Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

SÕPRUSSUHTED

Kuusalu valla sõprusvallaks on Soomes asuvad Sipoo vald.

Sipoo vald asub Soome vabariigi pealinnast Helsingist vahetult idas, valla keskus on Nikkiläs (Nickbys). Sipoo valla rahvaarv on ca 18 500 inimest ning aastane elanikkonna juurdekasv on 1% aastas. Valla pindala on 620 km2 (sellest maismaad 364 km2, merealust pinda 253 km2 ning järvi ja siseveekogusid u 3km2). Sipoo vald on kakskeelne vald, valla elanikkonnast on rootsi keelt kõnelevaid inimesi 47%, soomekeelseid 52% ja teisi keeli kõnelevaid u 1%. Vanuseliselt koosseisult: 0-18 a. 28 %, 19-64 a. 59 %, 65 a. ja vanemad 12 %. Sipoo valla ettevõtlusest moodustas 1993. aastal 8% põllumajandus ja metsandus, 26% tööstus ning 68% teenindussektor. Üldse oli 1993. aastal Sipoo vallas ca 6500 töökohta.

Kuusalu valla ja Sipoo valla vaheline koostööleping sõlmiti 1992. aastal. Iga kahe aasta tagant toimuvad delegatsioonide vahetused valdade tippjuhtkondade tasemel. Neil kokkusaamistel võetakse kokku tehtud töö ning tehakse plaane tulevikuks. Kuusalu ja Sipoo valdade vahel aktiivne kultuuri- ja spordialane koostöö - Kuusalu valla taidluskollektiivid esinevad sageli Sipoo vallas ja vastupidi, traditsiooniks on saanud valdadevahelised tennise ja jalgpallimatðid, Sipoo sportlased on tavalised külalised lauritsapäevajooksul ning ka teistel Kuusalu valla spordiüritustel. Aktiivne on koostöö ka hariduse vallas - Sipoos on õppinud vahetusõpilasi Kuusalu Keskkoolist, mitmetel klassidel nii Kuusalu kui Kolga koolis on Sipoo vallas sõprusklasse, kellega suheldakse aktiivselt. Kuusalu Pensionäride ühendus on tihedas koostöös Sipoo valla analoogilise organisatsiooniga. Täpsemalt on Sipoo vallast võimalik lugeda: http://www.sipoo.fi/

Loe lisaks: Sõnumitooja

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee