Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGUDE VALIMISED
toimuvad 18. oktoobril 2009. a.

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 30.09.2013 otsus nr 30 "Volikogu liikme volituste taasutumine ja asendusliikme volituste lõppemine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 30.09.2013 otsus nr 29 "Volikogu liikme Matti Krönströmi volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 21. november 2012 otsus nr 19 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine asub siin

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 27. detsember 2010 otsus nr 16 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine" asub siin.

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 22. aprill 2010 otsus nr 15 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine" asub siin.

Kuusalu valla valimiskomisjoni 24. november 2009 otsus 14 "Volikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine" asub siin

Kuusalu valla valimiskomisjoni 10. november 2009 otsus 13 "Volikogu esimehe valimine" asub siin

Kuusalu valla valimiskomisjoni 27. oktoobri 2009 otsused 9, 10 ja 11 asuvad siin

Esialgne volikogu koosseis valimiste järgi:
HENN PÄRN
VÄRNER LOOTSMANN
MARGO REISKA
KAUPO PARVE
ENN KIRSMAN
ANDRES ALLMÄGI
OTT SANDRAK
MARIKA ASTOR
KALMER MÄRTSON
HERKO SUNTS
URMAS KIRTSI
MAIT KRÖÖNSTRÖM
MATTI KRÖNSTRÖM
TÕNU TAMM
RAUL VALGISTE
KUNNAR VAHTRAS
ANDRES PAOMEES
MADIS PRAKS
MART SESTVERK

Täpsem valimistulemus asub siin

Valimisdebatt

Kuusalu Vallavolikogu 07.10.2009 otsus nr 69 "Kuusalu Vallavolikogu 23.09.2009 otsuse nr 67 "Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks" muutmine"

Kuusalu Vallavolikogu 23.09.2009 otsus nr 67
"Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 11.09.2009 otsus nr 8
"Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjon asub Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus.

Komisjoni esimees:

Maire Link, tel 6066 374 või 5132 147, maire.link@kuusalu.ee

Komisjoni aseesimees: Milli Kikkas tel 6066 382 või 5033 218, milli.kikkas@kuusalu.ee

Kuusalu Vallavalitsuse 12. august 2009 korraldus nr 665
"Kuusalu valla valimiskomisjoni asukoha määramine"

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2009 otsus 51
"Kuusalu valla valimiskomisjoni moodustamine"

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2009 otsus 50
"Valimisrinkonna moodustamine, piiride, numeratsiooni ja mandaatide arvu määramine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Kuusalu vallas"

Kuusalu Vallavalitsuse 12. märtsi 2009 määrus nr 3
"Valla valimisjaoskondade moodustamine, nende numeratsiooni, piiride ja asukoha määramine"

Valimisjaoskonnad

Vaata lisaks:

Vabariigi Valimiskomisjoni koduleht

Kuusalu vallavolikogu kandidaadid

Kuusalu valla jaoskonnakomisjonid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee