Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kontakt
  Ametlikud vormid
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted
  Külaliikumine
  Politsei

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

KÜLALIIKUMINE

Kuusalu valla külade ja külavanemate nimekiri asub siin DOC

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määrus nr 24 "Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord"
Avaldamismärge: RT IV, 20.06.2014, 16

Külarahad valla 2015. aasta eelarvest: DOC

Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 määrus nr 18 "Kuusalu valla külavanema statuut"
Avaldamismärge: RT IV, 01.04.2015, 22

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlus - DOC

Külade veebilehed ja arengukavad:

Pärispea küla 750. aastapäeva pildid asuvad siin.

Soorinna, Muuksi, Uuri külade ja Kahala järve ümbruse maastikuhoolduskava

Külaliikumine Kodukant

Kodukant Harjumaa


SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.
Nõustame TASUTA ja tegutseme järgnevates valdkondades:
• Ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine
• Arendusprojektid ja äriplaanid
• Info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta
• Noorte ettevõtlikkuse edendamine
• Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel
• Maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina
• Osalus ümarlaudades
• Koolituste ja infopäevade korraldamine
HEAK kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.
Kontakt:
Tel: 656 6641, 656 6522
E-post: info@heak.ee
www.heak.ee

Rahvaarv külades 2014 (2013)

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee