapsed lähevad kooli. Maakodust lahkudes peetakse oluliseks kaasa pakkida kõikvõimalikud tarbeasjad ja võetakse ühes sügisannid, mis puudelt ja põldudelt kokku korjatud. Ärasõitu planeerides avastatakse, et korter või auto ei ole kummist ja uskumatult tihti loobutakse esmajärjekorras kergekäeliselt just loomast, keda lahkudes peetakse ühtäkki tülikaks ja väärtusetuks asjaks. Loomade maha jätmine toob kaasa mitmeid probleeme nii kohalikele omavalitsustele kui ka inimestele ja peamisteks kannatajateks on loomad.

Vallavalitsuse istungilt 23.08.2011 (30.08.2011)

Kutse volikogu istungile (24.08.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 25. istung toimub kolmapäeval, 31. augustil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Vallavalitsuse istungilt 17.08.2011 (24.08.2011)

Vallavalitsuse istungilt 11.08.2011 (15.08.2011)

LEADER infopäev (09.08.2011)

LEADER taotluste sügisese vooru infopäev (tutvustame ka määruse muudatusi) toimub 7. septembril algusega kell 16 Tapal arenduskojas.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (29.07.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega augustis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 05.08-06.08; 09.08-12.08; 15.08.-19.08 ja 25.08-26.08. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 24.08 ja 29.08- 31.08. NB! Sõjalis-sportlik võistlus „ERNA Retk 2011“ Keskpolügooni alal toimub ajavahemikus 01.08-06.08. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee

Leesi-Hara tee ajutiselt suletud (21.07.2011)

Maanteeinfokeskus annab teada, et vahemikus 25.07.2011 kuni 27.07.2011 on kõrvalmaantee nr 11271 Leesi - Hara km 0,088-5,602 seoses truupide ehitusega tavaliiklusele suletud (ümbersõit Leesi kaudu). Kontaktisik: Indrek Karbe (tel 529 5113).

Nooremad kui 40 aastat (15.07.2011)

Edastame PRIA konkursi info. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2).

Vallavolikogu istungilt 11.07.2011 (11.07.2011)

Kinnitati Kuusalu valla 2011. aasta I lisaeelarve tulud summas 50 074,59 eurot ja kulud summas 50 074,59 eurot.

Kutse volikogu istungile (07.07.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 24. istung toimub esmaspäeval, 11. juulil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Kaitseväe Keskpolügooni teated (01.07.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega juulis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 05.07-07.07; ja 26.07-28.07. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 21.07. NB! Sellel aastal toimub ERNA Retk Keskpolügooni alal ja selle algus on 30.07. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee

Otsitakse Kuusalu Rahvamajale haldajat. (30.06.2011)

Kuulutus avaneb järgmiselt viitelt:

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 29.06.2011 (30.06.2011)

Kehtestati "Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes".

Kutse volikogu istungile (22.06.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 23. istung toimub kolmapäeval, 29. juunil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

KIIU LASTEAIA ARHITEKTUURNE IDEEKONKURSS (21.06.2011)

Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi hankija registrikood 75033496) korraldab arhitektuurse ideekonkursi Kiiu lasteaia projekti koostaja leidmiseks.

Lahemaa metsalillede päev (10.06.2011)

Lahemaa metsalillede päev toimub pühapäeval, 12. juunil. Lahemaa Rahvuspargijuubeliaastal tahame seekord tutvustada rahvuspargi lääneosa loodusväärtusiTsitre ja Muuksi ümbruses.Üritusele toob inimesi Rakverest Lahemaa Metsabuss, mis väljub 10.00 RakverestAqua keskuse juurest parklast. Metsabuss sõidab läbi Lahemaa Tsitresse, bussiga on kaasas giid Evi Aluoja, kestutvustab tee äärde jäävaid Lahemaa looduse ja kultuuripärandi väärtusi. Kell11.00 algab RMK Tsitre telkimisalalt loodusretk, mida juhendavad Lahemaa giidEvi Aluoja ja harrastusbotaanik Arne Kivistik. Retke pikkus on 3 – 5 km (aegakulub 2-3 tundi) – see, kui pika jalutuskäigui teeme, oleneb ilmast. Riietusja jalanõud peaksid olema sobilikud maastikul liikumiseks.Seejärel saame RMK Tsitre telkimisalal piknikut pidada ja igaüks omakaasavõetud einet võtta, juurde pakume taimeteed, nii kuuma kui külma.Pärast seda sõidame bussiga Hundikangrute juurde ja vaatame Eesti suurimatkalmevälja, mis pärineb varasest rauaajast. Buss asub tagasiteele Rakvere poolehiljemalt kell 15.00.RMK mitmed looduskeskused ühinevad tänavu Põhjamaades üha populaarsemaks saavaiga-aastase üritusega: juuni teisel või kolmandal pühapäeval korraldatakseavalikkusele tasuta loodusretki metsa- ja niidutaimede tundmaõppimiseks.Traditsioon sai alguse 1988. aastal Taanis. Rootsi, Norra ja Fääri saaredühinesid korraldajatega 2002, Soome 2003 ja Island 2004.Neil retkedel pööratakse tähelepanu just antud piirkonnas tavalistele taimedele,mis varasuvel õitsevad, külastatakse erinevaid kasvukohti ja kooslusi,räägitakse taimede ja koosluste kaitsest.Tänavune metsalillede päeva tunnustaim on kuningakübar (Moneses uniflora).

Vallavara võõrandamine (06.06.2011)

I Kuusalu Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel Kuusalu valla omandis oleva Kuusalu alevikus asuva kinnistu Soodla tee 8 reg nr 13711802, millel asub remontivajav üksikelamu, katastriüksuse tunnus 35201:004:0076, pindalaga 997 m², katastriüksuse sihtotstarbega elamumaa (001; E) järgmistel tingimustel:

E-aruandluskeskkonna muudatused 2011 (03.06.2011)

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) kutsub Teid osalema TASUTA seminaril, et anda veel enne majandusaasta aruande tähtaega ülevaade olulistest küsimustest ja probleemidest, mis seotud e-aruandluskeskkonnaga. Seminar on suunatud finantstöötajatele, raamatupidajatele ja juhtidele. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

2011. aasta viimasel päeval algab Eesti ajaloo üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus. (03.06.2011)

Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata siia

Vallavolikogu istungilt 01.06.2011 (03.06.2011)

Kuulati Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeksus SA esindaja Kaido Kallikorm ettekannet.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (30.05.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega juunis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01.06-05.06; 06.06-10.06. ja 13.06-17.06. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 04.06.-05.06. ja 28.06. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee

Kutse volikogu istungile (25.05.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 22. istung toimub kolmapäeval, 01. juunil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Mälestusi ja kogemusi seoses põllumajandusreformiga (17.05.2011)

1989. aastal vastu võetud taluseadusega pandi alus esimestele õiguslikul alusel loodud taludele. 1991. a maareformiseadusega tagastati maa õigusjärgsetele omanikele ja võimaldati maad erastada piirkondliku ostueesõigusega või ka üldistel alustel. Järgmisel, 1992. aastal võeti vastu põllumajandusreformi seadus, millega pandi alus endiste kollektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele, nende vara ja maa baasil uute talude ja põllumajandusettevõtete loomisele. Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada saada, mis toimus seoses põllumajandusreformiga igas Eestimaa paigas. Osa majandeist suutis oma tegevuse turumajanduse nõudmistele vastavalt ümber korraldada ja on praegugi elujõulised, teised aga mitte; osa talunikest rajas jätkusuutliku tootmis- või turismitalu, teised ei tooda enam endagi tarbekski; mõnel pool on ka maal küllaga töökohti, teisal jälle elu kiratseb. Kuidas ja miks see nii läks?Kutsume Teid meenutama, mida arvasite põllumajandusreformist, kuidas see toimus ja kuidas mõjutas see Teie elu. Meenutuste kirjapanekul ei ole tarvis karta, kui isiklikud seisukohad ja mälestused ei lange kokku nn ametlike käsitlustega. Mälestusi võib täiendada fotode, dokumentide või muu lisamaterjaliga, mille vormistamisjuhiseid saab muuseumitöötajalt. Kui soovite, saate lisad tagasi pärast muuseumis kopeerimist; tavalised valguskoopiad kahjuks muuseumile ei sobi. Põllumajandusmuuseum loodab, et ka need inimesed, kes praegu on hõivatud reformi käigus asutatud talu või ettevõtte tegevusega, leiavad mahti oma mälestused kirja panna.Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis. Et huvilistel sellest materjalist kasu oleks, palume tööde alla märkida oma nime, sünniaasta ja kontaktandmed.Mälestused palume saata või tuua võimalusel 21. detsembriks 2011. aastal Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond, et muuseum saaks materjali kasutada 2012. aasta märtsis avatava näituse ja konverentsi ettekannete koostamisel. Täiendavat infot saab Ell Vahtramäelt telefonil 7383821 või e-postiga aadressil ell.vahtramae@epm.ee ja Anne Grišanilt telefonil 7383818 või e-postiga aadressil anne.grisan@epm.ee.

Vallavalitsuse istungilt 12.05.2011 (16.05.2011)

Lugupeetud Kuusalu valla elanikud. (13.05.2011)

Siseministeerium korraldab erinevatel valimistel valijakaartide koostamise ja saatmise valijatele, seoses sellega on palve valla elanikele korrastada elukohaandmeid rahvastikuregistris. Väga paljud valijakaardid (Kuusalu vallas 150) tagastati Siseministeeriumile põhjusel, et isik ei asu/ei ela antud aadressil või puudub postkast. Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik ise hoolitsema oma andmete õigsuse eest rahvastikuregistris. Kutsume Teid korrastama oma andmeid rahvastikuregistris. Info: zoja.kostritski@kuusalu.ee; telefon 606 6375

Diabeedibuss 18.05.2011 (12.05.2011)

Infot Eesti Diabeediliidu Diabeedibussi peatuspaikade kohta Harjumaal 18.05.2011 saab plakatilt.

Vallavalitsuse istungilt 05.05.2011 (10.05.2011)

Vallavalitsuse istungilt 28.04.2011 (03.05.2011)

Vallavolikogu istungilt 27.04.2011 (29.04.2011)

Kooskõlastati Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Harjumaa kergliiklusteed".

Vallavalitsuse istungilt 21.04.2011 (26.04.2011)

Vallavalitsuse istungilt 13.04.2011 (25.04.2011)

Kutse volikogu istungile (21.04.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 21. istung toimub kolmapäeval, 27. aprillil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal on maksimaalselt 336 eurot kuus. (18.04.2011)

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab192 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele.

Teeme Ära 7. mai (13.04.2011)

Hea talguline, oled taas oodatud Teeme Ära talgupäevale. Tänasest saad end talgutele kirja panna!

Vallavalitsuse istungilt 07.04.2011 (13.04.2011)

HARJUMAAD ISELOOMUSTAVATE KOHTADE, OBJEKTIDE JA SÜMBOLITE IDEEKONKURSS (12.04.2011)

1. TaustastHarjumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi HOL) asutati 1. aprillil 1992 kui Harju maakonna omavalitsusüksuste koostöö- ja esindusorganisatsioon. HOL on peamiselt vajalik selleks, et toimiks omavalitsuste vaheline koostöö-ökonoomika ja koostegevuse areng. Meie tegevusse on kaasatud kõik Harju maakonna omavalitsusüksused ning neil on olemas oma sümbolid, kuid maakonna kui terviku jaoks puudub ühtne omavalitsusi ühendav sümboolika. Mis oleks see, mis tooks silme ette Harjumaa kui ühtse terviku. On see ese, objekt, ajalooväärtus, lööv lause või inimene?2. Ideekonkursi eesmärkLeida Harjumaad kui tervikut iseloomustav nähtus, sümbol, objekt, kujund ja/või sellele vastavat lauset, slogan. Võidukavandeid kasutatakse HOL-i poolt kingitava graafilise lehe kujundamisel ning teistel maakonda tutvustavatel trükistel ja meenetel.3. Tellija Harjumaa Omavalitsuste Liit 4. TingimusedKonkursile oodatakse kavandeid, mis ei ole eelnevalt avaldatud;Kavandeid võib esitada üksikisik või loominguline kollektiiv;Kavandid esitatakse A3 suuruses;Kasutada võib erinevaid tehnikaid5. TähtaegKavandite esitamise tähtaeg on 30. aprill 2011;Kavandid palume saata aadressil Harjumaa Omavalitsuste Liit, Sirge 2, 10618 Tallinn.Kontaktisik Ruth Jürisalu, tel 5087808, ruth@hol.eeKavanditele palume lisada märgusõna ning märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on autori nimi ja kontaktandmed.6. TulemusEsitatud kavandite hulgast valib komisjon välja tööd, mis märgitakse ära preemiaga à 100 eurot;Esitatud kavandeid hinnatakse 2 alagrupis – õpilased ja koolinoored ning täiskasvanud;Esitatud kavandeid hinnatakse 2 KategooriasA. Kavand, kunstiline väljund, mis iseloomustaks Harjumaad kui tervikut;B. Slogan, sõnaline kujund koos Illustreeriva kavandiga;Komisjonil on õigus jätta väljaandmata eelpoolnimetatud preemiaid vastava tasemega töö puudumisel. Komisjonil on õigus anda välja mitu preemiat ühes alagrupis ühele kategooriale ning eripreemiaid vastavalt komisjoni poolt otsustatavale summale.Tellijal on õigus kasutada kõiki konkursile laekunud kavandeid.Tulemused kuulutatakse välja ajalehes Harju Elu.

Pressiteade (06.04.2011)

Üle-eestiline tervisemõjurite uuring võtab luubi alla elupaiga ja tervise vahelised seosed

Vallavalitsuse istungilt 31.03.2011 (06.04.2011)

KV Keskpolügooni teated (01.04.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega aprillis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01.04-08.04; 11.04-13.04 ja 18.04-24.04. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 12.04 ja 20.04.-22.04. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee

Lairiba interneti loomise toetus (29.03.2011)

Vallavalitsuse istungilt 24.03.2011 (28.03.2011)

Asjatundjatelt saab tasuta nõu küsida kodust lahkumata. (24.03.2011)

Kas tööleping peab olema kirjalik?Firma on pankrotis, kuidas kätte saada koondamisraha?Kust alustada abielulahutusega?Testamenti ei ole, kes on pärijateks?Kas liiklustrahv aegub?Kui palju peab kohtutäitur kontole jätma?Kuidas meest alkoholist eemal hoida?Ülekaal, millest alustada?Mida teha, et küüsi tugevdada?Miks on koeral karv lahti?Kuidas saada lahti vesirottidest?Kas majavamm on inimesele ohtlik?Miks korstnakivid pragunevad?jne Interneti nõuandekeskuses www.vastused.ee saab küsida tasuta ja anonüümselt nõu oma ala asjatundjatelt.Kasulikke nõuandeid leiab ka küsimuste-vastuste lugemisel. Nõu saab küsida erinevatel teemadel: tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, kindlustus, peresuhted, lemmikloomad, dieet, toitumine, kodu ja aed jne. Julgustame Teid oma probleemidele lahendusi otsima! www.vastused.ee peatoimetaja

Sotsiaaltranspordivõimalused paranevad (24.03.2011)

Aprilli keskpaigast on Kuusalu valla elanikel võimalus senisest paremini pääseda liikuma. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on koostöös Kuusalu valla ja veel 10 omavalitsusega välja töötanud uue lahenduse sotsiaaltranspordi korraldamiseks. Omavalitsuste koostöö tagab senisega võrreldes paindlikumad võimalused transpordi korraldamiseks, olgu siis vaja sõita tööle, õppeasutusse, arstile, poodi või päevakeskusesse. See kõik saab võimalikuks, kuna klientide teenindamiseks avatakse ühtne kõnekeskus, kes leiab transpordi soovijale võimalikult soodsa transpordivõimaluse. Selleks on Kuusalu vald, nagu ka teised omavalitsused kehtestanud ühtsed reeglid. Märtsi lõpus selgub hanketulemuste taustal teenuse maksumus ning seejärel täpsustab omavalitsus transpordisoodustuste mahu ja määrad.

Mobiilse nõustamise üritused KUUSALU vallas. (24.03.2011)

Kuusalu rahvamajas Teisipäeval, 12. aprillil 2011.a. algusega kl 10.00

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 23.03.2011 (23.03.2011)

Muudeti Kuusalu valla põhimäärust.

Müra uurimistööde põhjal valmis teatrilavastus „Müra“ (23.03.2011)

8. aprillil kl 19.00 esietendub Tallinnas Hopneri maja saalis (endine Matkamaja) Miksteatri uuslavastus „Müra“.

Kuusalus on aprillis doonoripäev. (22.03.2011)

Kas teadsite, et Eesti regilaulus tähistab sõna punane hoopiski kaunist? Seega punane kingitus on kaunis kingitus. Verekeskus kutsub doonoreid tegema kaunist kingitust ka uuel aastal.

Vallavalitsuse istungilt 17.03.2011 (22.03.2011)

Kutse volikogu istungile (18.03.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 20. istung toimub kolmapäeval, 23. märtsil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

Ole inimene, vastuta oma lemmiklooma eest! (10.03.2011)

On ilus laupäeva hommik ja nagu ikka kogunevad külainimesed poe juurde, et natuke juttu ajada. Mõne aja pärast jõuab vestlus ka suurte loomade juurest väikeste peale ja Juhan kurdab: „Mu kassirajakas pole jälle nädal aega koju tulnud. Ilmselt läks kuskile pulma ja nüüd vist rebase saagiks langenud. Iga kord, kui kass pulmast tuli, oli ta nii katki kistud, et mõnikord tilkus mäda põskedest ja oli vaja lausa tohtri juurde minna. Suure summa raha kulutasin ta peale. Nüüd aga vaja omale uus kass kuskilt hankida“. Maali vastab: „Oh, kui kahju. Ma just eile ajasin oma kassi pojad ämbrisse, oleks võinud ju ühe sullegi jätta.“ Ilmar omakorda lohutab: „Sa mine parem selle Mäe memme juurest läbi. Tal vanust juba 80 ja ei leia enam neid poegi ülesse. Tal juba umbes 30 kassi maja ümber ringi jooksmas. Saad omale just sellist värvi kassi nagu hing ihaldab. Ole ainult ettevaatlik ja ära mädaste silmadega poega võta. Mihkel võttis ja see suri tal nädalaga kätte ära.“

Vallavalitsuse istungilt 03.03.2011 (08.03.2011)

3. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 24 punkti.

ÕIGUSMESS 2011 (07.03.2011)

Eesti Juristide Liit

Lapivammused Kuusalu moodi. (07.03.2011)

Tegu on projektiga, mille me esitasime Arengukojale ja PRIAle, kust lõpliku positiivse vastuse saime mõned nädalad tagasi.Nüüdseks on meil ajakava ja tegevused paigas ja ootame väga aktiivset osavõttu.

KV Keskpolügooni teated (03.03.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega märtsis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01.03-03.03; 04.03-06.03; 07.03-11.03; 14.03-18.03; 19.03; 21.03-26.03; 28.03-29.03 ja 31.03. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 01.03; 02.03; 07.03-11.03 ja 16.03. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavalitsuse istungilt 17.02.2011 (21.02.2011)

Vallavalitsuse istungilt 10.02.2011 (16.02.2011)

10. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 16 punkti.

Vallavolikogu istungilt 11.02.2011 (15.02.2011)

Kohtuti Ida- Harju Politseijaoskonna esindaja Veiko Randlainega.

Millises Kuusalu vallas tahame elada tulevikus? (09.02.2011)

Vallavalitsuse istungilt 03.02.2011 (08.02.2011)

Kutse volikogu istungile (07.02.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 19. istung toimub reedel, 11. veebruaril 2011 kell 8.15 Kuusalu Rahvamajas, Keskväljak 10 Kuusalu alevikus

KUUSALU VALLA LAULULAPS 2011 (07.02.2011)

Kuusalu valla laste lauluvõistlus „KUUSALU VALLA LAULULAPS 2011” toimub Kuusalu Rahvamajas, Keskväljak 10, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa.

Rebala muuseumi arendaja (02.02.2011)

Jõelähtme vald soovib arendada Rebala muuseumi ekspositsiooni ja pakutavaid erinevaid teenuseid ning suurendada seeläbi olulisel määral muuseumi külastatavust. Seoses sellega kuulutab Jõelähtme vald välja ideekonkursi muuseumi arendaja leidmiseks.

Enesepettus ja looduskaitse (02.02.2011)

Lahemaa looduskeskuses esinevad Kristjan Piirimäe ja Juhan Javoish

Vallavalitsuse istungilt 27.01.2011 (31.01.2011)

27. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.10, oli päevakorras 14 punkti.

kaitseväe keskpolügooni teated (28.01.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega veebruaris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 31.01.-04.02; 08.02.-10.02; 14.02.-18.02; 23.02. ja 28.02. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 02.02; 07.02.-11.02; 16.02.-17.02. ja 22.02-23.02. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavolikogu istungilt 26.01.2011 (26.01.2011)

Kehtestati eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuste määramisel.

Ida-Harju Vallaleht (26.01.2011)

Valminud on kodanikualgatuslik infoportaal idaharju.vallaleht.ee. Kutsume ülesse portaalist osa saama Kose, Kuusalu, Aegviidu, Anija ja Raasiku rahvast ning meie sõpru kes tunnevad, et sooviksid infot jagada või osa saada. Portaali tutvustav töötuba ja info sisestamise õpetus toimub juba 1. Veebruaril kell 19.00 Anija Valla Kultuurikeskuses. Rohkem infot ja tagasiside on oodatud info@lillikyla.ee või 5206817 Kätlin. Infoportaali loomist toetab KÜSK.

Vallavalitsuse istungilt 20.01.2011 (25.01.2011)

Kutse volikogu istungile (21.01.2011)

Kuusalu Vallavolikogu 18. istung toimub kolmapäeval, 26. jaanuaril 2011 kell 8.15 Kuusalu Rahvamajas, Keskväljak 10 Kuusalus

Vallavalitsuse istungilt 13.01.2011 (19.01.2011)

Kalevipoeg kutsub (16.01.2011)

Vabariigi sünnipäev on aeg, kus riik tänab oma teenekaid kodanikke. Vastuvõttudele kutsutakse edukad ja andekad. Aastast aastasse korduvad samad näod ja inimesed. Ometi on meie kõrval palju inimesi, kes igapäevaselt töötavad palehigis meie riigi heaks, kes panustavad oma aega ja raha kodukoha või riigi hüvanguks. Paljusid neist ei kutsuta kunagi ühelegi vastuvõtule.Meie rahvuskangelane Kalevipoeg, kes alustas juba aegade hämaras ühisalgatuse propageerimisega ja ühiskonnale kasulike ehitiste rajamisega, märkas seda ja otustas naasta, et tänade tublisid inimesi tehtud tööde eest.

Vallavalitsuse istungilt 06.01.2011 (11.01.2011)

Toimub Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine (10.01.2011)

Harju Maavalitsuse pressiteade Kolmapäeval, 19. jaanuaril 2011 kell 15.00 toimub Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn), III korruse saalis Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ eskiislahenduse avalik arutelu.

Lahemaa looduskeskuses esineb Urmas Tartes (10.01.2011)

Neljapäeval, 20. jaanuaril algusega kell 18.00 on Lahemaa rahvuspargilooduskeskusesse külla kutsutud Urmas Tartes. Toimub järjekordne üritussarjast Lahemaa rahvuspargi looduskeskuse loodus- ja kultuuripärandiõppeõhtud.Loodusõhtul on keskseks teemaks putukad. Räägime sellest kus võimekohata putukaid talvel, kevadel, suvel ja sügisel. Räägime ka sellest,kuidas putukad inimese elamises ennast võimalusel sisse seavad.Urmas Tartes on diplomeeritud bioloog. Akadeemilise karjääri jooksul onta tähtsamateks ametikohtadeks olnud Zooloogia ja Botaanika Instituudidirektor, Eesti Maaülikooli professor ja Eesti Teaduste AkadeemiaLooduskaitse Komisjoni esimees. Kogu oma akadeemilise karjääri kõrval onta tegutsenud loodusfotograafina ning esinenud erinevale kuulajaskonnalepildiprogrammidega loodusest ja eriti putukatest.2009.a. sai ta esimese eestlasena võidu maailma prestiižeimalloodusfoto konkursil Wildlife Photographer of The Year. Alates 2010aasta jaanipäevast otsustas Urmas lõplikult keskenduda fotograafiale jaon täna vabakutseline loodusemees ja loodusfotograaf.Urmas õpetab fotograafiat Eesti Maaülikoolis ja loodusfotograafiatTartu Kõrgemas Kunstikoolis ning on läbi viinud hulgaliseltloodusfotograafia koolitusi ja meistriklasse. Ta on tegutsenuderinevates žüriides - nagu Matsalu Loodusfilmide festival, AastaLoodusfoto, Eesti Looduse fotovõistlus ja VVV fotokonkurss „MärkaMind“. Koos Arne Aderigakirjutas ta Eesti esimese loodusfotograafia õpiku „Loodusfoto lugu jalumm“.Kord kuus toimuvate Lahemaa loodusõhtute korraldamist toetabKeskkonnainvesteeringute Keskus, loengud on kõigile kuulajatele tasutaning oodatud on kõik huvilised. Loengu pikkuseks koos kohvipausiga on 2tundi. Loodusõhtute toimumiskohaks on Lahemaa looduskeskuse suurauditoorium, mis asub Palmse mõisa härrastemaja kõrval endise tõllakuurihoones.Lisainfo: Kerli Kõue, keskkonnahariduse spetsialiste-post: kerli.koue@keskkonnaamet.eetel. 53047344

Kaitseväe Keskpolügooni teated (04.01.2011)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega jaanuaris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 10.01, 12.01-13.01 ja 17.01-21.01. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 12.01,19.01,25.01,26.01. Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavalitsuse istungilt 23.12.2010 (29.12.2010)

23. detsembril vallavalitsuse istungil, mis algas kell 8.15 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 55punkti.

Vallavolikogu istungilt 22.12.2010 (28.12.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine saadeti III lugemisele.

Loksa doonoripäev 05. jaanuaril (22.12.2010)

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Loksal uue aasta esimese doonoripäeva

Vallavalitsuse istungilt 16.12.2010 (22.12.2010)

Päästjate jõulusoovid (22.12.2010)

Jõuluaeg toob ellu ootusärevust, kauneid hetki ja palju rõõmu. Ollakse koos lähedaste ja sõpradega. Kaminas praksuv tuli teeb olemise mõnusaks, vilkuv küünlaleek lisab hubasust. On rahulik aeg, mille jätkumist soovib igaüks.

Kolgaküla mälumäng (20.12.2010)

Tormi tõttu ärajäänud Kolgaküla mälumäng toimub 7. jaanuaril kell 19.00

Kutse volikogu istungile (16.12.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 17. istung toimub kolmapäeval, 22. detsembril 2010 kell 18.00 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevik Mõisa tee 17

Vallavalitsuse istungilt 09.12.2010 (14.12.2010)

Kolga lahe maastikukaitseala (13.12.2010)

Neljapäeval 16. detsembril 2010 kell 14 toimub Kuusalu Vallavalitsuses Kiiu mõisas (Mõisa tee 17, Kiiu) avalik koosolek Kolga lahe maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskava teemal. Koosoleku eesmärgiks on tutvustada ning arutada huvirühmadega kaitsekorralduskava ja eelkõige sellele mere osas tehtud täiendusi. Lisainformatsioon: Merle Kuris, MTÜ Balti Keskkonnafoorum, e-post: merle.kuris@bef.ee; tel. 6597 029, mob. 56203864.

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 2011. aastal (08.12.2010)

Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2011. a toetuste projektitaotlusi. Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“, meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse”, meetme 1.3 „Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus“, meetme 1.4 „Piirkonna maine kujundamise toetus“, meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus“, meetme 2.2 „Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus“ ja meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses ” projektitaotlusi võetakse vastu kuni

Vallavalitsuse istungilt 02.12.2010 (07.12.2010)

Laurentsiuse Selts kutsub filmiõhtule (07.12.2010)

Laurentsiuse Seltsil on valminud 40-minutiline amatöörvaatefilm Kuusalu kihelkonnast.Kutsume kõiki osa saama suvepäevast 22. juunist 2010 meie kodukandis.Filmi esmanäitamine toimub 18. detsembril 2010 Kuusalu rahvamajas algusega kell 17.00.Kohal on filmitegijad, kes jagavad muljeid oma kogemustest.On võimalik vahetada mõtteid nähtu üle ja osta jõulukink.Kuna filmitegemisse olid kaasatud Tallinna koolipoisid, siis on tegemist ka omamoodi haridusprojektiga.Õpilaste osavõtt seetõttu teretulnud.Osavõtt on tasuta.Info on ka Laurentsiuse Seltsi kodulehel:http://www.laurentsiuse-selts.eu/web/TervitadesSulev ValdmaaLS esimees

Vallavalitsuse istungilt 25.11.2010 (02.12.2010)

Pudisoo Gustav ja Pedaspea Rasmus? Loeng Lahemaa rannakülade (02.12.2010)

Jaan Tiidemann, arhitekt ja EKA õppejõud, peab neljapäeval, 9. detsembril Lahemaa loodus- ja kultuuripärandi õppeõhtute raames loengu Lahemaa rannakülade maastikulisest ja ehituslikust kujunemisest Pudisoo ja Pedaspea külade näitel. Loeng toimub seekord Kolga mõisa valitsejamajas ja algab kell 18.00. Oodatud on kõik, keda huvitab Lahemaa külade ehituslik kujunemine ja pärandarhitektuur. Milline oli Pudisoo ja Pedaspea külade rannajoon muinasajal? Millised on mõlema küla vanimad talud? Millised on nendes külades vanimad tänaseni säilinud hooned? Kus asus Pudisoo kõrts? Kus asus Pedaspea kõrts? Vastuseid neile küsimustele saab kuulda 09.12.2010 kell 18.00 Kolga Muusemi saalis, Kolga mõisa valitsejamajas. Kord kuus toimuvate Lahemaa rahvuspargi looduskeskuse õppeõhtute korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, loengud on kõigile kuulajatele tasuta ning oodatud on kõik huvilised. Loengu pikkuseks on 2 tundi. Loengu vaheajal teeme kohvipausi, mille hind on 15 krooni.Lisainfo ja soovitav registreerimine: ave.paulus@keskkonnaamet.eetel: 533 27893; 32 95 533

Kaitseväe Keskpolügooni teated (29.11.2010)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega detsembris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 06.12-08.12, 13.12-17.12 polügooni põhjaalal ning 09.12-10.12 kogu polügooni alal. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 08.12-09.12, 16.12-21.12. Imitatsioonivahendeid kasutatakse 13.12-21.12 Kaupo Kaiv 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavolikogu istungilt 24.11.2010 (25.11.2010)

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine I lugemine.

Vallavalitsuse istungilt 18.11.2010 (22.11.2010)

Kuusalu doonoripäev 22. detsembril (19.11.2010)

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Kuusalus doonoripäeva

Kutse volikogu istungile (18.11.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 16. istung toimub kolmapäeval, 24. novembril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevik Mõisa tee 17

Vallavalitsuse istungilt 11.11.2010 (15.11.2010)

Vallavalitsuse istungilt 04.11.2010 (09.11.2010)

LOENGUD LAPSEVANEMATELE (08.11.2010)

LOENGUD LAPSEVANEMATELE LAPSE TOITMINE ESIMESEL ELUAASTAL

Vallavalitsuse istungilt 28.10.2010 (01.11.2010)

Kaitseväe Keskpolügooni teated (01.11.2010)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega novembris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 04.11, 11.11, 13.11-15.11 polügooni põhjaalal. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 03.11, 12.11, 17.11, 22.11 ja 24.11. Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavolikogu istungilt 27.10.2010 (29.10.2010)

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine I lugemine.

Arsise kellade ansambli kontserdisari „Terra Mariana“ (27.10.2010)

Septembris ilmus Arsise kellade ansamblil uus CD-plaat, mis kannab pealkirja Terra Mariana inspireerituna Maarjamaa ladinakeelsest nimetusest. Ansambel tutvustab oma uut kauamängivat samanimelise kontserdisarjaga. Kõik kontserdid leiavad aset kirikutes olles akustilise käsikellamuusika jaoks parimad esinemispaigad.

Vallavalitsuse istungilt 21.10.2010 (27.10.2010)

PROJEKTIKIRJUTAMISE KOOLITUS (27.10.2010)

17.novembril kell 10.00 -16.00Lahemaa külastuskeskuses PalmsesPROJEKTIKIRJUTAMISE KOOLITUSKoolituse viib läbi Tiina Vilu.Koolitusel osalemine ja lõunasöök TASUTA! Registreerumine kuni 15.novembrini meiliaadressil anneli.kivisaar@vihula.ee.Koolituspäeva toetab EL LEADER programm, korraldaja MTÜ Arenduskoda.

Kogu pere rahakool (26.10.2010)

MTÜ Kuusalu Lastekaitse Selts kutsub teid kõiki osalema seminaril

Kutse volikogu istungile (22.10.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 15. istung toimub kolmapäeval, 27. oktoobril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevik Mõisa tee 17

L.A.H.E. maa ettevõtjate päevale (20.10.2010)

Ootame kõiki ettevõtjaid ja ettevõtluse edendajaid 9. novembril 2010 Kolgaküla rahvamajja (Kuusalu vallas) L.A.H.E. maa ettevõtjate päevale.Kus otsime vastust küsimusele, kuidas tuua ettevõtetesse lisaraha läbi eduka müügitegevuse, investeeringute kaasamise ja õigete majandusotsuste.

Vallavalitsuse istungilt 14.10.2010 (20.10.2010)

Arenduskoda korraldab sügis-talvel kursuseid (18.10.2010)

Arenduskoda korraldab LEADER-meetmest rahataotlejatele tasuta kursused: Äriplaani koostamine, projektikirjutamine ja MTÜde raamatupidamine.

Arenduskoda taotleb toetust (18.10.2010)

MTÜ Arenduskoja üldkoosolek, mis toimub 26. oktoobril 2010. aastal Tapa Kultuurikojas (Turu 8, Tapa), kavatseb kinnitada LEADER-tüüpi meetme raames kohaliku tegevusgrupi (piirkonna moodustab Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula valla ning Loksa linna territoorium) toetuse taotluse perioodiks 2011–2013 ning esitada selle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

Kuusalu valla jäätmejaama autokaalu ostmiseks koos paigalduse ja pealesõidutee ehitamisega (11.10.2010)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke “Kuusalu valla jäätmejaama autokaalu ostmiseks koos paigalduse ja pealesõidutee ehitamisega“. Pakkumus esitada vastavalt allolevatele hankedokumentidele.

Kuusalu valla avalike teede talihooldustööde teostamine (11.10.2010)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetlusega riigihanke “ Kuusalu valla avalike teede talihooldustööde teostamine“. Pakkumus esitada vastavalt allolevatele hankedokumentidele.

Vallavolikogu istungilt 06.10.2010 (07.10.2010)

Seati isiklik kasutusõigus Tapurla külas OÜ-le Jaotusvõrk.

Vallavalitsuse istungilt 30.09.2010 (07.10.2010)

30. septembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.30, oli päevakorras 21 punkti.

Kuusalu valla terviseprofiil (04.10.2010)

Teisipäeval, 12. oktoobril kell 17.00 toimub Kuusalu vallamaja saalis Kuusalu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni avalik koosolek Kuusalu valla terviseprofiili projekti täiendamiseks ja tegevuskava koostamiseks. Terviseprofiili projekti leiab: www.kuusalu.ee - sotsiaal - kasulikud lingid. Ootame osalema kõiki huvilisi! Küsimused tel 6066 381, pilleriin.rembel@kuusalu.ee

Kutse volikogu istungile (30.09.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 14. istung toimub kolmapäeval, 06. oktoobril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevik Mõisa tee 17

Konkurss Domus Dorpatensise stipendiumile 2010 (29.09.2010)

Saadan edasi infot Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensise stipendiumi kohta, et saaksite sellele esitada sädeinimesi oma kodukohast või mujalt. Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud kogukonna jaoks olulise saavutusega. Stipendiumi suurus on 15 000 krooni.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (28.09.2010)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega oktoobris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 03.10, 16.10-17.10 ja 30.10-31.10 polügooni põhjaalal. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 05.10-07.10, 12.10-14.10. Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Kolgakülas jätkuvad perepäevad ja huviringid! (22.09.2010)

Järgmisel pühapäeval, 3. oktoobril, tähistame Kolgakülas ülemaailmset käimispäeva. Kell 11 algab rahvamaja juures KOLGAKÜLA KOGUPERE KÄIMISPÄEV. Tallinna ülikooli õppejõud Rene Meimer räägib kepikõnni põhimõtetest. Lahemaa giid Kaisa Linno juhib 4,5-kilomeetrist matk-ekskursiooni mööda Kolgaküla. Vahepeal mängud-võistlused lastele, pärast matka rahvamajas kohvilaud.Osalustasu: täiskasvanule 15.-, perele 30.-

Vallavalitsuse istungilt16.09.2010 (21.09.2010)

16.septembril 2010 vallavalitsuse istungil, mis algas kell 8.15 ja lõppes 10.45, oli päevakorras 23 punkti.

Täna algab põllumajandusloenduse küsitlus (15.09.2010)

Täna, 15. septembril alustavad Statistikaameti küsitlejad põllumajandusloenduse loendusnimekirja kuuluvate majapidamiste külastamist, teatab Statistikaamet. Küsitletakse nende eraisikute majapidamisi, kes ei osalenud 1.–10. septembrini toimunud e-loendusel.

Vallavalitsuse istungilt 09.09.2010 (13.09.2010)

1. septembril algab põllumajandusloendus (06.09.2010)

PRESSITEADE 109, 01.09.2010 "1. septembril algab põllumajandusloendus

Gustav Vilbaste 125. sünniaastapäev (01.09.2010)

18. septembril tähistame Kolga mõisa valitsejamajas Kuusalu kihelkonnast pärit teeneka loodusteadlase Gustav Vilbaste 125. sünniaastapäeva teemakohalise seminari ning näitusega, sellele järgneb loodus- ja kultuurilooline retk Vilbaste huvirändamise vaimus Tsitre külas ja mõisapargis. Päevale paneb punkti meestelaulude õhtu Tsitres. Korraldajad: Veljo Tormise Kultuuriselts ja Kolga MuuseumToetab: LEADER programm

Arenduskoja LEADER rahade projektitaotluste 2010. a sügisvoor (31.08.2010)

Vallavalitsuse istungilt 26.08.2010 (31.08.2010)

Vallavolikogu istungilt 25.08.2010 (25.08.2010)

Kehtestati Kuusalu aleviku Metsa tn 17 kinnistu detailplaneering.

Keskkonnaamet kutsub kokku Lahemaa rahvuspargi koostöökogu (24.08.2010)

Keskkonnaamet kutsub neljapäeval, 9. septembril käesoleval aastal kell 16.00 Lahemaa rahvuspargi keskusesse Palmses kokku Lahemaa rahvuspargi koostöökogu asutamise koosoleku. Koostöökogu eesmärgiks on Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduse arendamine koostöös kohaliku kogukonna ja seotud osapooltega. Hetkel on käimas Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2011-2013, mis on oluline alusdokument siinse loodus- ja kultuuriväärtuste kaitseks; külastuskorralduse ja loodushariduse planeerimiseks. Samuti on koostöökogu vajalik Keskkonnaameti ja kohaliku kogukonna vaheliseks pidevaks koostööks erinevates kaitsekorraldust puudutavates valdkondades. Keskkonnaamet ootab aktiivset osavõttu kõigilt, kes panustavad siinsete väärtuste uurimisse, säilitamisse ja tutvustamisse, samuti neid, kelle huvid ja ametikohused on Lahemaaga seotud. Kutsutud on Lahemaa külavanemad ja teised siinsete kogukondade esindajad, inimesed mittetulundusühingutest, muuseumide, kalanduse, metsanduse, maaelu, põllumajanduse, turismi jne ühendustest, seotud ametkondade esindajad, looduskeskuste esindajad, Lahemaa looduskaitsjad, teised seotud huvigrupid ja Lahemaa aktiivsed elanikud. Koosoleku esialgne päevakord: 1) kaitseala, kohaliku kogukonna ja seotud institutsioonide koostöövõimalused ja vajadused kaitsealal; 2) senise koostöö hetkeseis; 3) koostöökogu esimene ülesanne - ettepanekud kaitsekorralduskava tegevustele ja võimalike koostööpunktide kaardistamine; 4) koostöökogu moodustamine, selle liikmete määratlemine (sh valdkondlike sektsioonide moodustamise põhimõtted) ja esimese koostöökogu koosoleku toimumise kuupäev.Hoidkem koos Lahemaad, siinse elurikkuse säilimine on meie ühine hool!

Ehitise kavandamine – ideest valmis teostuseni (24.08.2010)

Kutsume Harjumaa mittetulundusühendusi kandideerima 2-päevasele koolitusele „Ehitise kavandamine – ideest valmis teostuseni“ Tallinnas 15. ja 22. septembril 2010.a. Koolitus on suunatud nendele MTÜdele, kes puutuvad kokku ehitus(investeeringu) projektide kavandamise ja elluviimisega (nt spordi-mänguväljakute rajamine, külakeskuse rekonstrueerimine jms). Koolituse eesmärgiks on tõsta MTÜde ehitusalast kompetentsi, mis on otseselt seotud ehitusseadusest tulenevate nõuetega ning toetuse raames (nt PRIA, Leader, kohalik omaalgatus) elluviidavate investeeringu projektidega.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (24.08.2010)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega septembris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 08.09-09.09 kogu alal, 14.09-15.09, 17.09-19.09, 22.09-26.09, 28.09 polügooni põhjaalal. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 01.09-02.09, 06.09-10.09, 13.09-14.09, 16.09. Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Kaitseväe Keskpolügooni teated (23.08.2010)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega augustis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 03.08 - 08.08, 13.08 - 16.08 kogu polügooni alal, 15.08 - 21.08, 25.08 - 26.08 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 10 - 12.08 ja 24.08. Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavalitsuse istungilt 18.08.2010 (23.08.2010)

Kutse volikogu istungile (19.08.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 13. istung toimub kolmapäeval, 25. augustil 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamajas

6. september Kuusalu doonoripäev (18.08.2010)

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Kuusalus doonoripäeva esmaspäeval, 6. septembril kell 10.00-13.00 Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu).

Eesti Vähiliidu heategevusetendus Elvis Presley lugu 30.septembril Nokia Kontserdimajas (17.08.2010)

Armsad sõbrad, mõttekaaslased ja koostööpartnerid

Vallavalitsuse istungilt 05.08.2010 (12.08.2010)

AS SEBE kaugbussiliinide liiklus 19.- 23.08.2010 (06.08.2010)

Seoses Taasiseseisvumispäevaga on ajavahemikul 19.-23.08.2010 muudatused AS SEBE kaugbussiliinide tavapäraselt ainult nädalavahetustel ja tööpäevadel käigusolevate reiside liikluses. AS SEBE igapäevased kaugbussiliinid on käigus muudatusteta oma tavapäraste sõiduplaanide alusel.

Lauritsapäeva laat (30.07.2010)

Tule Lauritsapäeva pidustuste ajal laadale kauplema!

Kaitseväe Keskpolügooni teated (28.07.2010)

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega augustis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 03.08 - 08.08, 13.08 - 16.08 kogu polügooni alal, 15.08 - 21.08 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal. Lõhkeharjutusi viiakse läbi 10 - 12.08 ja 24.08. Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Maitseme taas sõstrasorte (27.07.2010)

Reedel, 30. juulil 2010 kella 17-19 jätkub

Tule sõstrapäevale! (20.07.2010)

Neljapäeval, 22. juulil 2010 kella 17-19 toimub Harjumaal KuusalusHeli lillepoes ehk V-TORNIS (Laane 14) sõstrapäev. Musta ja punase sõstra kasvatamiskogemusi jagab aiandusagronoom Väino Eskla, kes annab ülevaate oma sordivaatluse 25-aastastest tulemustest. Valdavalt keskendutakse mustale sõstrale, sest just selle kultuuri vastu tunnevad aiapidajad viimasel järjest suuremat huvi. Lisaks on oluliselt suurenenud musta sõstra sordivalik. Õppepäeval saab ülevaate paljunduses olevate sortide eelistest ja puudustest. Kuna praegu on marjade valmimisaeg, saab õppepäeval paljusid sorte ka maitsta ja selle järgi oma sordieelistust kujundada. Päevakava1. Sõstarde istutamine ja kasvuaegne hooldamine2. Haigused ja kahjurid ning nende tõrje3. Sordivaatluste uusimad tulemused 3. Sõstrasortide degusteeriminePeaaegu igas Eestimaa aias kasvatatakse musti sõstraid, kuid paljud põõsad on üsna kehvas seisundis. Ehkki näiliselt on seda kultuuri lihtne kasvatada, vajab põõsas tegelikult iga-aastast hooldust lõikamise ja pahklestast tabandunud pungade äranoppimise näol. Lisaks regulaarset väetamist ning muude kahjurite ja haiguste kontrolli all hoidmist. Talvisel ja varakevadisel ajal sügavkülmast võetuna on must sõstar asendamatu vitamiiniallikas. Väärtuslike omaduste tõttu tasub teda koduaias kindlasti kasvatada. Sõstrapäeval on võimalik uuemate ja soositumate musta sõstra sortide istikuid kaasa osta. Potis turbapallis juurdunud taimi võib vabalt ka südasuvel istutada, peaasi, et istutusala pidevalt ja põhjalikult kastetud saaks. Osalemine on tasuta. Lisainfo: tel 5647 8086; e-post info@aiatark.ee.

Vallavolikogu istungilt 30.06.2010 (30.06.2010)

Määrati Sigula külas Ämmapaju kinnistule Sigula Külamaja teenindamiseks vajalik katastriüksuse sihtotsatarve.

Avalik kirjalik enampakkumine (30.06.2010)

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" ning tulenevalt keskkonnaministri 16.06.2010 käskkirjaga nr 862 ja 17.06.2010 käskkirjaga nr 869 langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel pakkumiste esitamise tähtajaga teate avaldamisest kuni 27.07.2010 kella 10:30 -ni :...3. Harju maakonnas asuvate alljärgnevate kinnisasjade müümine enampakkumisel ühise hinna eest nimetusega Kuusalu_2, alghind 1 056 500.-, tagatisraha 105 600.-:1. Kuusalu vald Kahala küla Laastu kinnisasi (35203:004:0204; 1,96 ha; (M));2. Kuusalu vald Kahala küla Kanarbiku kinnisasi (35203:004:0203; 23,81 ha; (M));...* Sihtotstarved: (E) – elamumaa, (Ä) – ärimaa, (T) – tootmismaa, (L) – transpordimaa, (M) – maatulundusmaa, (S) – sihtotstarbeta maaKirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.Tagatisraha tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB 10220034799018 (IBAN - EE 89 1010 2200 3479 9018) või Swedbank 221013921094 (IBAN – EE 49 2200 2210 1392 1094) viitenumber 3100057031, selgituseks müügiobjekti nimetus ja katastritunnus. Tagatisraha arvestatakse võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse kontole, millelt ülekanne tehti. Kui võitja ei sõlmi lepingut, siis tagatisraha ei tagastata.Kirjalik pakkumine peab sisaldama1) avaldus (avalduse vorm kättesaadav Maa-ameti koduleheküljel), milles on märgitud: nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; pakkuja nimi, elu- või asukoht ning kontakttelefon; numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma; kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka, siis märkida pank ja arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse; pakkumise tegemise kuupäev; pakkumise esitaja allkiri.2) tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha õiged pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber);3) isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument (juriidilisel isikul vaid juhul, kui esindaja ei ole kantud B-kaardile).Pakkumised esitada kirjalikult, iga müügiobjekt eraldi suletud ümbrikus Maa-ametisse, 27.07.2010 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia 4 Tartu 51003, allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga.Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed; objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse ning hoiatusmärge "Mitte avada enne 27.07.2010 enampakkumist!"Kirjalike pakkumiste avamine toimub 27.07.2010 kell 11:00 Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis Pakkumiste avamine on avalik.Looduskaitseseaduse § 20 ülapunkt 1 ja 20 ülapunkt 2 kohaselt võib enampakkumise võitnud isik taotleda omandatava kinnisasja maksumuse tasaarvestamist temale kuuluva kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja maksumusega. Tasaarvestamise taotlus tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest (enampakkumise protokolli kätte saamisest) arvates. Kui enampakkumise võitnud isik esitab tähtaegselt taotluse omandatava kinnisasja maksumuse tasaarvestamiseks, ei kohaldu lepingu sõlmimise ja ostuhinna tasumise üldtähtajad.Riigivaraseaduse § 66 lõige 6 kohaselt on riigi omandisse jäetud metsamaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja enampakkumisel võõrandamisel võõrandatava kinnisasjaga piirneva maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa kõlvikut sisaldava kinnisasja omanikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus omandada võõrandatav kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust. Kui õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse võõrandatava kinnisasjaga pikemat ühist metsapiiri omava kinnisasja omanikku.Riigivaraseaduse § 66 lõige 7 kohaselt on haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamisel võõrandatavat maad õiguslikul alusel kasutaval isikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus omandada võõrandatav kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust. Kui käesolevas lõikes nimetatud õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse isikut, kellele kuuluv kasutusõigus hõlmab võõrandatavat kinnisasja suuremas ulatuses. Kui kinnisasja suhtes soovivad oma õigust samaaegselt kasutada riigivaraseaduse § 66 lõikes 6 ja lõikes 7 nimetatud isik, eelistatakse viimast.Looduskaitseseaduse § 20 ülapunkt 1 lõike 6 kohaselt ei kohaldata piirneva kinnisasja omaniku eelisõigust, kui riigile kuuluva kinnisasja enampakkumise võitnud kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omanik esitab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates tasaarvestamise taotluse.Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul tulemuste kinnitamisest.Hiljemalt notariaalse asjaõiguslepingu sõlmimise hetkeks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.Kui enampakkumise võitnud äriühingul on tulenevalt äriseadustikust vajalik nõukogu nõusolek tehingu tegemiseks, tuleb see esitada notariaalsel müügilepingu sõlmimisel.Täpsemat informatsiooni müüdavate kinnisasjade, enampakkumise läbiviimise ja müügitingimuste kohta saab Maa-ameti kodulehelt interneti aadressil www.maaamet.ee rubriigis "MAA MÜÜK", kus on näidatud ka enampakkumisel osalemise avalduse näidisvorm. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 665 0782, 665 0749, 665 0768, 665 0781 ja 675 0158 (vene keel).

Kutse volikogu istungile (22.06.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 12. istung toimub kolmapäeval, 30. juunil 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis

Kaitseväe Keskpolügooni teated (21.06.2010)

Seoses laskeharjutustega juulikuus on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 26.07 - 29.07 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal. Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavalitsuse istungilt 11.06.2010 (17.06.2010)

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 16.06.2010 (17.06.2010)

Muudeti Kuusalu Lasteaed Jussike põhimäärust.

MÕTTETALGUD (16.06.2010)

Kuusalu Tööstuspargis 17.06.2010 kell 13-16 arutame, kuidas parandada elu meie piirkonnas – kuidas tööd siia tõmmata ning ettevõtete ja inimeste konkurentsivõimet tõsta. Arutame, kuidas saaks töö- ja õppekeskuse käivitamine Kuusalu Tööstuspargis aidata kaasa piirkonna arengule.

Kutse volikogu istungile (11.06.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 11. istung toimub kolmapäeval, 16. juunil 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis

Palun aidake! Otsime luuüdi doonorit! (10.06.2010)

Pöördun Teie poole suure, suure murega.

Vallavalitsuse istungilt 03.06.2010 (09.06.2010)

3. juuni vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 46 punkti.

Pressiteade (08.06.2010)

XIII Täiskasvanud õppija nädala (8. -15. Oktoober 2010) motoks on „Õppimine seob põlvkondi”.

Keskkonnaaamet teatab (03.06.2010)

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu esimesed avalikud aruteludtoimuvad 14. juunil Palmses Keskkonnaameti kontoris ja 17. juunil Kolgamuuseumi saalis. Avalikud arutelud algavad kell 15.00.Lisaks toimub viis avalikku arutelu augustis, millest antakse teada enneavalike arutelude toimumist Keskkonnaameti koduelehelwww.keskkonnaamet.ee.Lisainfo: Timo Kark, kaitse planeerimise spetsialist, tel. 32 58 412,53020849

Miks just Laurentsiuse selts? (01.06.2010)

Loodavale seltsile linnuristipäeval 29. aprillil 2010 nime valides langes asutajaliikmete valik nimele Laurentsiuse selts. Püha Laurentsiuse tegu on läbi põlvkondade kõigile eeskujuks: kiriku varade hoidja Püha Laurentsius investeeris vara inimestesse. Seega - kes on meie varandus? Inimesed! Meile oleks tarvis Laurentsiuse nime Kuusalus - kogu vallas, kihelkonnas... - rohkem põlistada.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (28.05.2010)

Seoses laskeharjutustega juunikuus on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01.06 - 05.06 kogu Valgejõe ja Läsna vahelisel alal, 07.06 - 19.06 kogu keskpolügoonil. Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Võlanõustamisteenus (28.05.2010)

Alates 1. juunist alustab MTÜ Restart võlanõustamisteenuse osutamistHarjumaal. Kuusalu vallas Kiiu mõisas (2.korrusel) on võlanõustajavastuvõtt iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval, esimene vastuvõtupäevon 1. juuni. Vastuvõtuaeg 10-17. Vajalik eelregistreerimine tel 521 2635.Teenuse hind 250 krooni. Kliendid, kes vajavad teenust, kuid kellel puudubvõimalus tasuliseks teenuseks, saavad pöörduda toetuse taotlusega kohalikuomavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

Vallavolikogu istungilt 26.05.2010 (28.05.2010)

Kehtestati Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus.

Kutse volikogu istungile (20.05.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 10. istung toimub kolmapäeval, 26. mail 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis Kiiul

Vallavalitsuse istungilt 13.05.2010 (17.05.2010)

13. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 27 punkti.

Metsaomanikud saavad taas toetust (12.05.2010)

SA Erametsakeskus pressiteade21.04.2010Metsaomanikud saavad taas toetust Natura metsamaale Metsaomanikud saavadalates 2. maist esitata taotlusi kompenseerimaks Natura 2000 võrgustikualadel asuvalt metsamaalt kaitsepiirangute tõttu saamata jäänud tulu.2.-21. maini võtab Erametsakeskus vastu toetuse taotlusi Natura 2000võrgustiku aladel asuvale metsamaale. Toetuse eesmärk on kompenseeridakaitsepiirangute tõttu metsa majandamisel saamata jääv tulu. Toetusesaamiseks tuleb metsaomanikel esitada taotlus igal aastal uuesti.Toetust võib taotleda füüsilisest isikust või juriidilisest isikusterametsaomanik tingimusel, et temale kuuluv vähemalt 0,3 ha suurune metsaalaasub Natura 2000 alal sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis või hoiualal ningon kantud keskkonnaregistrisse.Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Erametsakeskusele vormikohane taotluskoos Maa-ameti kaardirakendusest saadud metsaala kaardiga.Dokumendid võib saata posti teel või tuua kohale Tallinnasse Mustamäe tee 50või saata digitaalselt allkirjastatunanatura@eramets.ee. Esmakordselt saab esitadaNatura 2000 erametsamaa toetuse taotluse koos metsaala kaardigaErametsakeskusele läbi e-PRIA portaali http://www.pria.ee/et/ePRIA.Hilinenult saab taotluse esitada ka 22.maist kuni 15.juunini, aga siisvähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta. Kõikvormid on kättesaadavad erametsanduse portaalishttp://www.eramets.ee/?op=body&id=286.Maakondades aitavad taotlusi täita metsanduse tugiisikud ja konsulendid.Täpsem info vastuvõtuaegade ja kohtade kohta on leitav portaalisthttp://www.eramets.ee/?op=body&id=423&art=1238 .Toetuse taotlemise eelduseks on toetuskõlbliku metsaala tähistamine.Täpsem info erametsanduse portaalishttp://www.eramets.ee/?op=body&id=551 . Abi saamiseks metsaala piiridemärkimisel võib pöörduda metsakonsulendi poole, kelle kontaktandmed leiatewww.eramets.ee nõustamise alt.Lisainfo:SA ErametsakeskusTel: 683 6058, 683 6064e-post: natura@eramets.ee

Hajaasustuse veeprogramm (12.05.2010)

Harju maavanem kuulutas alates 10. maist käesoleval aastal avatuks hajaasustuse veeprogrammi 2010. aasta taotlusvooru Anija, Kernu, Kiili, Kuusalu, Padise ja Raasiku valdades. Toetustaotluste vastuvõtu viimaseks tähtajaks vallavalitsustes on 15. juuni 2010. Programmi eesmärk on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine. Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega. Toetust saavad taotleda majapidamiste omanikud ja kasutajad ning valla mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine. Toetuse ülemmääraks on 100 000 krooni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Seega peab taotleja arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Enne taotluse koostamist ja esitamist majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga Harju Maavalitsuse kodulehel, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt ja programmis osalevate valdade kodulehtedelt.Programmi maakondlik kontaktisik on Alan Rood tel 611 8789 või e-post: alan.rood@mv.harju.ee, Kuusalu vallas Tõnu Ammussaar tel 606 6377 või 5302 5456.

Muuseumiöö (10.05.2010)

Laupäeval, 15. mail toimub üle-euroopaline muuseumiöö. Tänavuseks teemaks Eestis on „Öös on lugusid“. Harjumaa Muuseum nagu teisedki 115 muuseumiöös osalevat muuseumi, on laupäeval tasuta avatud kell 18-22.

Vallavalitsuse istungilt 29.04.2010 (03.05.2010)

29. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.45, oli päevakorras 17 punkti.

Vallavolikogu istungilt 28.04.2010 (28.04.2010)

Kehtestati üldharidus-ja huvikooli hoolekogu liikmete valimise kord.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (27.04.2010)

Seoses laskeharjutustega maikuus on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 04.05 - 07.05 kogu polügooni alal, 20.05 - 21.05, 25.05, 31.05 - 04.06 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal. Lõhkeharjutused toimuvad järgmistel kuupäevadel: 04.05, 11.05 - 13.05, 26.05 Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavalitsuse istungilt 22.04.2010 (27.04.2010)

22. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.00, oli päevakorras 26 punkti.

Kodutoetus lasterikastele peredele (27.04.2010)

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 28. 04.2010 lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2010.

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine (23.04.2010)

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni otsus Kiiu 22. aprill 2010 nr 5

Kutse volikogu istungile (22.04.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 9. istung toimub kolmapäeval, 28. aprillil 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis Kiiul.

Vallavalitsuse istungilt 15.04.2010 (21.04.2010)

15. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 31 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 08.04.2010 (15.04.2010)

8. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 24 punkti.

Eesti Grilliliidu pressiinfo (14.04.2010)

Täna algab registreerimine osalemiseks “Harjumaa Meistrivõistlusel Grillimises – Grillfest 2010” kogu info asub siin.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli kokkutulek (13.04.2010)

Endised töötajad ja lõpetajad tulge laupäeval, 12. juunil 2010KOKKUTULEKULE. Reklaam.

Kuusalu aleviku arengukava (07.04.2010)

Hea Kuusalu elanik!“Kes ikka elu paremaks muudab kui mitte meie ise?” Koostamisel on Kuusalu aleviku arengukava, mille abil saame järgmise seitsme aasta jooksul muuta oma kodukoha elu paremaks. Arengukava on oluliseks dokumendiks erinevatele projektidele toetusrahade taotlemisel. Projektide algatamiseks on aga omakorda hea teada inimeste vajadusi ning eelistusi. Sinu arvamused ja ettepanekud olulised, sest aleviku heaolu puudutavaid küsimusi saab arukalt lahendada ainult üheskoos. Ole hea ja vasta palun järgmistele küsimustele, hinda erinevaid eluvaldkondi ning kindlasti märgi ära, mida tuleks aleviku elu parendamisel ära teha. Ankeedi täitmine on anonüümne ning saadud tagasiside koondatakse ühtseks tulemuseks. Juhul, kui kõigile pereliikmetele ei jätkunud ankeete, palume trükkida juurde internetist - RTF, sama PDF. Täitmise tähtaeg on 15.mai 2010.a.

Vallavolikogu istungilt 31.03.2010 (06.04.2010)

Kinnitati hariduskomisjoni põhimäärus.

Maapiirkondade internetiprojektile EstWin anti avalöök (06.04.2010)

Maapiirkondades ülikiiret internetti arendav Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kuulutas välja projekteerimis-ehitushanke esimeste võrgurajatiste välja arendamiseks. Projekti nimi on EstWin.

Kevadel kaitseb valla teid koormuspiirang (05.04.2010)

Kuusalu Vallavalitsus kehtestab vallateedele kevadperioodiks koormuspiirangu alates 1. aprillist kuni 1. maini.

Kaitseväe Keskpolügooni erakorraline teade (01.04.2010)

Reedel 02.04.10 viib Lääne-Eesti päästeamet läbi erakorralise demineerimise Kaitseväe Keskpolügooni sihtmärgi alal. Eglit Talbach 5326 4560 kvkp@mil.ee

Teatis - büroo suletakse (01.04.2010)

Harjumaa kohaliku omavalitsuse asutusedTallinna linnaosavalitsused

Vallavalitsuse istungilt 25.03.2010 (31.03.2010)

25. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 8.45, oli päevakorras 15 punkti.

Numbrisilt (29.03.2010)

Kuusalu Vallavalitsuse 19. novembri 2009 korraldusega nr 1085 korrastati Kolga aleviku aadressid.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (29.03.2010)

Aprillis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01.04, 04 - 11.04, 25.04 - 28.04 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal (09.04 - 11.04 terve polügooni ala). Lõhkeharjutused toimuvad järgmistel kuupäevadel: 07.04 - 09.04, 15.04, 21.04 - 22.04, 28.04 Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Kutse volikogu istungile (25.03.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 8. istung toimub kolmapäeval, 31. märtsil 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis Kiiul.

Kuusalus doonoripäeva (24.03.2010)

Juba ühestainsast vereloovutusest muutub maailm paremaks ja abi saavad mitmed inimesed. Seda abi võivad ühel päeval vajada meie lähedased, sõbrad ja tuttavad, või ka meie ise.

I Üleriigiline Rahvamajade Mess (17.03.2010)

23.-24.04.2010.a. Salme Kultuurikeskuses

Väljaõppeüritus (17.03.2010)

Vahipataljon soovib kasutada väljaõppeürituse läbiviimiseks Soodla maa-alaja teid ajavahemikus 29.03-01.04.2010.

Teeme Ära talgupäev 1. mail 2010 (10.03.2010)

Suurte asjade ära tegemise viis on ikka ja alati olnud teistega koos tegemine. Koos tegutsedes on tehtud põllutöid, ehitatud maju, leitud ühiselt arutades üles need viisid, kuidas koos elamist kõige paremini korraldada. Sellist loomuomast ja rõõmu toovat koos tegemise viisi kannab endas talgute traditsioon.

Vallavalitsuse istungilt 04.03.2010 (09.03.2010)

4. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 12.15, oli päevakorras 35 punkti.

Tahtsin minna talguselle (04.03.2010)

Tahtsin minna talguselle, tahtsin talguse õluta!

TAPA TALU- JA KÄSITÖÖLAAT (02.03.2010)

22. mail toimub Tapa kesklinnas Grossi poe kõrval parklas esmakordselt Tapa talu- ja käsitöölaat. Laada korraldamine sai toetust LEADER meetmest, mis tähendab, et eelkõige ootame siia kauplema Ambla, Tapa, Kadrina, Vihula, Kuusalu ja Loksa kauplejaid. Nende jaoks on müügiplats tasuta.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (01.03.2010)

Märtsis on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01-04.03, 08-12.03, 15.03 - 21.03, 22.03 - 25.03 ja 29.03 - 01.04 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal. Lõhkeharjutused toimuvad järgmistel kuupäevadel: 02.03 - 04.03, 17.03 - 18.03, 23.03 - 24.03, 25.03, 29.03 ja 31.03 - 01.04 Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Vallavolikogu istungilt 23.02.2010 (26.02.2010)

Kuulati Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna esindaja Veiko Randlaine ülevaadet olukorrast Kuusalu vallas.

Vallavalitsuse istungilt 18.02.2010 (22.02.2010)

18. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 09.30, oli päevakorras 24 punkti.

Kutse volikogu istungile (18.02.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 7. istung toimub teisipäeval, 23. veebruaril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis Kiiul.

Vallavalitsuse istungilt 11.02.2010 (18.02.2010)

11. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 48 punkti.

"Loomine kestab" jääb ära (17.02.2010)

Teadmiseks ja info jagamiseks!

Internetiturunduse koolitus (09.02.2010)

Vallavalitsuse istungilt 04.02.2010 (08.02.2010)

4. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 9.30, oli päevakorras 14 punkti.

KUUSALU VALLA LAULULAPS 2010 (06.02.2010)

Kuusalu valla laste lauluvõistlus „KUUSALU VALLA LAULULAPS 2010” toimub Kuusalu Rahvamajas, aadressil Keskväljak 10, Kuusalu alevik, 2.aprillil 2010 kell 14:00

Kuusalu Vallavalitsus võtab tööle (03.02.2010)

Kuusalu Vallavalitsus võtab töötajate lapsehoolduspuhkuse ajaks tööle:

Vallavalitsuse istungilt 28.01.2010 (02.02.2010)

28. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 9.00, oli päevakorras 23 punkti.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (31.01.2010)

Veebruaris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01-05.02 ja 15-17.02 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal. Lõhkeharjutused toimuvad järgmistel kuupäevadel: 02-05.02, 10-11.02, 18.02, 22.02, 23.02, 25-26.02 ja 28.02. Eglit Talbach 53264560 kvkp@mil.ee

Kuusalu Spordikeskus teatab (29.01.2010)

TITEVÕIMLEMINE7päeva kuni 5 kuu vanustele lasteleTund on üles ehitatud eesti folkloorist pärit mängitustele ja silitustele arendades nii lapse vaimu kui ka füüsist. Lapse esimestel elukuudel on tunnid ka väga olulised emadele, sest seal saab jagada oma rõõme, muresid ja ka viimastele koos lahendust leida. E 12.00TITEVÕIMLEMINE5 kuu kuni 1,5 aastastele lasteleTund on üles ehitatud eesti folkloorist pärit mängitustele ja silitustele arendades nii lapse vaimu kui ka füüsist. Lisaks tuleb juurde akrobaatikal põhinevaid ja suurtel võimlemispallidel tehtavaid harjutusi. Tunnis osaledes saavad koormuse nii ema, kui ka laps.E 11.00Toimumis koht: Kuusalu Laane 9- 19Kontakt: Kaie Ustav tel Tel: 5237718 email: kaie.ustav@gmail.comTITEVÕIMLEMINE KOLGAS7 päeva kuni 1 aastastele lasteleR 13.00Esimene tund toimub 12. veebruarilToimumis koht: Kolga LasteaedKontakt: Kaie Ustav Tel: 5237718 email: kaie.ustav@gmail.comBEEBIDE UJUTAMINE1 kuu kuni 2 aastastele lasteleLapsel ja vanemal on võimalus juhendaja käe all harjuda koos veest rõõmu tundma. Õpitakse selgeks õiged ujutamisvõtted ja sukeldumine. N 15.00 ja R 11.00Toimumise koht: Kuusalu SpordikeskusKontakt: Kaie Ustav Tel: 5237718 email: kaie.ustav@gmail.com

Vallavolikogu istungilt 27.01.2010 (29.01.2010)

Kinnitati sotsiaalkomisjoni koosseis alljärgnevalt:Kaja Martinson -esimeesAndres AllmägiAstrid MeisterAstrid RõukKaupo ParveKüllike EnokMaila VelströmMarika LahePilleriin RembelSigne RoosUlve Märtson

Lahemaa rahvuspargi kaitse eeskirja eelnõu tutvustamine (26.01.2010)

Tulenevalt Looduskaitseseadusest (RT I 2004, 38, 258) koostatakse kaitse-eeskirjad kõikidele kaitsealadele. Need sätestavad kaitseala jagunemise eri vöönditeks (tsoneering) ning neis Looduskaitseseaduse alusel rakendatavate kitsenduste ja kohustuste ulatuse. Samas seaduses on sätestatud erinevad kompensatsiooni saamise võimalused (nt loodushoiutoetus, maamaksusoodustused, kinnisasja müümine).

Vallavalitsuse istungilt 21.01.2010 (26.01.2010)

21. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.30, oli päevakorras 27 punkti.

Kutse volikogu istungile (21.01.2010)

Kuusalu Vallavolikogu 6. istung toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis.

Vallavalitsuse istungilt 14.01.2010 (19.01.2010)

14. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 30 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 07.01.2010 (12.01.2010)

7. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 23 punkti.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (22.12.2009)

Seoses laskeharjutustega on juurdepääs keskpolügoonile piiratud jaanuaris 2010 järgmiselt:

Kaitseväe Keskpolügooni teated (21.12.2009)

22.12.2009 keskpäeva ajal viiakse Päästeameti Demineerimiskeskuse poolt läbi erakorraline demineerimine Kaitseväe Keskpolügooni sihtmärgi alal. Eglit talbach 53264560

Vallavolikogu istungilt 16.12.2009 (17.12.2009)

Kinnitati eelarve-ja majanduskomisjoni koosseis alljärgnevalt:Herko Sunts - esimeesEnn KirsmanIan IgnahhinJaanus PeensaluSulev ValdmaaMartin UrvaTõnu TammKaido VagiströmKalmer MärtsonRaivo SamelselgIvar LipsmäeVärner LootsmannSander Piibemann

Tasuta koolitus väikeettevõtjale (16.12.2009)

Leader tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Kohaliku Arenduse Tugistruktuur (KAT) korraldavad koostöös kohalike omavalitsustega Leader projekti raames meie ettevõtjatele täiesti tasuta internetiturunduse seminari, mille hind ühele osavõtjale näiteks Tartus või Tallinnas küündiks 3000 kroonini.Internetiturunduse seminar „Väikeettevõtja võimalused internetis“ toimub 04. märts 2010 algusega kell 10.00 Tapa Kultuurikojas ning sinna on oodatud kõik väikeettevõtjad, kes on registreeritud Tapa vallas, Kuusalu vallas, Kadrina vallas, Loksa linnas, Ambla vallas ning Vihula vallas. Loomulikult ei jäeta ühtegi huvilist ukse taha, tingimusel, et ta on eelnevalt end seminarile registreerinud.NB! Leader projekti "Klastripõhiste ettevõtlusvõrgustike tegevuste koostöö ja arendamisvõimalused internetis" heaks kiitimise korral PRIA poolt, valitakse just seminarile esimese 100 registreerinu vahel välja 15 ettevõtjat, kes saavad 40 tunnise tasuta internetiturunduse koolituse, 10-le ettevõttele avaneb võimalus saada oma kodulehele põhjalik analüüs koos ettepanekutega lähtuvalt internetiturunduse aspektidest ning 5 ettevõtjat saavad osaleda kodulehe loomise kursusel.

Vallavalitsuse istungilt 10.12.2009 (14.12.2009)

10. detsembril vallavalitsuse istungil, mis algas kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 28punkti.

Harju Maavalitsus teatab (11.12.2009)

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ avalik väljapanek toimus 26.10 – 22.11.2009 kõikides Harjumaa kohalike omavalitsuste keskustes ja Tallinnas. Selle käigus laekus 5 avaldust, mis sisaldasid märkusi ja ettepanekuid ühistranspordikorralduse, teedeehituse, seltsimajade, spordiväljakute, hariduse ja keskkonna-mõjude strateegilise hindamise ning planeeringu metoodika kohta. Kõikidele planeeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud avaldustele on vastatud. Planeeringu väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 07.12.2009 Kuusalu Rahvamajas, 09.12.2009 Keila Linnavalitsuses ja 10.12.2009 Kose Gümnaasiumis. Avalikel aruteludes osalesid Harju Maavalitsuse esindajad, ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikud ning muud huvilised. Aruteludel andsid selgitusi ja vastasid küsimustele Harju Maavalitsuse esindajad. Avalikel väljapanekutel esitati täiendavalt ettepanekuid, mis võeti peale täpsustamist arvesse.Pärast avalikke arutelusid jäid lahenduseta ettepanekud, mis puudutavad planeeringu koostamise metoodikat, keskkonnamõjude strateegilist hindamist ning haridusteenuste kättesaadavust. Planeering esitatakse Siseministeeriumile heakskiidu saamiseks pärast kokkulepitud muudatuste sisseviimist. Siseministeerium annab planeeringu järelevalve käigus ka oma seisukoha arvesse võtmata ettepanekute osas. Planeering on kättesaadav Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee

Kutse volikogu istungile (09.12.2009)

Kuusalu Vallavolikogu 5. istung toimub kolmapäeval, 16. detsembril 2009 kell 18.00 Suru külas Leppoja talus

21.-22. detsember 2009 (09.12.2009)

toimib Vahipataljoni 3. õppekompanii jaokatse.

Vallavalitsuse istungilt 03.12.2009 (09.12.2009)

3. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 22 punkti.

HEAD LAPSEVANEMAD (07.12.2009)

08. – 10. DETSEMBRINI TÖÖTAB LASTEAIA SAALIS HEATEGEVUSLIK JÕULUKOHVIK

Vallavolikogu istungilt 02.12.2009 (04.12.2009)

Valiti Kuusalu Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeesteks: 1.1 eelarve-ja majanduskomisjoni esimeheks Herko Sunts; 1.2 sotsiaalkomisjoni esimeheks Kaja Martinson; 1.3 keskkonnakomisjoni esimeheks Mart Reimann; 1.4 arengukomisjoni esimeheks Mait Kröönström; 1.5 korrakaitsekomisjoni esimeheks Raivo Samelselg; 1.6 hariduskomisjoni esimeheks Sulev Valdmaa; 1.7 vabaajakomisjoni esimeheks Urmas Paomees; 1.8 külaelukomisjoni esimeheks Henn Pärn; 1.9 revisjonikomisjoni esimeheks Raul Valgiste.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (27.11.2009)

Detsembris on liikumine Kaitseväe Keskpolügooni maa-alal piiratud järgmistel kuupäevadel: 01-04.12 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal; 07-11.12 kogu alal; 14-18.12 Valgejõe ja Läsna vahelisel alal.

Kutse volikogu istungile (26.11.2009)

Kuusalu Vallavolikogu 4. istung toimub kolmapäeval, 02. detsembril 2009 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis.

Vallavalitsuse istungilt 19.11.2009 (26.11.2009)

19. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.30, oli päevakorras 53 punkti.

Pioneerikompanii Sõdurirännak 09 (24.11.2009)

Soovitused (24.11.2009)

Vallavolikogu istungilt 23.11.2009 (23.11.2009)

Valiti Kuusalu vallavanemaks Urmas Kirtsi.

Kutse volikogu istungile (18.11.2009)

Kuusalu Vallavolikogu 3. istung toimub esmaspäeval, 23. novembril 2009 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis.

Kirbuturg (13.11.2009)

21. november 11:00-15:00 Kolga mõisa küünis KIRBUTURG. Reklaam

Vallavalitsuse istungilt 05.11.2009 (10.11.2009)

5. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 16 punkti.

Vallavolikogu istungilt 10.11.2009 (10.11.2009)

Valiti Kuusalu Vallavolikogu esimeheks Andres Paomees.

Vallavalitsuse istungilt 29.10.2009 (05.11.2009)

29. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 9.30, oli päevakorras 59 punkti.

Vallavolikogu istungilt 03.11.2009 (03.11.2009)

Valla valimiskomisjoni esimees Maire Link andis ülevaate valimiste tulemustest.

Kutse volikogu istungile (03.11.2009)

Kuusalu Vallavolikogu 2. istung toimub teisipäeval, 10. novembril 2009 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis.

Kutse volikogu istungile (28.10.2009)

Kuusalu Vallavolikogu 1. istung toimub teisipäeval, 03. novembril 2009 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (28.10.2009)

Seoses laskeharjutustega on piiratud liikumine Kaitseväe Keskpolügoonil järgmistel kuupäevadel: 06.11-08.11, 10.11-12.11 Valgejõe-Läsna vahelisel alal. Eglit Talbach 53264560

Kuusalu Vallavalitsus kutsub (26.10.2009)

Kuusalu Vallavalitsus kutsub Teid osalema Kuusalu Vallavalitsuse poolt korraldatud ehitus- ja viimistlustööde lihtmenetlusega hankemenetluses “Kolga Lasteaia 2009.a renoveerimis- ja viimistlustööde teostamiseks” ning esitama vastav pakkumus. Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja käesolevatele hanke dokumentidele. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 11.11.2009. a kell 13.00

Kuusalu valla valimiskomisjon teatab (23.10.2009)

Kuusalu valla valimiskomisjon koguneb teisipäeval, 27. oktoobril kell 10.00 Kiiu mõisas.

TERVISE LOENGU SARI (21.10.2009)

Toimub iga kuu viimasel laupäeval või pühapäeval . Algusega kell 11.00 – 14.00. Loengu hind sõltub osalejate arvust 100 – 200 eek kord.

Vallavalitsuse istungilt 15.10.2009 (21.10.2009)

15. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 43 punkti.

Harju Maavalitsus teatab (20.10.2009)

26. oktoobrist kuni 22. novenbrini 2009 toimub Harju maakonna-planeeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ avalik väljapanek Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju Maavalitsuses. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul. Teemaplaneering on avaldatud ka Harju Maavalitsuse veebilehel www.harju.ee.

Vallavolikogu istungilt 07.10.2009 (09.10.2009)

Muudeti volikogu otsust Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks.

OTT alustab jälle uut nädalat. (05.10.2009)

Meie üleeilne kaubakohtumine Kuusalu katlamajas möödus kenasti. Kohal oli mitmeid uusi uudistajaid ja tellijaid. Järgmiseks nädalaks loodame meisterdada ka suuurema suunava sildi, millel kiri: Igal neljapäeval kella 19-20 - Otse Tootjalt Tarbijale. Loodetavasti võime selle omal jalgel püsti püsiva ja kena puust suunaviida jätta katlamaja värava lähedusse, endise poe ette. Seal võiks see olla kogu aeg ning ei tohiks kedagi segada. Kaubavalikusse on sel nädalal lisandunud punapeet Inna Malmi põllult. Munatädi Kailil on aga vähemrõõmustavaid uudiseid. Sügis on käes ja kanad hakkavad sulgima. Munevad nad sel ajal teadagi väga vähe või üldse mitte. Sestap on uuest nädalast munade osas uus kodukord: tellimusi esitada ei saa, Kaili võtab ühes nii palju mune, kui kanad suudavad talle kaasa anda ning saab see, kes enne kohale jõuab. Samas otsime OTTiga liituma uusi munatootjaid. Kui teile on teada inimene või inimesed, kes mõnes Kuusalu ümbruse külas kanu peavad, andke meile palun sellest teada. Paradiisiõunad on kahjuks otsas, arooniaid veel jätkub. Saadaval on ka kaks küülikut. Tuletan taas meelde, et jahupäev on neljapäeval 15. oktoobril. Tellimusi jahudele-helvestele saab aga esitada kogu aeg. Kätte saate tellitud kauba üks kord kuus. Järgmisel nädalal paneme kaubakohtumisel üles ka suure paberlehe, kuhu kõik need, kes soovivad liituda meie iganädalase uudiskirjaga, saavad kirja panna oma e-postiaadressi. Võite küsida ka oma sõpradelt-tuttavatelt - ehk sooviksid nemadki OTTist rohkem teada saada ja uudiskirja saajatega liituda. Samuti võite uudiskirja saamise soovist teada anda meie e-postiaadressil kuusaluott@gmail.com. Uudiskirja hakkame avaldama ka OTTi kodulehele, teeme selleks tarbeks sinna eraldi rubriigi. Kõik ettepanekud OTTi paremaks korraldamiseks on alati teretulnud.

Uuendused Harjumaa ühistranspordi korraldamisel (02.10.2009)

Alates 1. oktoobrist 2009 hakkab Harjumaal kehtima uus kuupilet bussireisijatele.

Kaitseväe Keskpolügooni teated (01.10.2009)

Seoses laskeharjutustega on piiratud liikumine Kaitseväe Keskpolügoonil järgmistel kuupäevadel: 21-22 okt kogu polügooni alal, 23-24 okt Valgejõe-Läsna vahelisel alal

Avalike teede talihooldus (30.09.2009)

Harju Maavalitsuse pressiteade (30.09.2009)

Tallinna ja Harjumaa ühise kuukaardi müük algab 1. oktoobril (lisatud müügikohad)

Kutse volikogu istungile (30.09.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 07. oktoobril 2009 kell 8.15 vallamajas.

OTT teatab (28.09.2009)

OTT kasvab tasapisi. Septembri-oktoobri vahetuse nädalal on tellimislehele lisandunud päris mitu uut toodet - küülikuliha, õuna- ja õuna-aroonia toormahl ning rosinaleib. Küülikuliha hinnaks on 120 krooni kilo. Üks lihakeha kaalub umbes 2 kg. Lähiajal on saadaval viis küülikut. Uue tootjana tuleb tellijate ette oma õuna- ja õunaaroonia toormahlaga Jüri Vunk. Mahla hinnaks on 9 krooni liiter. Mahla tellimise korral palun võtke oma taara kaasa. Väike vihje - toormahla on mugav säilitada sügavkülmikus plastmasspudelites. Jääb ära kuumutamise keerukas töö ning kõik vitamiinid säilivad. Uue leivasordina on uuest nädalast saadaval rosinaleib. Hind nagu ikka - 35 krooni päts.

Vallavolikogu istungilt 23.09.2009 (24.09.2009)

Kehtestati Salmistu küla Keskuse ja Ületee kinnistute detailplaneering.

TEADE (21.09.2009)

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et 14.09.2009 kuni 28.09.2009 on avalikustatud OÜ RealEnviron poolt koostatud jäätmekava muutmise eelnõu „Kuusalu valla jäätmekava aastateks 2009-2015”, eelnõu on kättesaadaval Kuuaslu valla raamatukogudes, vallamajas, Loksa teeninduspunktis ja valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitatada kirjalikult hiljemalt 28.09.2009.a. vallavalitsuse aadressile Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604. Esitatud ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks toimub avalik istung 05.10.2009.a. kell 18.00 Kuusalu vallamajas (Kiiu alevikus, Kiiu mõisas, Mõisa tee 17).

Sügiskoolivaheaja laager! (21.09.2009)

Kõik ratsutamishuvilised on oodatud sügiskoolivaheajal toimuvasse ratsutamislaagrisse. Laager kestab 5 päeva ja ratsutada saab iga päev 2 korda. Laagrilised elavad külalistemajas tubades (2 ja 3 kohalised). Külalistemajas on dušš ja saun. Kolmapäeval sõidame Loksa ujulasse ujuma. Maksimaalselt saab laagris osaleda 9 inimest. Laagri maksumus on 2500 EEK Eripakkumisena sel aastal on kolme üheaegselt registreerinud osaleja puhul hinnaks 2500 + 2500 + 1500 EEK. Registreerumisel palume teha ettemaksu ülekanne summas 500 EEK.

Kutse volikogu istungile (16.09.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 23. septembril 2009 kell 8.15 vallamajas.

Siseministeerium kutsub Teid e-valijakaarti tellima (14.09.2009)

Enne iga valimisi saadetakse igale valijale koju valijakaart. Valijakaart teavitab valijat sellest, kus, kuidas ja millal on võimalik hääletada. Valijakaarti ei pea valima minnes kaasa võtma. Traditsiooniliselt on valijakaarte saadetud posti teel, kuid nüüd on võimalik valijakaarti tellida ka elektroonselt e-kirjana. E-valijakaarti saab tasuta tellida riigiportaalist www.eesti.ee.

Kuusalu OTT teatab (14.09.2009)

Otse Tootjalt Tarbijale

Kuusalu valla jäätmekava avalikustamine (14.09.2009)

Kuusalu valla jäätmekava 2010 - 2015 avalikustamine, toimub 14.09 - 28.09.2009, avaliku väljapaneku kestel tekkinud ettepanekud ja vastuväited saata kirjalikult hiljemalt 28.09.2009 vallavalitsuse aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald 74604. Kuusalu valla jäätmekava 2010-2015 eelnõu

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 11.09.2009 Otsus nr 8 (11.09.2009)

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 11.09.2009 otsus nr 8 "Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine"

Vallavalitsuse istungilt 03.09.2009 (08.09.2009)

3. septembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 63 punkti.

Kaugtöö Ühing otsib (04.09.2009)

kaugtöökeskuste eestvedajaid Kuusalu Tervisekeskusesse on kavas luua kaugtöökeskus, kus piirkonna inimesed saaksid elukohale lähemal tööd teha. Keskusesse luuakse avatud töökohad, kus on võimalik kasutada arvutit ja Internetti ning kontoritehnikat. Keskus hakkab lisaks töökohtade pakkumisele viima läbi koolitusi, mis aitavad tööturul paremini toime tulla ja kaugtöö läbi oma töötamise võimalusi parandada. Samuti soovitakse pakkuda tuge arvuti kasutamisel. Kõigil, kes on keskuse tegevusest huvitatud ja tahavad selle loomisel kaasa lüüa, palume kirjutada kadri@telework.ee Kas tahad ise olla enda ülemus ja aidata kaasa ka kohaliku kogukonna arengule? Kui jah, siis pakub meie kutse Sulle kindlasti huvi!

Saunja külast leitud koer (02.09.2009)

Koer on musta värvi isane, ühes kõrvas tugev põletik, mis on kuulmekäigu juba päris kinni ummistanud, sellest ka see, et üks kõrv on lontis. Muidu väga sõbralik ja seltsiv. Kiibistatud ei ole.Pilt

Kuusalu OTT alustab tegevust (02.09.2009)

Ja nüüd ongi käes see päev, kui saab võtta tellimislehe, märkida peale mida tahad ja kui palju, summa üles kirjutada, tellimislehe tagasi saata. OTT töötab, esimene kaubakohtumine toimub 11 septembril!!! 11 septembril kell 19.00-20.00 Kuusalu kirikuaias toimub esimene O.T.T kaubakohtumine! Manuses on tellimisleht! Kohapeal saab teha uue tellimuse järgmiseks nädalaks ja hakkabki tsükkel pihta! Kui oleme OTT-ida proovinud, rahul ja rõõmus, siis saame teha tootjatega ka lepingu ja hoopiski arvega oma igapäevase toidukraami eest maksta. Veel mõnusam! Praegu saab tellida, piima, juustu, võid, jogurtit, kartulit, leiba, jahusid, helbeid, seemneid, õlisid. Täitsa korralik valik!Meelespea!

AS Galv-Est keskkonnakompleksloa taotlus (02.09.2009)

Avalikkuse kaasamise ja informeerimise eesmärgil teatab Kuusalu Vallavalitsus , et AS Galv-Est, rg-kood 10949863, käitise asukoht Kiiu alevik, Kuusalu vald, on esitanud Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa taotluse. AS Galv-Est taotleb keskkonnakompleksluba tulenevalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse §7 lõige 3 punkt 3 ja Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määruse nr 150 § 3 lõige 1 punkt 9, mis sätestab, et keskkonnakompleksluba on nõutud, kui käitaja tegevusvaldkonnaks on metallide või plastide elektrolüütiline või keemiline pinnatöötlus, kus töötlemisvannide kogumaht ületab 30 m³. AS Galv-Est tegeleb terastoodete kuumtsinkimisega tootmisvõimsusega kuni 2 tonni kuumtsingitud terastooteid tunnis. AS Galv-Est keskkonnakompleksloa taotlusega saab tutvuda Kuusalu vallamajas kabinetis nr 101, aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik ning ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada kirjalikult Mõisa tee 17, Kiiu alevik või vallavalitsus@kuusalu.ee kahe nädala jooksul teate avaldamise päevast alates (09.09-23.09.2009).

Kaitseväe Keskpolügoon teatab (02.09.2009)

Septembris 2009 toimuvad Kaitseväe keskpolügoonil laskmis- jalõhkamisharjutused, mille käigus on alale kehtestatud juurdepääsupiirangud,järgmistel aegadel:5.-6. september,9.-18. september,21.-24. september.

TEADE (01.09.2009)

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et 09. septembril 2009 toimub Kodasoo külas Jõe kinnistul kell 17.00 Kodasoo küla joogivee küsimuse arutelu.

Vana-Nurme keskkonnamõjud (01.09.2009)

Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu aruande avalik arutelu koosolek toimub 02.09 kell 16.00 Kuusalu vallamaja saalis, Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald.Valminud on Vana-Nurme kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati ning detailplaneeringu lähteülesanne kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse 02.02.2006. a. korraldusega nr 85. Detailplaneeringu koostajaks on OÜ Casa Projekt. Keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi Silver Riige (esindaja AS’s Maves Karl Kupits).

Vallavalitsuse istungilt 27.08.2009 (31.08.2009)

27. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 20 punkti.

Vallavolikogu istungilt 26.08.2009 (31.08.2009)

Volikogu esimees Tõnu Tamm luges ette Kuusalu valla valimiskomisjoni otsuse volikogu liikme Helle Lootsmanni volituste ennetähtaegse lõppemise kohta ja Lembi Sandströmi määramise volikogu asendusliikmeks kohta alates 11.08.2009.

LEADER - Meede 1.2 ja 2.3 taotluste tähtaeg ligineb (28.08.2009)

NB! Meetmete 1.2 ja 2.3 II taotlusvooru raames esitatavate projektide vastuvõtmise viimane kuupäev on 30. september 2009 (kell 17). (Täita uuele taotlusvormile)

Kuusalu Valimiskomisjon teatab (28.08.2009)

Kuusalu Valimiskomisjon teatab, et viimasel kandidaatide registreerimiseks esitamise päeval -

Leitud koer (24.08.2009)

16. augustil Kemba piirkonnast Kuusalu vallast leitud emane sõbralik koer.

Vallavalitsuse istungilt 19.08.2009 (24.08.2009)

19. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.00 ja lõppes 10.00, oli päevakorras 22 punkti.

Suur suka-soki müük (19.08.2009)

Suur suka-soki müük,

Kutse volikogu istungile (19.08.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. augustil 2009 kell 8.15 vallamajas.

Kirbuturg (18.08.2009)

Teade kaitsepolügoonilt (18.08.2009)

Kaitseväe Keskpolügooni teave kodulehele

Vallavalitsuse istungilt 12.08.2009 (13.08.2009)

12. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 18 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 06.08.2009 (12.08.2009)

6. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas kell 8.30 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 24 punkti.

Kedervarrega ketramine (04.08.2009)

Kolga mõisa lähistel Sae talus (www.lahemaalammas.ee) on võimalik tutvudakedervarrega ketramise kunstiga 15.08.2009. Alustame kell 11.00, lõpetame 16.00. Et nälg silmanägemist ei võtaks,kosutame keha maalambalihast kapsasupiga lõuna paiku.Vill ja kedervarred harjutuseks kohapeal olemas. Osalustasu 100 EEK. Supp, vill ja kedervarred harjutamiseks hinna sees.Koju kaasa tuleb siiski vill ja kedervars osta.Soovitav osalejate arv 10 huvilist. Andke oma osalussoovist/osalemisest teada:imbi.jaetma@gmail.comvõi 5280054

Otse Tootjalt Tarbijale (27.07.2009)

1 augusti, kell 15.00 toimub Kolgas, Ära Karda Pubis koosolek- Otse Tootjalt Tarbijale(O.T.T) . Oodatud on kõik valla talunikud ja tootjad, kes on huvitatud oma talutoodangu realiseermisest koduvallas. Teisalt ootame kõiki aktiivseid inimesi, kes oleks huvitatud kaasa lööma kohalikus tootjate ja tarbijate vahelises solidaarsusprogrammis.

Suvehaldjas (22.07.2009)

On hea meel teatada, et üks armastatuim Eesti noor naislauljatar, viimastel aastatel peamiselt Ameerikas resideeruv Hanna-Liina Võsa, esitleb saabuval suvel uut kava ”Suvehaldjas”. Kontserdil kõlav muusika võlub publikut kindlasti oma kaunite meloodiate ja põnevate arranžeeringutega. Ka meie kodukanti külastab Suvehaldjas.”Suvehaldjas”Hanna-Liina Võsa (vokaal)Lembit Saarsalu (saksofonid)Merle Kollom (orel, klaver)

Swedbank Pangabuss (29.06.2009)

Pangabuss

Hajaasutuse veeprogramm tähtaeg pikendatud (22.06.2009)

Vallavolikogu istungilt 17.06.2009 (18.06.2009)

Volikogu liige Enn Kirsman andis üle algatamise eelnõu kas ettevõtluskeskkonna arengukava või teemaplaneeringu koostamiseks ja arupärimise Kuusalu abivallavanemale Tõnu Ammussaarele volikogu otsuse täitmisest.

Teadmiseks (16.06.2009)

KAITSEVÄGI

Hajaasutuse veeprogramm (12.06.2009)

1. juunist on avatud hajaasustuse veeprogrammi 2009. aasta taotlusvoor.

Kutse volikogu istungile (10.06.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. juunil 2009 kell 18.00 Jõekääru Puhkemajas.

Vallavalitsuse istungilt 04.06.2009 (10.06.2009)

4. juuni vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 40 punkti.

Kuusalu Keskkooli 2009 remont (05.06.2009)

Vallavalitsuse istungilt 28.05.2009 (02.06.2009)

28. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 22 punkti.

Vallavolikogu istungilt 27.05.2009 (01.06.2009)

Tunnistati kehtetuks detailplaneeringu algatamine Kiiu külas Lilleoru kinnistul ning lähteülesande kinnitamine, millega algatati detailplaneering Kiiu alevikus Lilleoru kinnistul ning selle lähialal.

Harju maavanem kuulutab hajaasustuse veeprogrammi avatuks alates 1. juunist (29.05.2009)

Harju maavanem kuulutab alates 1. juunist käesoleval aastal avatuks hajaasustuse veeprogrammi 2009. aasta taotlusvooru Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kuusalu, Kõue, Raasiku ja Saku vallas. Toetusetaotluste vastuvõtu viimaseks tähtajaks vallavalitsustes on 15. juuli 2009.

Rahvamaja juhataja leidmine (28.05.2009)

MTÜ Kolgaküla Selts kuulutab välja konkursi rahvamaja juhataja leidmiseks. Kandidaadilt eeldame:Head suhtlemisoskustAktiivsust ja organiseerimisvõimetMajanduslikku ja loomingulist mõtlemistArvutioskustProjektide kirjutamise oskustSoovituslikult eelnevat töökogemust kultuuri vallas või erialast haridustKasuks tuleb juhilubade ja isikliku transpordi olemasolu

Kutse volikogu istungile (20.05.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. mail 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

Vallavalitsuse istungilt 14.05.2009 (19.05.2009)

14. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.30, oli päevakorras 38 punkti.

Taotlus territooriumi kasutamiseks (13.05.2009)

Haigekassa teatab (13.05.2009)

Alates 01.07.2009 muutub haigushüvitiste maksmise kord

Vallavalitsuse istungilt 30.04.2009 (07.05.2009)

30. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 45 punkti.

Vallavolikogu istungilt 29.04.2009 (04.05.2009)

Nimetati jaoskonnakomisjonide liikmed Euroopa Parlamendi valimiste hääletamise korraldamiseks.

Vallavalitsuse istungilt 23.04.2009 (28.04.2009)

23. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.00, oli päevakorras 26 punkti.

Hea eestimaalane! (23.04.2009)

Kutse volikogu istungile (23.04.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. aprillil 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

Lahemaa külade miljööväärtuste koolitus (23.04.2009)

LAHEMAA KÜLADE MILJÖÖVÄÄRTUSTE KOOLITUS

Harju Maavalitsuse pressiteade (22.04.2009)

HARJU MAAVALITSUSE PRESSITEADEVolbriööl on alkoholimüük Harjumaal keelatud

Kuusalu Noortekeskus teatab (22.04.2009)

Vallavalitsuse istungilt 16.04.2009 (21.04.2009)

16. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 29 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 09.04.2009 (15.04.2009)

9. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.00, oli päevakorras 28 punkti.

Organismi puhastusprogramm (06.04.2009)

Tee oma tervisele kingitus. Vanarahva järgi on meil kalendris tuhkapäevast alanud paastuaeg!

Kiiu aleviku uued aadressid (06.04.2009)

Kuusalu Vallavalitsuse kehtestas 19.03.09 korraldusega Kiiu aleviku uued aadressid.

Viinistu küla veevärgi hanke avaliku arutelu protokoll (05.04.2009)

„Kuusalu Vallavalitsuse poolt korraldatud ehitustööde avatud hankemenetluses “ Viinistu küla puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide rajamise ja ühenduste projekteerimine ning projekteeritud puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide ja ühendamiste ehitamine”

Vallavalitsuse istungilt 26.03.2009 (31.03.2009)

26. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 13.15, oli päevakorras 35 punkti.

Moodustati valla valimisjaoskonnad (30.03.2009)

Kuusalu Vallavalitsus moodustas valla valimisjaoskonnad ning määras nende piirid, numeratsiooni ja asukohad.

Tule doonoripäevale Kuusalus ja tee heategu! (30.03.2009)

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Kuusalu Rahvamajas reedel, 17. aprillil kell 10.00 – 13.00 doonoripäeva.

Vallavalitsuse istungilt 19.03.2009 (24.03.2009)

19. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.20, oli päevakorras 20 punkti.

Vallavolikogu istungilt 18.03.2009 (19.03.2009)

Muudeti Kuusalu valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise korda.

Elektrita elamu elektrienergiaga liitumiseks toetuste taotlemine (18.03.2009)

Lugupeetud hajaasustuse piirkondades elavad füüsilised isikud, kes elavad elamutes, kus puudub elektriühendus või elektriühendus on katkenud teist mitteolenevatel põhjustel.

Vallavalitsuse istungilt 12.03.2009 (17.03.2009)

12. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 17 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 09.03.2009 (13.03.2009)

9. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas kell 13.00 ja lõppes 15.45, oli päevakorras 21 punkti.

Kutse volikogu istungile (12.03.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. märtsil 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

Avalda arvamust kaugtöökeskuste rajamise kohta Kuusalu valda! (12.03.2009)

Seoses kavaga käivitada kaugtöökeskused Kuusalu vallas, uurime, kui palju on Kuusalu valla piirkonnas kaugtöö huvilisi ja potentsiaalseid kaugtöökeskuste teenuste kasutajaid.

Projekteerimis- ja ehitushange Viinistu küla veevärgi ehitustööde teostamiseks (11.03.2009)

Kuusalu Vallavalitsus kutsub Teid osalema Kuusalu Vallavalitsuse poolt korraldatud ehitustööde hankemenetluses “Viinistu küla puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide rajamise ja ühenduste projekteerimine ning projekteeritud puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide ja ühendamiste ehitamine” ning esitama vastav pakkumus, mille eesmärgiks on rajada ja viia Viinistu küla joogiveevarustamine ja joogivee kvaliteet vastavusse kehtivate normidega. Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja allolevatele hanke dokumentidele.

Vallavalitsuse istungilt 26.02.2009 (06.03.2009)

26. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 45 punkti.

Muudatused tänavavalgustuse tööaegades (01.03.2009)

Lähtudes eelarve olulisest tulude vähenemisest otsustas Kuusalu Vallavalitsus lülitada välja tänavavalgustuse 10. maist kuni 10. augustini ajavahemikus öösel kella 00-st kuni hommikul 05.00-ni.

Vallavolikogu istungilt 25.02.2009 (26.02.2009)

Vabastati ennetähtaegselt Kuusalu valla valimiskomisjoni liikme kohustustest Maire Kivistu. Ennetähtaegselt komisjoni koosseisut tagasiastunud liikme asemel asub Merle Koppel.

Vallavalitsuse istungilt 19.02.2008 (25.02.2009)

19. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.15, oli päevakorras 21 punkti.

Kutse volikogu istungile (18.02.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. veebruaril 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

Vallavalitsuse istungilt 12.02.2009 (17.02.2009)

12. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 30 punkti.

Kolgaküla mälumängusarja tulemused (16.02.2009)

2009. a Kolgaküla mälumängusarja P R O T O K O L L

Kuusalu Valla Laululapsele saab registreeruda kuni 17. märtsini (12.02.2009)

Konkurss "Kuusalu Valla Laululaps 2009" toimub 27. märtsil. Registreerimine kuni 17. märts!- ankeet- juhend

Vallavolikogu istungilt 28.01.2009 (02.02.2009)

Kuulati EMOVL tegevjuhi O.Kasuri ülevaadet Eesti Maaomavalitsuste Liidu tööst.

Hajaasustuse elanikel võimalus taotleda toetust elektrivõrguga liitumiseks (01.02.2009)

22. jaanuaril 2009.a jõustub elektrituruseaduse täiendamise seadus, millega hajaasustusega aladel elavatele isikutele antakse võimalus taotleda riigilt elektrivõrguga liitumiseks toetust.

Haigekassa kasutab alates 1. jaanuarist rahvastikuregistri aadresse (01.02.2009)

Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab Haigekassa rahvastikuregistris olevaid põhielukoha aadresse. See tähendab seda, et oma aadressi muudatusest ei ole enam vaja haigekassat eraldi teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest.

Arenduskoda alustab LEADER rahade projektitaotluste vastuvõtmist (28.01.2009)

Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda alustab LEADER strateegia meetmete projektitaotluste vastuvõtmist.Meetme 1.1 “Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus” raames toetatakse järgmisi tegevusi: tervise- ja matkaradade rajamine ja korrastamine; spordi- ja mänguväljakute rajamine ja korrastamine; avalike randade, supluskohtade, paadi- ja ujumissildade korrastamine (riietuskabiinid, avalikud käimlad, atraktsioonid, infoviidad ja -tahvlid, laudteed jms); külaplatside rajamine ja korrastamine (välilavad, pingid, avalikud käimlad, kiiged, lõkkeplatsid, generaatorid, valgustus, prügikastid jms); rahvamajade, külamajade, külakeskuste renoveerimine, korrastamine ja uute funktsioonide lisamisega kaasnevad tegevused (näiteks olemasoleva hoone laiendus uue funktsiooni lisamiseks); avalike parkide ja haljasalade renoveerimine ja korrastamine (istikud, muru rajamine, pargipingid, prügikastid, kändude juurimine, võsa lõikamine jms); avalike ajaloo- ja kultuuripärandi objektide korrastamine ning nende juurde kuuluva tugiinfrastruktuuri loomine; kohaliku tähtsusega muuseumide rajamine ja korrastamine; eelpool nimetatud hoonete ning valdkondadega seonduva sisustuse ja tehniliste vahendite soetamine.Toetust saavad taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.Meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse” raames toetatakse järgmisi tegevusi: kohalike ühenduste sisemine tugevdamine ja teadlikkuse suurendamine (koolitus- ja infopäevad, kursused, seminarid jms), kogemuste saamine ja vahetus erinevatelt partneritelt (õppereisid, võistlused, festivalid jms), koduloo uurimine, ajaloo talletamine ja legendide kogumine; lohaliku tähtsusega ürituste korraldamine (külapäevad, piirkondlikud üritused jms); heakorra tööde ja talgute korraldamine; rahvusliku käsitöö propageerimine, käsitöövõtete ja oskuste edasiandmine (koolitused, kursused, näitused, üritused jms); rahvaspordi propageerimine (üritused, võistlused jms).Toetust saavad taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.Meetme 2.1 “Ettevõtluse arendamise toetus” raames toetatakse järgmisi tegevusi: koolitused (valdkonnad näiteks nagu raamatupidamine, turu-uuringud, seadusandlus, täiend- ja ümberõpe); projekteerimine; ettevõtete seadmete kaasajastamine; bioenergia tootmise ja tasuvuse analüüsid; olemasolevate ruumide, ehitiste, infrastruktuuri rajatiste renoveerimine; patenteerimine ja tootearendus; turundus- ja reklaamialaste tegevuste teostamine; ettevõtluse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (alternatiivsete tegevuste soodustamine), tööstuslikus ja militaaraladel kasutuses olnud maa-alade ja rajatiste kasutusele võtt uutes funktsioonides; looduskeskkonda risustavate hoonete lammutamine.Toetust saavad taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.Meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine” raames toetatakse järgmisi tegevusi: kogemuste vahetamise reisid, edulugudega tutvumine jms; messide, konverentside, ettevõtluspäevade, seminaride, konkursside korraldamine ja külastused; väliskülaliste ja partnerite vastuvõtmine; koostöö teadus- ja õppeasutustega (toote arendus, uuringud, analüüsid); ettevõtjate ümarlauad (sektorite ja valdkonna põhised), klastripõhiste võrgustike tegevuste soodustamine.Toetust saavad taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.Meetme 1.1 “Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus” ja meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse” projektitaotlusi võetakse vastu 16. märtsil 2009 kuni kella 17-ni.Meetme 2.1 “Ettevõtluse arendamise toetus” ja meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine” projektitaotlusi võetakse vastu 15. aprillil 2009 kuni kella 17-ni.Toetuste kohta saab rohkem infot, taotlusvorme ning juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee. Taotlusi võetakse vastu MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.MTÜ Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses on määratud LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Nõustamise kohta saab infot MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee ja liikmesomavalitsuste (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) veebilehtedelt.Nõustajad: Kuusalu vald – Milli Kikkas (abivallavanem), tel 606 6382, 503 3218, e-mail milli.kikkas@kuusalu.eeLoksa linn – Õnnela Tedrekin (Loksa I kk direktor), tel 554 2974, e-mail onnela.tedrekin@loksa.ee; Laivi Kirsipuu(abilinnapea), tel 603 1251, 511 7060, e-mail laivi.kirsipuu@loksa.ee

Vallavalitsuse istungilt 22.01.2009 (28.01.2009)

22. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.00, oli päevakorras 42 punkti.

Vallavolikogu istungilt 21.01.2009 (22.01.2009)

Otsustati osaleda projektis "Ida-Harjumaa turismiobjektide ja-marsruutide väljaarendamise kava".

Vallavalitsuse istungilt 15.01.2009 (22.01.2009)

15. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.30, oli päevakorras 27 punkti.

Kutse volikogu istungile (22.01.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. jaanuaril 2009 kell 18.00 Kiiu mõisas

Kolgaküla mälumängusarjal tuleb viimane voor (21.01.2009)

Mälumängusarja viimane, 4. voor toimub 13. veebruaril kell 19.00 Kolgaküla rahvamajas.Mängujuht Matti Krönström.

Vallavalitsuse istungilt 08.01.2009 (15.01.2009)

8. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.30, oli päevakorras 20 punkti.

Kuusalu Keskkool korraldab UUE konkursi spordikeskuses puhvetipidaja leidmiseks (14.01.2009)

Idee: Pakkuda spordikeskuse külastajatele kerget tervislikku kehakinnitust ja janukustutust enne ja pärast sportimist

Kutse volikogu istungile (14.01.2009)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 21. jaanuaril 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

Valla rahvastik 2009. a alguse seisuga (05.01.2009)

Kuusalu vallas elab 01.01.2009 seisuga 6863 inimest (seisuga 01.01.2008 oli 6831 inimest), kellest mehi on 3425 ja naisi 3438. Alla 18-aastaseid elab vallas 1337 inimest ja üle 65 aastaseid 1027. Vanim naine on 99-aastane ja vanim mees 96-aastane.

Maamaksumäärad 2009. aastaks (05.01.2009)

Uuest aastast jõustusid Kuusalu Vallavolikogu poolt kehtestatud maamaksumäärad 2009. aastaks. Nii maamaksumäärade kui kui soodustuse taotlusega elamualuselt maad saab tutvuda alljärgnevalt:

Vallavalitsuse istungilt 18.12.2008 (29.12.2008)

18. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.30, oli päevakorras 76 punkti.

Vallavolikogu istungilt 17.12.2008 (23.12.2008)

Otsustati mitte vastu võtta otsust detailplaneeringu kehtestamise kohta Tsitre küla Mareena, Rannaääre ja Märdi kinnistute Rannaääre kinnistu osas.

Vallavalitsuse istungilt 11.12.2008 (17.12.2008)

11. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 27 punkti.

Kuusalus avati piirkonna suurim spordikompleks (14.12.2008)

Reedel, 12. detsembril avati pidulikult Kuusalu Spordihoone, mis paikneb Kuusalu Keskkooli kõrval Rihumäel.

Doonoripäev 2. jaanuaril (14.12.2008)

Uus aasta algab heateoga! Reedel, 02. jaanuaril 2009 kell 10.00 - 14.00 toimub Kuusalu Rahvamajas doonoripäev.

Kutse volikogu istungile (11.12.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. detsembril 2008 kell 18.00 Kolga mõisa pubis

Vallavalitsuse istungilt 04.12.2008 (09.12.2008)

4. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.00, oli päevakorras 15 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 27.11.2008 (02.12.2008)

27. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 16 punkti.

Korraldatud jäätmeveo konkurss (30.11.2008)

KUUSALU VALLAVALITSUS kuulutab välja 27. novembri 2008 korraldusega nr 1140, „Avatud konkursi korraldamine korraldatud jäätmevoe vedaja leidmiseks Kuusalu Vallavolikogu poolt määratud veopiirkonnas”.Konkursi korraldamise aluseks on jäätmeseaduse § 67 lg 1, konkurentsiseaduse § 14 lõiked 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 kehtestatud „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord”.

Vallavolikogu istungilt 26.11.2008 (27.11.2008)

Kehtestati detailplaneeringud:Kiiu aleviku Aia II maaüksusele ja selle lähialale;Pedaspea küla Väike-Villemi, Nisumäe, Nisumäe I, Nisumäe II, Nisumäe III kinnistutele;Sõitme küla Reimiku ja Roostiku maaüksustest moodustatud elamukruntidele;Valkla küla Bruno ja Pauluse kinnistutele.

Vallavalitsuse istungilt 20.11.2008 (27.11.2008)

20. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.00, oli päevakorras 37 punkti.

Kuusalu valla talvise lumetõrje teostajad ja piirkonnad (25.11.2008)

Kuusalu valla 2008/2009. a. talvise lumetõrje teostajad ja piirkonnad on järgmised:

Valla sotsiaaltöötaja vastuvõtt nüüd Loksal reedeti (21.11.2008)

Kuusalu valla sotsiaaltöötaja Pilleriin Rembeli vastuvõtt toimub alates 21. novembristLoksa teeninduspunktis REEDETI kell 11.00-14.00.

Kutse volikogu istungile (19.11.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. novembril 2008 kell 8.15 vallamajas

Vallavalitsuse istungilt 13.11.2008 (19.11.2008)

13. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.30, oli päevakorras 18 punkti.

Kuusalu Spordihoone avatakse 12. detsembril (13.11.2008)

Kuusalu Spordihoone pidulik avamine, kuhu on oodatud kõik vallakodanikud, toimub Rihumäel 12. detsembril algusega kell 15.00.

Kuusalu Keskkool korraldab konkursi spordihoones puhvetipidaja leidmiseks (13.11.2008)

Idee: Pakkuda spordihoone külastajatele kerget tervislikku kehakinnitust ja janukustutust enne ja pärast sportimist

Vallavalitsuse istungilt 06.11.2008 (12.11.2008)

6. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.45, oli päevakorras 26 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 30.10.2008 (06.11.2008)

30. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 32 punkti.

Vallavolikogu istungilt 29.10.2008 (03.11.2008)

Kehtestati detailplaneeringud:Andineeme küla EKE Puhkekodu ja Mereranna I kinnistutele;Põhja küla Kadaka 5 kinnistule;Pärisepea küla Vahe-Kulli kinnistule.

Vallavalitsuse istungilt 22.10.2008 (29.10.2008)

22. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 16.15, oli päevakorras 37 punkti.

ÕSMAAP-i keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (28.10.2008)

Õhutõrja ja suurtükiväe laskmisvõimaluste ning mereväe väljaõppe läbiviimiseks võimalike asukohtade selgitamise keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine.

Kutse volikogu istugile (24.10.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. oktoobril 2008 kell 8.15 vallamajas

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste tulemused (23.10.2008)

Kuusalu Vallavalitsus kinnitas hajaasustuse veeprogrammi raames toetuse saanud isikud, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Vallavalitsuse istungilt 16.10.2008 (22.10.2008)

16. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.30, oli päevakorras 24 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 09.10.2008 (15.10.2008)

9. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 25 punkti.

Ühekordse stipendiumi pälvivad 9 üliõpilast (10.10.2008)

Kuusalu Vallavalitsus toetab käesoleval aastal ühekordse toetusega 9 üliõpilast, kelleks on:

Vallavalitsuse istungilt 02.10.2008 (09.10.2008)

2. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 13.15, oli päevakorras 46 punkti.

Vallavolikogu istungilt 01.10.2008 (03.10.2008)

Kehtestati osaliselt Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneering.

Kuusalu vallavalitsus ootab ettepanekuid Hugo Lepnurme kandidaatide kohta (03.10.2008)

Kuusalu vallavalitsus ootab ettepanekuid Hugo Lepnurme kandidaatide kohta hiljemalt9. oktoobriks 2008.

Kuusalu Muusikakooli I korruse uued õpperuumid said kasutusloa (30.09.2008)

Kuusalu Vallavalitsus on väljastanud kasutusloa koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist toetuse saanud Kuusalu Muusikakooli I korruse uutele õpperuumidele.

Kesk-Pikapõllu kinnistu teade (29.09.2008)

Kuusalu vallavalitsus on 24.09.2008 välja andnud korralduse nr 881 detailplaneeringu algatamiseks, lähteülesannete kinnitamiseks ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamiseks Pärispea külas Kesk-Pikapõllu kinnistul.

Kutse volikogu istungile (24.09.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 01. oktoobril 2008 kell 8.15 vallamajas

Männi-Tülli, Metsa-Annukse ning Taga-Annukse KSH programm (23.09.2008)

Valminud on Harjumaa Kuusalu valla Salmistu küla Männi-Tülli, Metsa-Annukse ning Taga-Annukse maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

Kuusalu Rahvamajas toimus tervisliku toitumise päev (17.09.2008)

13. septembril korraldas vallavalitsus Kuusalu Rahvamajas tervisliku toidu päeva. Esinesid tuntud toitumisgurud Raivo Vokk, Ragnar Kurm ja Sirje Potisepp. Oma tooteid tutvustasid ja pakkusid Eesti Pagar, Talleg, Tere ja Remedia. Tervituskohv oli Pauligilt.

Loksa linn teeb Kuusalu vallale ühinemisettepaneku (16.09.2008)

Eile toimunud volikogu istungil otsustas Loksa linnavolikogu teha Kuusalu vallavolikogule ettepaneku algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga muuta kahe omavalitsuse piire või moodustada Kuusalu valla ja Loksa linna baasil üks omavalitsus, kirjutab Postimees.ee

Avalik koosolek jäätmejaama rajamise teemal (11.09.2008)

Kuusalu Vallavalitsus korraldab jäätmejaama rajamise teemal avaliku koosoleku 24. septembril kell 16.00. Koosoleku raames toimub väljasõit Harjumaal vastvalminud jäätmejaama, kogunemine Kuusalu vallamaja ees. Koosoleku osalemiseks palume end registreerida janne.kallakmaa@kuusalu.ee või 606 6391.

Kuusalu liivamaardla KHM avalik väljapanek ja arutelu (11.09.2008)

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab OÜ-u Kiiu Soon poolt esitatud Kuusalu liivamaardla Kuusalu IV kaevandamise loa taotlustele algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelutoimumisest.

ETO infopäev "Pakendiseaduse nõuded ettevõtjatele ja tarbijatele" (11.09.2008)

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO) korraldab infopäeva pakendiettevõtjatele ning elanikele teemal: "PAKENDISEADUSE NÕUDED ETTEVÕTJATELE JA TARBIJATELE" 7,. ja 8. oktoobril Tallinnas, ETO, Mustamäe tee 24, II korrus

Vallavolikogu istungilt 27.08.2008 (29.08.2008)

Võeti tagasi eelnõu Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneeringu kehtestamine.

Kutse volikogu istungile (21.08.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. augustil 2008 kell 8.15 vallamajas

Üliõpilaste stipendiumi taotlusi saab esitada 19. septembrini (17.08.2008)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja üliõpilastele makstava ühekordse stipendiumi taotlemise vooru. Taotluste esitamise tähtajaks on 19. september 2008.

Vallavalitsuse istungilt 07.08.2008 (13.08.2008)

7. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 35 punkti.

Mõisaääre ja Mäeveeru maaüksuste detailplaneeringu KSH aruanne (05.08.2008)

OÜ Alkranel ja OÜ Zero teatavad, et on valminud Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Vihasoo Lasteaed-Algkool avatakse 18. augustil (01.08.2008)

Seoses Vihasoo Algkool-Lasteaia ventilatsioonisüsteemi remondiga ja sellele järgneva sanitaarremondiga köögiblokis avatakse lasteaed laste vastuvõtuks alates 18. augustist.

Traditsioonilise taluarhitektuuri koolitus Lahemaal (01.08.2008)

Säästva Renoveerimise Infokeskus, Eesti Vabaõhumuuseum ja Riiklik Looduskaitsekeskus korraldavad 15.-17. augustil Kaarli talus Pedassaare külas traditsioonilise taluarhitektuuri koolituse.

Konkurss koolibussi liinidele vedaja leidmiseks (28.07.2008)

Kuusalu Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetlusega riigihankele „Koolibussi liinidele vedaja leidmine“, mille eesmärgiks on leida Kuusalu valla koolibussiliinidele avaliku veoteenuse osutaja, perioodiks 01.09.2008 kuni 03.06.2011.

1. augustist on avatud hajaasutuse veeprogrammi 2008. aasta taotlusvoor (25.07.2008)

Harju Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Keila, Kernu, Kiili, Kose, Kuusalu, Kõue, Nissi, Padise, Raasiku ja Viimsi vallas.Programmi raames toetatakse järgmisi hooneteväliste joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:

Kolga mõisa restoran otsib rentnikku (17.07.2008)

Kolga mõisa peahoones asuv 50 kohaline restoran otsib uut rentnikku alates 2008. a oktoobrist.Restoran on sisustatud, köögitehnika uuendatud 4 a. tagasi.

Hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi rakendamisest ja taotluste esitamisest (08.07.2008)

Käesoleva aasta talvel kogus Kuusalu Vallavalitsus sooviavaldusi hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi jaoks. Ligi 80 inimest avaldas soov osaleda selles programmis. Programmi eesmärk on parandada inimeste puhta vee kättesaadavust ning seeläbi elukvaliteeti ning aidata kaasa sotsiaalsele jätkusuutlikusele.

Kolgaküla Traktorite ja Tööriistade Muuseumis esitleti raamatut „Kolgaküla” (02.07.2008)

15. juunil toimus Kolgaküla Traktorite ja Tööriistade Muuseumis Melika Kindeli koostatud raamatu „Kolgaküla” esitlus. Siia on koondatud Kolgaküla aja- ja kultuurilugu, varustatud rohke pildimaterjaliga. Raamat keskendub küla arengule 18. sajandist kaasajani välja. Antakse ülavaade talude kujunemisloost, ühistegevusest, tööelust, kultuuri- ja sporditegevusest jne.

Vallavolikogu istungilt 27.06.2008 (01.07.2008)

Nimetati Kuusalu Vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogusse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikesuse esindajaks abivallavanem Tõnu Ammussaar.

Kuusalu valla tublid koolilõpetajad (26.06.2008)

Kuusalu valla tunnustatavad 1.-6. klasside õpilased

Kutse volikogu istungile (18.06.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub reedel, 27. juunil 2008 kell 17.30 Kolgaküla Rahvamajas

Neljapäeval taasavatakse pidulikult leekides hävinud Kolgaküla Rahvamaja (18.06.2008)

19. juunil algusega kell 19:00 toimub Kuusalu vallas asuva Kolgaküla Rahvamaja pidulik taasavamine, kus osalevad ka Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Vallavalitsuse istungilt 05.06.2008 (10.06.2008)

5. juuni vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.30, oli päevakorras 21 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 29.05.2008 (05.06.2008)

29. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.15, oli päevakorras 57 punkti.

Vallavolikogu istungilt 28.05.2008 (02.06.2008)

Ei kehtestatud Tsitre küla Mareena, Sauemäe, Rannaääre ja Märdi kinnistute detailplaneeringut.

Kuusalu valla parimate õpilaste tunnustamisürituse busside ajad (28.05.2008)

02. juuni 2008 Kuusalu valla tublimate õpilaste tänuürituse orienteeruvad busside väljumiste ajad on alljärgnevad:

Vallavalitsuse istungilt 22.05.2008 (27.05.2008)

22. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 12.00, oli päevakorras 22 punkti.

Kutse volikogu istungile (21.05.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. mail 2008 kell 8.15 vallamajas

Vallavalitsuse istungilt 15.05.2008 (20.05.2008)

15. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.15, oli päevakorras 33 punkti.

Kolga Noortetuba avas väliõu (20.05.2008)

Seoses Kolga Noortetoa noorte suurele soovile ja tuginedes eelnevate aastate statistikale noorte külastatavuse vähenemisega kevad- ja suve- perioodil, on avatud Kolga Noortetoa väliõu.

Nõmme-Tülli ja Kärgu kinnistute detailplaneeringu KSH programm (20.05.2008)

Valminud on Harjumaa Kuusalu valla Salmistu küla Nõmme-Tülli ja Kärgu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

Kuusalu Vallavalitsuses müügil suitsuandurid (18.05.2008)

Kuusalu Vallavalitsuses ja Loksa teeninduspunktis on müügis suitsuandurid soodushinnaga 65 krooni. Suitsuandurite saamiseks palume pöörduda vallamaja 2. korrusele raamatupidamise osakonda. Suitsuandurid on saadaval, kuni kaupa jätkub.

Kolga Muuseum kutsub pühapäeval muuseumisse (15.05.2008)

Pühapäeval, 18. mail on rahvusvaheline muuseumipäev – kutsume kõiki huvilisi muuseumisse.

Vallavalitsuse istungilt 07.05.2008 (13.05.2008)

7. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 9.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 8 punkti.

Vallavolikogu II istungilt 07.05.2008 (07.05.2008)

Otsustati taotleda toetust riigieelarvest Kiiu lasteaia ehitamiseks 50% ulatuses kogusummast. Garanteerida omafinantseering Kiiu lasteaia ehitamiseks 50% ulatuses kogusummast.

Vallavolikogu I istungilt 07.05.2008 (07.05.2008)

Toimus Riigieelarvest toetuse taotlemine ja omafinantseeringu kinnitus Kiiu lasteaia ehitamiseks eelnõu I lugemine.

Rüblikute suvelaager ootab osalema (07.05.2008)

Head lapsevanemad!

Pakkumiskonkurss hoonestusõiguse seadmiseks Salmistu külas asuva Sadama kinnistule (07.05.2008)

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja pakkumiskonkursi hoonestusõiguse seadmiseks Salmistu külas asuva Sadama kinnistule, Salmistu sadama arendaja ning ranna-ala haldaja leidmiseks. Konkursidokumentide ning tingimuste väljastamine toimub kirjaliku avalduse alusel aadressil Kuusalu vallavalitsus, Kiiu mõis, Kuusalu vald, 74604 või vallavalitsus@kuusalu.ee.

Vallavolikogu istungilt 30.04.2008 (05.05.2008)

Määrati Kuusalu vallas Parksi külas Ennu Tšernjavski omandisse kuuluva maatulundusmaa sihtotstarbega Soone kinnistust moodustatava elamu teenindamiseks vajaliku ca 1,3 ha suurusega maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

Kutse volikogu istungile (30.04.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 07. mail 2008 kell 8.30 vallamajas

Kutse volikogu istungile (30.04.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 07. mail 2008 kell 8.15 vallamajas

Teeme Ära 2008 ootab abilisi (29.04.2008)

Teeme Ära 2008 kutsub kaasa kõiki ettevõtteid ja isikuid, kellel oleks võimalik nädala lõpul kaheks-kolmeks päevaks aktsiooni organiseerijatele appi tulla 20-kuupmeetriste või suuremate konteineritega.

Kuusalu Keskkooli kütte- ja ventilatsioonisüsteemi osaline rekonstrueerimine (29.04.2008)

Kuusalu Vallavalitsus võtab vastu pakkumisi Kuusalu Keskkooli kütte- ja ventilatsioonisüsteemi osalise rekonstrueerimise teostamiseks.

Kutse volikogu istungile (24.04.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. aprillil 2008 kell 8.15 vallamajas

Teeme koos Eestimaa puhtaks (24.04.2008)

Armas Eestimaalane! Meil kõigil on oma isiklikud mured, rõõmud ja väljakutsed. Ometigi on midagi väga olulist, mis meid ühendab – meie kõigi lapsepõlverajad asuvad Eestimaa metsade vahel. Need paljajalu jooksmised, kõrre otsa pikitud metsmaasikad ja suplused suvises metsajärves moodustavad koos ühe ilusa mustri mida terve elu hinges endaga kaasas kanname.

Vallavalitsuse istungilt 17.04.2008 (22.04.2008)

17. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 13.00, oli päevakorras 21 punkti.

Juminda Külaseltsi üleskutse (16.04.2008)

Hea külavanem,

Kutse külavanemate koosolekule (16.04.2008)

Kolmapäeval, 23. aprillil kell 18.00 toimub külavanemate koosolek Kuusalu vallamajas.

Vallavalitsuse istungilt 10.04.2008 (16.04.2008)

10. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 21 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 01.04.2008 (08.04.2008)

3. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.15, oli päevakorras 26 punkti.

Teeme Ära 2008 on registreerinud üle 10 000 osaleja (08.04.2008)

Kodanikualgatuse Teeme Ära 2008 kodulehel on ennast 3. mail toimuvale suurele koristuspäevale registreerinud üle 10 000 eestimaalase.

MTÜ Arenduskoda kutsub projektikoolitusele (07.04.2008)

22. aprillil kella 10-16 Loksa Vene Gümnnaasiumis.

Tähelepanu ettevõtjad (07.04.2008)

Tuletame meelde, et lähenemas on 15 aprill, kus Te peate oma registreeringu õigsust kinnitama.Registreeringud, mis on kinnitamata peatatakse.

Vallavalitsuse istungilt 27.03.2008 (02.04.2008)

27. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 29 punkti.

Ohtlike jäätmete ja rehvide ning elektri- ja elektroonika TASUTA kogumiskampaania (27.03.2008)

Kuusalu Vallavalitsus korraldab Kuusalu valla füüsilistele isikutele ohtlike jäätmete ja rehvide ning elektri- ja elektroonika TASUTA kogumiskampaania. Kokkukandepunktis peab inimene ise oma jäätmed üle andma!

Vallavolikogu istungilt 26.03.2008 (27.03.2008)

Kehtestati detailplaneeringud:Kiiu aleviku Suurekivi kinnistul;Valkla küla Lilleoru kinnistul;Kolga aleviku Nõlvaku kinnistul.

Vallavalitsuse istungilt 20.03.2008 (26.03.2008)

20. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 36 punkti.

Keskkonnamõjude hindamise ja detailplaneerigute teated (24.03.2008)

Kuusalu vallavalitsus on 13.03.2008 korraldusega nr 198 vastu võtnud Kolga-Aabla küla Jaanimäe 6 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse seadmine, maakasutuse osaline sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 2. – 16. aprillini Kuusalu vallavalitsusese ruumides Kiiu mõisas. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kodanikualgatus Teeme Ära 2008 (24.03.2008)

"Teeme Ära 2008" on kodanike algatus, mille raames on plaanis Eesti ühe maikuu nädalavahetuse jooksul puhtaks koristada, kaasates selleks 40 000 vabatahtlikku üle terve Eesti.

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019 eelnõu avalikustamine ja avaliku arutelu korraldamine (23.03.2008)

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 4 lõikele 11, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 2 ning järgides Haldusmenetluse seaduse 3 peatüki põhimõtteid on valminud Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019 eelnõu

Nurme laat kutsub osalema (23.03.2008)

23. - 25. mail 2008.a. toimub Pikknurme külas, Puurmani vallas, Jõgevamaal järjekordne Nurme laat. Eelmisel, esimesel laada toimumise aastal oli külastajaid u. 5000. Laat toimub Tallinn-Tartu maanteega piirneval, hästi ülevaatlikul kinnistul.

Kutse volikogu istungile (19.03.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. märtsil 2008 kell 8.15 vallamajas

Vallavalitsuse istungilt 13.03.2008 (18.03.2008)

13. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.30, oli päevakorras 16 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 06.03.2008 (12.03.2008)

6. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.30, oli päevakorras 27 punkti.

Kuusalu valla jäätmejaama võimalikud asukohad (09.03.2008)

Kuusalu Vallavalitsus ootab jäätmejaamade asukohtade kohta oodatakse arvamusi 12. märtsini 2008 aadressil janne.kallakmaa@kuusalu.ee

Vallavalitsuse istungilt 28.02.2008 (05.03.2008)

28. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.45, oli päevakorras 21 punkti.

Raudsillaja Taga-Raudsilla detailplaneeringu KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu (28.02.2008)

Valminud on Raudsilla mü (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla mü (35203:001:1690) detailplaneeringu KSH aruanne.

Vallavalitsuse istungilt 21.02.2008 (27.02.2008)

21. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.15, oli päevakorras 19 punkti.

Keskkonnamõju hindamise teated (26.02.2008)

Kuusalu Vallavalitsuse 31. jaanuari 2008 korraldusega nr 65 algatati detailplaneering Andineeme külas asuvale Lõuna-Samuli kinnistule (katastritunnus 35201:002:0513) ning otsustati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine. Kõigi vajalike piirangute (teemaa, kõnnitee-jalgtee) ning insener-tehnilistele võrkudele ja teedele servituutide määramine planeeritaval alal. Planeeritav ala suurus on 5,42 ha. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu elluviimine ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara; planeeritaval alal ei ole teadaolevalt kaitsealuseid objekte.

Metsaomanike teabepäev (21.02.2008)

MTÜ Harjumaa Metsaomanike Liit korraldab METSAOMANIKELE TEABEPÄEVA 23. veebruaril kell 11.00 Viljandi mnt 18b RMK saalis

Vallavolikogu istungilt 20.02.2008 (20.02.2008)

Kehtestati detailplaneeringud:Pärispea küla Madi-Joosti kinnistul;Valkla küla Aiandi kinnistul;Juminda küla Paju, Kase, Keldri ja Kadaka kinnistutele;Suurpea küla Toomarahva kinnistul.

Vallavalitsuse istungilt 14.02.2008 (19.02.2008)

14. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 25 punkti.

Kutse volikogu istungile (13.02.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 20. veebruaril 2008 kell 8.15 vallamajas

Vallavalitsuse istungilt 07.02.2008 (13.02.2008)

7. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.15, oli päevakorras 25 punkti.

Keskkonnamõju strateegiliste hindamiste teated (07.02.2008)

Kuusalu Vallavalitsuse 31. jaanuari 2008 korraldusega nr 65 algatati detailplaneering Andineeme külas asuvale Lõuna-Samuli kinnistule (katastritunnus 35201:002:0513) ning otsustati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine. Kõigi vajalike piirangute (teemaa, kõnnitee-jalgtee) ning insener-tehnilistele võrkudele ja teedele servituutide määramine planeeritaval alal. Planeeritav ala suurus on 5,42 ha. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu elluviimine ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara; planeeritaval alal ei ole teadaolevalt kaitsealuseid objekte.

Vallavalitsuse istungilt 31.01.2008 (06.02.2008)

31. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 27 punkti.

Vallavolikogu istungilt 30.01.2008 (05.02.2008)

Kehtestati detailplaneeringud:Ilmastalu külas Kasonen-Mäe kinnistul;Sigula külas Peebu kinnistul;Sõitme külas Peebu kinnistul;Valkla külas Bruno ja Pauluse kinnistutel.

Konkurss Kuusalu Muusikakooli I korruse osaliseks rekonstrueerimiseks (30.01.2008)

Kuusalu Vallavalitsus võtab vastu pakkumisi Kuusalu Muusikakooli I korruse osaliserekonstrueerimise teostamiseks.

Vallavalitsuse istungilt 24.01.2008 (28.01.2008)

24. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.00, oli päevakorras 16 punkti.

Reedel asetatakse nurgakivi Kuusalu Keskkooli spordikompleksile (23.01.2008)

Reedel, 25. jaanuaril algusega kell 14.00 toimub Kuusalu Keskkooli juures pidulik keskkooli spordikompleksi nurgakivi asetamine. Nurgakivi avamisele on oodatud ka kõik vallakodanikud ja huvilised.

Kutse volikogu istungile (23.01.2008)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. jaanuaril 2008 kell 8.15 vallamajas

Vallavalitsuse istungilt 17.01.2008 (22.01.2008)

17. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.30, oli päevakorras 24 punkti.

Vallavalitsuse istungilt 11.01.2008 (16.01.2008)

11. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.30, oli päevakorras 34 punkti.

Jäätmete liigiti kogumise infopäev (15.01.2008)

23. jaanuaril kell 17.00 toimub Kuusalu vallamajas Kiius jäätmete liigiti kogumisele suunatud infopäev.

Jäätmete liigiti kogumine on muutunud kohustuslikuks (15.01.2008)

Austatud Kuusalu valla elanikud!

Kuusalu valla teede arengukava koostamise konkurss (27.12.2007)

Kuusalu Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kuusalu valla teede arengukava koostamiseks aastateks 2009-2019. Arengukava projekt peab sisaldama vähemalt alljärgnevaid peatükke:• Olemasoleva olukorra kirjeldus ning analüüs• Olemasoleva teedevõrgustiku seisundi audit • Liiklusmonitooring• Avaliku kastusega teede nimekirja paranduste ettepanek• Olemasolevate teede rekonstrueerimise ja uute teede ehitamise investeeringute nimekirja ettepanek koos maksumustega ja kirjeldustega.

Vallavolikogu istungilt 19.12.2007 (20.12.2007)

Anti seisukoht Päikesepõllu kinnisasja omandamise taotlusele.

Jäätmete liigiti kogumine - milliseid jäätmeid kuhu viia (19.12.2007)

Kuusalu Vallavalitsuse on esitatud hulgaliselt küsimusi, kuhu ja millised jäätmeid ja pakendeid viia?

Vallavalitsuse istungilt 13.12.2007 (18.12.2007)

13. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.00, oli päevakorras 33 punkti.

Puhkus Ida-Harju Ohvriabikeskuses (13.12.2007)

Alates 14.detsembrist kuni 03.jaanuar 2007 ei toimu Ida-Harju Ohvriabikeskuses seoses ohvriabitöötaja puhkusega vastuvõttu. Sellel ajal on võimalik ohvreid suunata teistesse ohvriabikeskustesse Tallinnas.

Vallavalitsuse istungilt 06.12.2007 (13.12.2007)

6. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.00 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 41 punkti.

Kutse volikogu istungile (13.12.2007)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 19. detsembril 2007 kell 18.00 Kuusalu külas, Näkiallika talus

Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (12.12.2007)

Kuusalu Vallavalitsus algatas 29.06.2006 korraldusega nr 703 Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Sama korraldusega kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne.

Kuusalu Vallavalitsus võtab tööle abivallavanema (11.12.2007)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi abivallavanema arenguvaldkonna küsimustes ametikoha täitmiseks.

Volikogu kinnitas 2008. a maamaksumäärad (04.12.2007)

Kuusalu Vallavolikogu kehtestas Kuusalu haldusterritooriumi maamaksumäärad 2008. aastaks. Määruse alusel maamaksusoodustuse soovijad peavad esitama Kuusalu Vallavalitsusele vormikohase avalduse 20. jaanuariks 2008 a. Volikogu määrusega saab tutvuda siit.

Vallavalitsuse istungilt 28.11.2007 (04.12.2007)

28. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas kell 15.00 ja lõppes 16.15, oli päevakorras 31 punkti.

Jäätmejaama detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu ning lähteseisukohtade tutvustamine toimub 12. detsembril (04.12.2007)

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et Kuusalu alevikus, Ristmiku ning Saluvälja II kinnistute vahelisele alale Kuusalu valla jäätmejaama rajamiseks algatatud detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu ning lähteseisukohtade tutvustamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse saalis 12.12.2007. kell 17.00.Detailplaneeringu eesmärgiks on eelsorteeritud jäätmete liigiti kokkukogumiseks vajaliku maa-ala planeerimine. Detailplaneeringuga määratakse alad konteineritele, lahendatakse tehnovarustus ning nähakse ette piirdeaia ning kõrghaljastuse rajamine.

Konkurss Salmistu sadama arendaja ning ranna-ala haldaja leidmiseks (03.12.2007)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja pakkumiskonkursi hoonestusõiguse seadmiseks Salmistu külas asuva Sadama kinnistule Salmistu sadama arendaja ning ranna-ala haldaja leidmiseks.

Vallavolikogu istungilt 28.11.2007 (03.12.2007)

Kehtestati detailplaneering Saunja külas Pärnamäe kinnistul.

Vallavalitsuse istungilt 22.11.2007 (28.11.2007)

22. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 12.15, oli päevakorras 32 punkti.

Järgmisest aastast muutub jäätmete liigiti kogumine kohustuslikuks (25.11.2007)

Austatud Kuusalu valla elanikud!

Kuusalu Raamatukogu võtab tööle direktori (25.11.2007)

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kuusalu Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

Kuusalu valla 2007/2008. a. talvise lumetõrje teostajad ja piirkonnad (22.11.2007)

OÜ ÜLE (kontaktisik T. Teigar 5050172) – Kuusalu aleviku tänavad, kõnniteed japlatsid, Kuusalu küla teed ja kõnniteed;

Kutse volikogu istungile (21.11.2007)

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. novembril 2007 kell 8.15 vallamajas

Vallavalitsuse istungilt 15.11.2007 (20.11.2007)

15. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 13.15, oli päevakorras 25 punkti.

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee