Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

KUUSALU VALLA JÄÄTMEJAAM

Kuusalu Vallavolikogu 1. oktoobri 2008 otsusega kinnitati Kuusalu valla jäätmejaama asukohaks Kiiu aleviku Tamme kinnistu.
Ehitusjäätmete vastuvõtu hinnakiri on kehtestatud Kuusalu Vallavalitsuse 13.09.2013.a korraldusega nr 621.

JÄÄTMEJAAM ON AVATUD

Esmaspäeval 10.00- 14.00
Kolmapäeval 13.00- 19.00
Neljapäeval 13.00- 19.00
Laupäeval 10.00- 15.00

Info: (+372) 5513753

Jäätmejaamas saab üle anda järgmisi jäätmeid:

Uued hinnad alates 01.01.2016, Kuusalu Vallavalitsus 17. detsembri 2015 korraldus 784

Ehitusjäätmete liik

Hind

Ehitusjäätmed: kivi, betoon, segu, kruus, krohv, kips, tellis, asfalt, glasuurplaadid ja puit.

74,50 €/t

Kergjäätmed: ehitusvill, penoplast jne.

15,00 €/m3

Suurjääde: mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jne.

10,00 €/m3

TASUTA ÜLEANTAVAD JÄÄTMED

Ohtlikud jäätmed: v.a. eterniit

Vanapaber, papp, paberpakendid: peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest.

Pakendijäätmed: peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest.

Elektri ja elektroonikaseadmed: peavad olema komplektsed.

Vanad sõiduautorehvid: kuni 8 rehvi korraga.

Lehtklaas: ei tohi olla segunenud muu klaasi ja materjaliga.


kehtuvad kuni 31. detsember 2015.a.

Jäätmete liik

Hind
€/t; €/m³

Sorteerimata ehitusjäätmed

43,08 €/t

Puitjäätmed

13,20 €/t

Kivi-, betoon-, tellis (asfalt, puhas betoon, betoonijäägid, segu, kruus, glasuurplaadid, krohv, kips, kivi, tellised, pinnas)

8,40 €/t

Ehitusvill

11,00 €/m³

Ohtlikud jäätmed, va eterniit

0,00

Vanapaber, papp ja paberpakendid: peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest

0,00

Pakendijäätmed: peavad olema puhtad, kuivad ja välja sorteeritud muudest materjalidest

0,00

Elektri- ja elektroonika seadmed: peavad olema kompaktsed

0,00

Vanad sõiduautorehvid: kuni 8 rehvi korraga

0,00

Lehtklaas: ei tohi olla segunenud muu klaasi või materjaliga

0,00

Suurjäätmed (mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jms

3,57 €/m³

Hendrikson ja Ko poolt koostatud jäätmejaama asukoha valiku eksperthinnangus Ristiku ja Saluvälja II kinnistute vahelist ala, Kuusalu aleviku Köstriaia kinnistut ning Kiiu aleviku Tamme kinnistut. (Kuusalu valla jäätmejaama asukoha valiku eksperthinnang; jäätmejaama eskiisi seletuskiri)

Detailplaneeringu eesmärgiks on eelsorteeritud jäätmete liigiti kokkukogumiseks vajaliku maa-ala planeerimine. Detailplaneeringuga määratakse alad konteineritele, lahendatakse tehnovarustus ning nähakse ette piirdeaia ning kõrghaljastuse rajamine.

OÜ Fiksman Invest poolt koostatud ekspertiishinnangu objektiks on kavandatava Kuusalu valla jäätmejaama rajamisega kaasnevad keskkonnamõjud.

Põhirõhk on asetatud alljärgnevalt toodud aspektide analüüsimisele:

  • Jäätmejaama rajamisega kaasnevad keskkonnamõjud
  • Võimalike negatiivsete keskkonnamõjude leevendamise võimalused
  • Vajadus täiemahulise keskkonnamõjude hindamise protseduuri läbiviimiseks

Lisainformatsioon:
Kuusalu Vallavalitsuse keskkonnapeaspetsialist 606 6391,
vallaarhitekt Kadi Raudla 606 6379

Vaata lisaks:

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee