Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

LOKSA TEENINDUSPUNKT

Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunkt asub Loksa linnas.
Aadress: Papli 2, LOKSA linn 74806.

Kodanikke võtab vastu teeninduspunkti referent Esta Nurmsalu.

Teeninduspunktis:
• vormistatakse sünni ja surma kandeid;
• toimub elanike registreerimine rahvastikuregistrisse ning elukoha kohta käivate tõendite väljastamine;
• võetakse vastu vallakodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente, mis registreeritakse ja skaneeritakse dokumendihaldusprogrammis Amphora ning originaalid edastatakse Kuusalu Vallavalitsusse;
• osutatakse koopiate tegemise teenust Kuusalu Vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
• referent nõustab kodanikke oma pädevuse piires ning edastab kodanike küsimused vallaametnikele või teiste riigi- ja kohalike omavalitsusasutustele;
• asuvad järgmiste asutuste arhivaalid, mille alusel antakse välja arhiivitõendeid:

o Loksa Vallavalitsus 1992-2005 (kaadrialalsed ja alalise säilitustähtajaga dokumendid)
o Leesi Küla RSN TKT 1951-1952 (kaadrialased dokumendid)
o Kõnnu Küla RSN TKT 1954-1960 (kaadrialased dokumendid)
o Loksa Küla RSN TKT 1951-1981 ja 1989-1991 (kaadrialased dokumendid)
o AS Winisto 1992-1999 (kaadrialased dokumendid)


Telefon: Esta Nurmsalu - 603 1011
E-post: esta.nurmsalu@kuusalu.ee

Lahtiolekuajad:
Esmaspäev: 08.00-16.00
Teisipäev: 08.00-16.00
Kolmapäev: 08.00-18.00
Neljapäev: 08.00-16.00
Reede: 08.00-14.00

Kolmapäeval kella 10.00. – 14.00 on kodanike vastuvõtt erametsakonsultat Külli Rahu.

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee