Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kontakt
  Ametlikud vormid
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted
  Külaliikumine
  Politsei

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

SOORINNA, MUUKSI, UURI KÜLADE JA KAHALA JÄRVE ÜMBRUSE MAASTIKUHOOLDUSKAVA

Soorinna, Muuksi, Uuri külade ja Kahala järve ümbruse maastikuhoolduskava on koostamine sai alguse Eesti Maaülikooli õppetöö raames 2006.aastal. Käesolev on kooliülesande edasiarendus – et tehtu oleks ka reaalselt teostatav. Koostajaks on maastikuarhitektuuri magistrand Kaie Metsaots.

2007.aasta alguses tutvusid hoolduskavaga Riikliku Looduskaitsekeskuse Järva – Lääne-Viru regiooni keskus, Muinsuskaitseamet, valla Keskkonnakomisjon, Kahala Järv MTÜ, Kuusalu Valla Külade Ühing MTÜ ja lühidalt ka Harjumaa Keskkonnateenistus. Nii sai valmis avalik versioon.

Esimene osa on taust: looduse, ajaloo- ja maastikuväärtuste kirjeldused, ajaloolistel kaartidel põhinev maastikumuutuste analüüs, maakasutuslike piirangute ja kaitsetingimuste ülevaade ja seosed õigusaktidega.
Teine osa on praktiline: maastikuhooldustööd, toetuste ja rahastamisvõimaluste ülevaade. Maastikuhooldustööd on läbi arutatud LKK Järva – Lääne-Viru regiooni keskusega ja Muinsuskaitseametiga. Suuremad ettevõtmised tuleb kooskõlastada Harjumaa Keskkonnateenistusega ja leida kokkulepe teiste ametitega.

Maastikuhoolduskava saab kasutada lihtsalt heade mõtete allikana kui ka ühistegevuste algatuseks.
Kuusalu Valla Külade Ühing MTÜ-ga on arenemas mõte korraldada maastiku väärtuse ja hoolduse teemaline üritus. Rääkida võib Peeter Kivimäega (MTÜ esimees) tel. 5519196.
Koostajaga saab ühendust kaie.metsaots@mail.ee ja tel. 58145021.

Vaata lisaks:

Soorinna, Muuksi, Uuri külade ja Kahala järve ümbruse maastikuhoolduskava (Adobe PDF, 5,65 MB)

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee