Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

VALKLA KÜLA AJALUGU

Valkla küla maad on olnud asustatud juba vähemalt I aastatuhandel m.a.j. Leidub kivikalmeid ja matmispaiku.

Küla kohta on andmeid 12.sajandist, mil Valkla-Jõesuu rannast olevat misjonärid Prantsusmaalt Fulko (Fulco) nime all randunud ja midagi kaunist ja kõlbelist elustiili kohalikele näidanud ja ette elanud (Edgar Rajandi{Enno Rajandi isa}andmetel). Aastast 1241 on märgitud, et külas oli 40 "suitsu". Taani Hindamisraamatus on kirjalikult mainitud 46 adramaa suurune Valkla küla (Uvalkal) kui üks Rävala suurimaid külasid.

Valkla külas leidub palju vanu paekivi ehitisi, mis on ainulaadne külaansambel kogu Eestis.

Vana Tallinn-Narva maantee ääres on säilinud 19.s keskel ehitatud 2 talliga kõrtsihoone ja selle lähedal 2 kivisilda üle Vakla jõe. Jõekäärus asub endine pritsikuur ning teisel pool jõge Baptistikoguduse palvela. Kogudus alustas siin tegevust 1894.a. Nädalapäevad tagasi, 25.juulil 2004 tähistati pidulikult oma 110.a sünnipäeva.

Täna elab tugevas ja elujõulises Valkla külas 587 elanikku, nendest 220 Valkla Hooldekodu hoolealused.

Valkla mõisa ajaloost
Valklas oli ka üks esimesi Eesti mõisamajandeid, hiljem mõis Wallküll, rajatud 1627.a. külalt võetud maale.
Endise mõisa südames paiknev Vakla hooldekodu on Eesti suurimaid hoolekandeasutusi. Mõisaansamblit ilmestavad 1760.a ehitatud härrastemaja (ümberehitus 19.s alguses) võlvitud tallid ja park, varem tegutsesid seal ka viinavabrik ja saeveski.

Valkla Vabadussõja mälestuskivi ajaloost
Valkla küla uuema ajaloo eri tähendus on Eesti Vabadussõja sündmustel ning kuupäeval. 3.jaanuar 1919. Noor Eesti sõjavägi kindral Laidoneri juhtimisel suutis Valkla küla piirides Vene Kommunistliku Punaarmee taganema sundida.
.
Eduard Tamm (1907 - 1993) Hinnu talu peremees, kes oli ka Valkla kolhoosi esimees 1950ndatel aastatel meenutas, et kindral Laidoner oli temale kui 11-aastasele poisile ja teistele julgustavaid sõnu öelnud. Perenaised tõid süüa noorsõduritele. Kohalikud jagasid oma muret palvela koosolekutel juba enne jõulu 1918.a lõpul, et Punavägi tuleb jõudsalt peale. Palvetati ja nuteti paljude poolt. Lõpuks tuli innustavat abi Soomest vabatahtlike võitlejate näol ja kooliõpilaste ning koolmeistrite poolt Tallinnast.

Vabadussõja sündmusi meenutab Tallinna lähistele jõudnud Punaarmee tagasitõrjumist tähistav mälestuskivi tekstiga "Siia maani ja mitte kaugemale". Kivi asub Valkla külas Vana Tallinn-Narva maantee ääres.
1934.a püstitati mälestusmärk, mis lõhuti 1941.a.
Esimese Eesti Vabariigi ajal korraldati Tallinnast Valkla mälestuskivini suusaretki, millest võttis osa ka kindral Johannes Laidoner.
Kivi kõrval on istutatud tamm, mis vaatamata 1941.a hävitustööle siiski ellu jäi.
"Siia maani ja mitte kaugemale" - selle lause kaks esimest sõna on pärit 1.Saamueli raamatu 7.peatüki 12.salmist: "Siia maani on Issand meid aidanud!" Prohvet Saamuel pani umbes 3000.a tagasi vaenlase võitmise mälestuseks suure kivi, mille nimetas Eben-Eser'iks ehk abikiviks ehk eesti keeles "Siia maani".

Kivi taastati 26.juulil 1989.a ning taasavati 10.augustil 1989.a. Peakõne pidas Viru-Jaakobi kiriku õpetaja Madis Oviir.

Tamme najale püstitati mälestustahvel Kalevlaste maleva auks.

Valkla külas on sündinud ja meheks sirgunud Andres Lipstoki isa Johannes Lipstok (1883 - 1961), kes oli Eesti Baptistide Liidu Presidendiks pikki aastaid enne ja peale sõda.

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee