Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

VALLA AUKODANIKUD

Kuusalu vallas on erilise austusavaldusena seitsmele kodanikule omistatud valla aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel on omistatud väljapaistvate teenete eest valla hariduse, kultuuri ja tervishoiu arendamisel. Lisaks jagatakse aumärke valla silmapaistvatele kodanikele.

Endise Loksa valla auhinna (nn Lõhepea) välja andmise eesmärk oli väärtustada häid ja väärikaid tegusid ning tõsta avalikult esile inimest, kes valla heaks midagi olulist on korda saatnud. Auhinnaks on ainulaadne skulptuur, stilisatsioon vallavapist. Pronkslõhe koos käbiga ning auhinnal on inimlik ja esteetiline väärtus.

Kuusalu valla aukodaniku tiitli on pälvinud

 • Pikaajalise ja pühendunud sporditöö edendamise eest Heino Tšernjavski (26.02.1928-15.08.2011) Sõnumitooja kirjutas
 • Pikaajaline ja pühendunud kultuurielu edendaja Tõnu Lindvet (20.05.1941-03.03.2010). Sõnumitooja kirjutas
 • pikaaegne ja edukas Kuusalu Keskkooli juht ning kohaliku kultuuri-, hariduse-, spordi- ja avaliku elu edendaja Aleksander Ardel.
 • Kuusalu vallast Aru külast pärit helilooja Veljo Tormis sünd. 07.08 1930.a.
 • Tsitre külast pärit vennad - muusikaprofessor Hugo Lepnurm (31.10.1914-15.02.1999) ja koduloolane Arno Lepnurm (13.03.1921-28.06.2000)
 • kauaaegne pedagoog ja Kuusalu Keskkooli direktor, praeguse koolihoone ehituse eestvedaja ning Kuusalu kihelkonna rahvariiete valmistaja (asjatundja) Laine Kadajas sünd. 20.05.1929.a.
 • koduloolane Endel Vaherma (25.01.1916-14.01.1994), kelle kogutud materjalide põhjal on tehtud ja tehakse uurimusi
 • kauaaegne arst, doktor Tiiu Allmägi sünd. 04.11.1934a.
 • laulupedagoog Taavi Esko sünd. 14.11.1950, kes on Kuusalu koorilaulule kuulsust toonud paljudes välisriikides.
 • pedagoog-koduloolane Helve Tamvelius (07.02.1923-07.04.2015).

  Valla aukodanikele on määratud personaalne toetus.


  Pildil vasakult üleval: Taavi Esko, Tiiu Allmägi, Aleksander Ardel,
  Vasakult all: Tõnu Lindvet, Helve Tamvelius, Veljo Tormis

  Kuusalu valla aumärgi on pälvinud

  22.12.2010 - Matti Krönström aastatepikkusetöö ja pühendumise eest Kuusalu valla spordielu edendamisel Sõnumitooja kirjutas
  27.07.2007 - Mare Russak Kuusalu Muusikakooli rajamise ja arendamise, kauaaegse eduka pedagoogilise tegevuse ja valla kultuurielu edendamise eest.
  30.05.2007 - Reet Kadaste kauaaegse eduka pedagoogilise tegevuse eest.
  26.05.2005 - Maimo Liivik seoses 55 a. pikkuse töö ja pühenduse eest Hirvli Raamatukogus valla hüvanguks ning seoses 75. juubelisünnipäevaga.
  07.10.2003 - Menda Kirsmaa pikaajalise kõrgetasemelise pedagoogilise tegevuse ning Kuusalu kihelkonna kultuuriloo kogumise ja tutvustamise eest
  18.01.2003 - Aleksander Ardel suurepärase töö ja pühendumise eest Kuusalu Keskkoolis ja valla hüvanguks

 • Loksa valla auhinna laureaadid on

  2005 a - Helges Mändmets Kolgakülast. Sporditöö edasikandja. Kolgaküla spordiklubi Rada president ja aktiivne ürituste korraldaja ning aktiivse kehalise liikumise propageerija.
  2004 a - Heino Tšernjavski Kolgakülast. Sporditöö edendaja. Kolgaküla suusabaasi ja suusaradade rajamise eestvedaja. Koolinoorte suunaja spordi juurde.
  2003 a -auhind jäi välja andmata
  2002 a - Väino-Johannes Piikmann Turbuneeme külast. Eestlaste väljarändamise ajaloo uurija ja koguja. Sõprusvalla, Pernaja valla, sidemete loomise algataja.
  2001 a - Jaan Manitski Viinistu külast. Viinistu küla piirkonna majandustegevuse arendamise eestvedaja.
  2000 a - Lembit Arulo Vihasoo külast. Kohaliku kultuuriloo väärtustaja, talletaja ja edasikandja. Põhjaranniku külaelu kirjeldava raamatu „Nii see olla võis...“ autor. Vihasoo külas asuva koduloomuuseumi rajaja. Surnud 24.04.2003.

 • Uudised  
   
    :: Uudiste arhiiv

  Vallavalitsuse haldusaktid  
   
    Protokollid
    Korraldused
    Määrused

  Vallavolikogu haldusaktid  
   
    Istungite protokollid
    Määrused
    Otsused

   

  Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
  reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
  veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
  e-post vallavalitsus@kuusalu.ee